Sunteți pe pagina 1din 3

2.

Dovezi ale evoluției Noțiunea de evoluție – succesiune de evenimente
irepetabile, care generează formațiuni biologice sau
numai unele elemente noi în cadrul unui plan de
organizare vechi
 Exemple de evoluție: apariția unei încrengături și noi
clase de plante și de animale (apariția
angiospermelor, reptilelor, mamiferelor, omului);
apariția unei noi specii sau a unei rase; apariția
septului interventricular complet la mamifere în
comparație cu cel de la reptile, care separă sângele
oxigenat de cel cu CO 2
2. Dovezi ale evoluției

 Apariția vieții și diversificarea lumii sunt rezultatul
unui lung proces de evoluție.
 Cu formele și legile evoluției se ocupă o ramură
aparte a biologiei, numită știința evoluției sau
evoluționism.
2. Dovezi ale evoluției

Dovezile evoluției pot fi grupate în două categorii:

 Dovezi indirecte furnizate de datele faptice ale biogeografiei,


sistematicii, anatomiei comparate, embriologiei;
 Dovezi directe furnizate de observațiile și datele experimentale
ale geneticii.