Sunteți pe pagina 1din 9

Idei psihologice în Evul Mediu şi

începutul Epocii Moderne


Plotinus
Relaţii între raţiune şi credinţă
Sf. Augustin
Toma d’Aquino
Plotinus (205-270)
În Roma, influenţă considerabilă asupra împăratului Iulian
Apostatul
Dumnezeu se află în afara lumii, Unicul, perfecţiunea
supremă

Creaţia – produsul emanaţiei continue dinspre Unicul


Prima creaţie: Nous (formele sau ideile vechilor greci)
Psyche – Sufletul lumii
Spaţiul, materia, simţurile

Spiritualitatea: trecerea de la simţuri la contemplarea


Unicului; eliberarea supremă: ekstaz
Sf. Augustin (354-430)
Originea africană; viaţa de desfrâu

Convertirea: criza spirituală

Filosofia sa: adaptare a teoriei lui Platon

Voinţa – cea mai importantă calitate a


minţii (explică Bine şi Răul)

Sufletul – necorporal, nemuritor


Relaţii între raţiune şi credinţă
1. Raţiunea primează – ateismul

2. Credinţa primează – dogmatismul religios

3. Unirea dintre ele – scolastica medievală


Toma d’Aquino (1224-1274)
Origine nobilă

Alăturarea la ordinul
dominicanilor

Răpirea
Adevărurile credinţei şi ale experienţei simţurilor
sunt pe deplin compatibile

Cunoştinţele sunt dobândite prin simţuri, dar capătă


sens prin acţiunea intelectului (înţelegerea lui
Dumnezeu, a îngerilor etc.)
Intelectul pasiv (primeşte dinafară imagini şi impresii)
Intelectul activ (capacitate de generalizare şi
abstractizare)
Sufletul vegetal
Sufletul senzitiv
Sufletul raţional

Relaţia suflet - corp


Roger Bacon (1214-1294)
Astrolog
Alchimist
Magician
Interes pentru metoda experimentului

Ştiinţa: observarea naturii


Mijloace de cunoaştere:
Autoritatea
Raţionamentul
Experienţa