Sunteți pe pagina 1din 20

Geometrie pe înţelesul tuturor !

Capitolul: DREAPTA.
Lecţia: Punct. Dreaptă. Plan.
- clasa a VI-a – partea I.

©2010 Peter Pop


Şcoala cu cls. I-VIII nr. 1
Negreşti-Oaş.
Citiţi cu atenţie fiecare enunţ şi rezolvaţi în caiete !

BREVIAR TEORETIC

Nu uitaţi să verificaţi rezolvările !


Pentru a începe, apăsaţi aici.
Reprezentaţi grafic şi notaţi
corespunzător 2 puncte
identice A şi B ; 2 puncte
distincte C şi D.

Pentru rezolvare, apăsaţi aici.


C

D
A=B C≠D

Continuaţi, apăsând aici.


Desenaţi o dreaptă AB, un
punct M care aparţine
dreptei AB şi un punct N
exterior dreptei date.

Pentru rezolvare, apăsaţi aici.


A M B

Continuaţi, apăsând aici.


Fie trei puncte distincte
A, B şi C. Desenaţi în
caiete astfel încât punctul
C să fie punct exterior
segmentului [AB].
Pentru rezolvare, apăsaţi aici.
A

B
Continuaţi, apăsând aici
Realizaţi un desen în care
punctele distincte A, B, C şi D
să verifice simultan condiţiile:
a) A, B, C să fie necoliniare;
b) B, C, D să fie coliniare.

Pentru rezolvare, apăsaţi aici.


A

B C D

Continuaţi, apăsând aici


Realizaţi un desen în care: AB,
BC, CA au doar 3 puncte comune
şi punctul M este punct interior
segmentului [BC] iar punctul P
este punct exterior dreptelor
date.
Pentru rezolvare, apăsaţi aici.
A B

P M
Sunt posibile şi alte poziţii
C corecte ale punctului P.

Continuaţi, apăsând aici.


Desenaţi patru puncte,
diferite două câte două,
astfel încât punctele să
determine numai 6 drepte
distincte.
Pentru rezolvare, apăsaţi aici.
S-a format un patrulater convex cu două diagonale !

Continuaţi, apăsând aici.


Realizaţi un desen astfel încât
MP=MR şi intersecţia dreptelor
MP şi PT este punctul P. Câte
drepte diferite sunt determinate
de M, P, R, şi T ?

Pentru rezolvare, apăsaţi aici.


d
M P R

T
M, P şi R sunt puncte coliniare şi determină o singură dreaptă:
MP=MR=PR=d. Punctele coliniare determină o singură dreaptă.
M, P şi T sunt puncte necoliniare. M, R şi T sunt puncte necoliniare.
P, R şi T sunt puncte necoliniare. M, P, R şi T sunt puncte necoliniare.
Punctele M, P, R şi T determină patru drepte distincte:
MP≠MT≠PT≠RT.

Continuaţi, apăsând aici.


Fie A≠B≠C≠D≠E astfel încât
oricare trei puncte sunt
necoliniare. Câte drepte
distincte sunt determinate de
punctele A, B, C, D şi E ?
Pentru rezolvarea nr. 1, apăsaţi aici.

Pentru rezolvarea nr. 2, apăsaţi aici.


S-a format un pentagon convex cu 5 laturi şi 5 diagonale !

A B

C
E
D
Se foloseşte AXIOMA DREPTEI şi se obţine: A şi B determină dreapta AB;
A şi C determină dreapta AC; A şi D determină dreapta AD; A şi E determină dreapta AE;
B şi C determină dreapta BC; B şi D determină dreapta BD; B şi E determină dreapta BE;
C şi D determină dreapta CD; C şi E determină dreapta CE; D şi E determină dreapta DE.
Sunt: 4 + 3 + 2 + 1 = 10 drepte distincte.
Fie n= numărul punctelor distincte astfel încât oricare trei puncte sunt necoliniare.

Se foloseşte formula de calcul:


Număr drepte distincte = n·(n–1):2
În cazul nostru, particularizăm pentru 5 puncte
distincte, oricare trei puncte necoliniare. Deci n=5.
Nr. drepte distincte = 5 · (5–1) : 2 = 5 · 4 : 2 = 10.
Rezolvaţi următoarea problemă şi verificaţi dacă rezultatul obţinut este 4950.

Fie 100 de puncte distincte astfel încât oricare trei puncte sunt necoliniare.
Câte drepte diferite sunt determinate de punctele considerate ?
Noţiuni fundamentale ale geometriei: Punctul nu are dimensiuni, nu are arie,
punctul, dreapta şi planul ( nu se definesc volum sau masă.
dar pot fi descrise).
Punctul se reprezintă grafic printr-o
Orice mulţime nevidă de puncte este bulină sau prin două liniuţe care se
figură geometrică. intersectează.

Punctele se notează cu litere mari.


A B Punctele reprezentate în acelaşi loc
sunt identice sau confundate. M=P

d C Punctele reprezentate în locuri diferite


sunt distincte (diferite). A≠B
Dreapta este formată dintr-o infinitate
de puncte şi este nelimitată (infinită).
D
Punctul C este situat pe dreapta d. Dreptele se notează cu litere mici sau
Punctul D nu este situat pe dreapta d. cu 2 litere mari reprezentând notaţia
folosită pentru 2 puncte situate pe
Mai multe puncte care aparţin aceleiaşi dreapta respectivă.
drepte sunt puncte coliniare.
Axioma dreptei: Prin 2 puncte distincte trece o dreaptă şi numai una.