Sunteți pe pagina 1din 6

INSTRUMENTE

DIGITALE
Aspecte teoretice
Ce sunt instrumentele digitale?
O Instrumentele digitale sunt
acele platforme, dispozitive și
software care pot fi folosite
pentru procesul instructiv-
educativ. Rolul tehnologiei
este din ce în ce mai important
în societatea noastră iar aceste
instrumente digitale pot
facilita colaborarea dintre
profesor și elevi dar și dintre
elevi - elevi.
Profilul de formare al elevului include și dezvoltarea abilităților de a utiliza
tehnologia atât pentru a rezolva cerințe care țin de școală cât și de a le
integra în viața de zi cu zi. În același timp, ne dorim ca elevii să devină mai
independenți și să lucreze mai bine în echipă. Instrumentele digitale ne pot
ajuta să asigurăm colaborarea între actorii actului educațional dar și
implementarea Peer Learning ( învățarea reciprocă)
Aspecte pozitive ale
• Școlile devin mai interesante iar
utilizării instrumentelor
procesul instructiv –educativ devine
digitale
mai relevant

• Creșterea performanței
elevilor
• Profesorii sunt mai bine
pregătiți și folosesc metode
moderne de predare - învățare
- evaluare

• Se asigură o colaborare și
comunicare eficientă între
școală și familie
Util!
OSCREENCASTIFY
OFLIPBOOK.PDF.NET
ODROPBOX
Instrumente digitale abordate în
curs