Sunteți pe pagina 1din 7

Subiectul: Ecosistemele și componentele

lor.
Mediul de viață și factorii lui
• Mediul de viață – constituie totalitatea factorilor
naturali-temperatură, umeditate, relieful, organismele
vii care asigură existența organismelor vii.
• Spațiul acvatic, subteran, terestru, aerian- medii de
viață- viețuiesc o mulțime de microorganisme, plente și
animale.
• Organismele parazite –microbii, bacteriile, unele
ciuperci și unii viermii- sunt organismele gazdă
(reprezintă mediul de viață al parazițoilor)
Factorii de mediu

abiotici biotici antropici


Factorii abiotici- sânt componentele nevii ale
mediului.lumină, temperatură, presiune, umeditate,
curenții de aer. Ele constituie unul din elementele
ecosistemului.

Factorii abiotici
temperatura Precipitațiile

vântul
Factorii biotici- reprezintă organismele vii cu
influiența lor asupra mediului s-au asupra altor
organisme.

Factorii biotici

Răcușori de lemn râmele


bacterii ciuperci descompunători
Factorul antropic- reprezintă
influiența directă, nemijlocită a
activității omului asupra mediului
ambiant
• Defrișarea pădurilor, desecarea unei bălți,
chimizarea agriculturii, braconajul,
colectarea ilicită a plantelor rare- factori
negativi antropici
• Temă pentru acasă
• De studiat tema 2 pag.8-10
Ex.4 pag.1a 2 pag.8-10