Sunteți pe pagina 1din 30

Vasile BAHNARU–

o viață în ser viciul limbii române


70 de ani de la naștere
STUDII
• 1972-1976 – Student
la Institutul Pedagogic
„Ion Creangă” din Chişinău,
Facultatea de Litere
• 1979-1982 – Doctorand
la Institutul de Limbă
şi Literatură al AȘM
• 2006-2008 – Postdoctorand
la Institutul de Filologie al AȘM
FUNCȚII DEȚINUTE
Activează în cadrul Institutului de Filologie Română
„Bogdan Petriceicu-Hasdeu” , deținând funcțiile:
• 1977-1979 – Laborant superior, Institutul de Limbă şi Literatură al AŞM
• 1982-1986 – Cercetător ştiinţific inferior
• 1986-1988 – Cercetător ştiinţific
• 1988-1990 – Cercetător ştiinţific superior
• 1990 – Şef interimar al Secţiei de dicţionare monolingve
• 1990-1992 – Director general al Departamentului de Stat pentru Edituri,
Poligrafie și Difuzare a Cărților al R. M.
• 1992-1993 – Director adjunct al Centrului Naţional pentru Standarde de Limbă
• 1993-1998 – Director executiv al Asociaţiei Naţionale de Terminologie
• 1998-2006 – Redactor coordonator, Editura Știința
• 2006 – Cercetător ştiinţific coordonator
• 2009-2010 – Director interimar al Institutului de Filologie al AŞM
• 2010-2018 – Director al Institutului de Filologie Română „B. P.-Hasdeu” al
MECC
DOMENII DE CERCETARE

• Lexicologie
• Lexicografie
• Semasiologie
• Istoria limbii
• Sociolingvistică
etc.
CĂRȚI PUBLICATE
Monografii
• Mutații de sens: cauze, modalități, efecte (1988)
• Elemente de lexicologie și lexicografie (2008)
• Elemente de semasiologie română (2009)
• Ascensiunea în descensiune a limbii române (2011)
• Miscellanea Basarabensia (2012)
• Lingvistică și civilizație (2013)
• Partidul și oamenii de litere și arte din R.S.S. Moldovenească (1961-1963).
Studii și documente (2013, coautor Gheorghe COJOCARU)
• Calvarul limbii române în timpul dominației sovietice (studiu și documente
de arhivă) (2015)
• Congresul al III-lea al Uniunii Scriitorilor din R.S.S. Moldovenească (14-15
octombrie 1965). Studiu și materiale (2016, coautor Gheorghe COJOCARU)
• Cazul revistelor „Zvezda” și „Leningrad” și ecourile lui la Chișinău. Studiu și
documente (1946-1948) (2018, coautor Gheorghe COJOCARU)
CĂRȚI PUBLICATE
Dicționare
• Dicționar de omonime (1988; coautor)
• Dicționar explicativ pentru elevi (1991;
coautor)
• Mic dicţionar de neologisme (1994; coautor)
• Dicționar de antonime (2007; 2010)
• Dicţionar de antonime (cu exemple din
literatura artistică) (2013)
• Dicționar explicativ metodic pentru elevi (2014)
etc.
DISTINCŢII
• 2009 – Titlul onorific „Om
Emerit”
Premiul AȘM „Grigore Vieru”,
ediția 2009
• 2010 – Ordinul Republicii
Moldova
• 2018 – Diploma Parlamentului
Republicii Moldova
Diploma de recunoștință a
MECC
Premiul „Bogdan Petriceicu-
Hasdeu” al Academiei Române
Stimate Domn Vasile
BAHNARU,
cu ocazia împlinirii a 70 de ani,
Institutul de Filologie Română
„Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Vă aduce sincere urări de
bine, sănătate, bucurie,
fericire, prosperare, noi
realizări și
Vă mulțumește pentru
dedicația și râvna cu care ați
propagat adevărul științific și
limba română.