Sunteți pe pagina 1din 13

INCHEIEREA

PROIECTELOR
Posibilităţi de finalizare a
proiectelor
• extincţie: şi-a atins scopul cu succes sau a dat greş;
prin “asasinare”, atunci când managerul superior care
susţinea proiectul este promovat sau pleacă la o altă
firmă, sau atunci când se realizează o fuziune;
• adăugare: rezultatul proiectului devine o divizie în
cadrul firmei sau chiar o filială;
• integrare: parte integrantă a operaţiunilor curente
ale firmei; pot să apară probleme de adaptare a
proiectului la “lumea reală”;
• “îmbătrânire”: diminuarea progresivă a bugetului,
activităţile fiind încetinite sau chiar întrerupte.
Procesul de finalizare
• asigurarea încheierii activităţilor, inclusiv a celor sub-
contractate;
• înştiinţarea clientului asupra încheierii proiectului şi
asigurarea livrării rezultatului; clientul trebuie să-şi
dea acceptul;
• asigurarea unei documentaţii complete, inclusiv a
evaluării finale, şi pregătirea raportului final;
• trimiterea “notei de plată” clientului;
• redistribuirea personalului, materialelor,
echipamentelor;
• determinarea documentelor care vor fi arhivate;
delegarea responsabilităţii păstrării lor arhivarului
firmei;
• determinarea serviciilor post-vânzare necesare şi
delegarea responsabilităţilor în această privinţă;
• supervizarea închiderii conturilor proiectului.
Elementele raportului final:
• performanţele proiectului: comparaţia între ceea ce a
realizat proiectul faţă de ceea ce trebuia să realizeze;
• performanţele administrative: trecerea în revistă a
practicilor administrative (puncte tari şi slabe);
• structura organizaţională: modul în care structura a
avantajat sau dezavantajat derularea proiectului;
• echipa proiectului: o secţiune confidenţială - recomandări
pentru top - management în ceea ce priveşte oportunitatea
includerii membrilor echipei în proiecte viitoare;
• tehnici ale managementului proiectelor: modul în care au
fost realizate planificarea, bugetele, încadrarea în timp,
alocarea resurselor şi controlul
• evaluarea financiară: un decont final al tuturor costurilor
eligibile ale operaţiunii, plus o recapitulaţie completă a
veniturilor şi a cheltuielilor proiectului precum şi a plăţilor
primite.
PROBLEME ACTUALE ALE
MANAGEMENTULUI
PROIECTELOR
Factori culturali în
managementul proiectelor
• managementul proiectelor = set de
instrumente utilizat în vederea atingerii
obiectivelor de cost, termene şi
performanţe
• va fi influenţat de modul în care diferitele
culturi plasează aceste obiective în
propriul sistem de valori.
Timpul
• Termen-limită nu înseamnă acelaşi lucru în
diferitele culturi.
• În cultura anglo-saxonă şi germanică,
respectarea termenelor prevăzute are o mult mai
mare importanţă decât în sfera culturală arabă
sau balcanică.
• Diferenţe notabile între termenele de predare a
rapoartelor de către filialele aparţinând diferitelor
ţări, chiar vest-europene.
• Este evident că atunci când întreaga echipă este
conştientă de importanţa acestui obiectiv,
managementul proiectului are şanse mult mai
mari de succes.
Costuri şi performanţe
• La nivelul firmelor, problema se poate
rezuma la particularităţile sistemului
contabil şi la standardele de calitate
(pentru care există o puternică tendinţă de
uniformizare)
Sistemul contabil
– poate accentua atingerea obiectivelor pur
financiare şi a celor pe termen scurt;
– poate arăta mai mult sau mai puţin clar
responsabilitatea unor persoane faţă de
rezultatele obţinute.
– simplitatea şi posibilitatea monitorizării în timp
real a costurilor şi rezultatelor (caracteristice
sistemului cotabil anglo-saxon) sunt
considerate avantaje importante în
implementarea proiectelor
– finanţări substanţiale sunt pierdute din
imposibilitatea de a convinge finanţatorii că
datele financiare pot fi urmărite în timp real.
Bugetarea cheltuielilor

– stilul de viaţă şi aşteptările diferite pot duce la


sub- sau supraevaluări ale unor categorii de
cheltuieli cum ar fi diurnă, transport, onorarii
etc.
– subevaluarea se poate dovedi mai
periculoasă
Modelul dimensiunilor culturale
al lui Hofstede
• Structura matriceală se dovedeşte puţin
acceptabilă din punct de vedere cultural în ţările
în care distanţa faţă de putere şi evitarea
incertitudinii au valori ridicate
• Motivarea membrilor echipei
– Noutatea sarcinilor şi posibilitatea sporirii prestigiului
în cazul reuşitei proiectului sunt stimuli motivaţionali
specifici culturilor masculine.
– Culturile feminine acordă importanţă bunelor relaţii de
lucru cu colegii şi şefii, prezente, în general, în cadrul
proiectelor, dar şi unor elemente care lipsesc, cum ar
fi securitatea slujbei şi confortul.
• Se remarcă o puternică politizare a
programelor cu licitaţii de proiecte la
nivelul organizaţiilor non-profit pentru
ţările cu distanţă mare faţă de putere şi
colectiviste.
• în aceste ţări, la nivelul întreprinderilor,
proiectele se derulează cel mai adesea
la iniţiativa şefilor şi au nevoie, pentru a
reuşi, de suportul puternic al
managementului de vârf.
Tema curs 10

• Dati cate un exemplu de proiecte care se


incheie prin extinctie, adaugare, integrare
sau imbatranire (explicati succint).