Sunteți pe pagina 1din 6

Nevoia de a învăţa pentru a-şi păstra sănătatea

- curs -
Nevoia de a învăţa pentru a-şi păstra sănătatea

 Este necesitatea fiinţei umane de a acumula cunoştinţe, atitudini şi deprinderi


pentru modificarea comportamentelor sale pentru a adopta noi comportamente, în
scopul menţinerii sau redobândirii sănătăţii.

 Procesul învăţării
- proces extrem de complex din punct de vedere fiziologic
- cuprinde organizarea întregului comportament al individului pentru a
deveni capabil să-şi dirijeze întreaga sa activitate - în mod creator,
- în funcţie de condiţiile în care se află,
- pe baza - cunoştinţelor pe care le are,
- priceperilor şi
- deprinderilor dobândite
Factorii care influenţează satisfacerea nevoii

Factori biologici:
 Vârsta – copiii până la 6-7 ani au cea mai mare capacitate de a înmagazina
informaţii
 Capacitatea fizică, biologică – cei cu intelect subliminal sunt dificil de îngrijit

Factori psihologici:
 Motivaţia – reprezintă activitatea prin care un individ răspunde unor trebuinţe sau
interese personale
 Emoţiile pozitive – favorizează procesul de învăţare
 Nursa trebuie să găsească modalităţile de inducere a unor emoţii pozitive atunci
când doreşte ca informaţiile oferite de ea să se fixeze de către pacient

Factori de mediu:
 Mediu ambiant adecvat, propice pentru însuşirea de cunoştinţe
Manifestări de dependenţă

Ignoranţa:
– lipsa de cunoştinţe, atitudini, deprinderi dată de dezinteresul pentru
dobândirea lor
Dificultatea de a învăţa:
 dificultatea de a înţelege, a-şi aminti sau de a interpreta informaţia
 cauze de ordin fizic: - deficite auditive, senzoriale, de vorbire,
- durerea
 cauze de ordin psihic: - alterarea stării de conştienţă,
- tulburări de gândire şi de memorie, anxietate,
- situaţii de criză
 cauze de ordin social: - nivel de educaţie şi cultură,
- insuficienta cunoaştere de sine,
- insuficienta cunoaştere a mediului înconjurător
- insuficienta cunoaştere a influenţei mediului asupra stării
de sănătate
Intervenţii de nursing general

 Educă pacientul şi învaţă-l metode de îngrijiri bazale pentru fiecare din cele 14 nevoi
fundamentale

 Nursele educate pentru cercetare găsesc metode noi, mai eficiente şi sigure de îngrijire

 Identifică nevoile de cunoaştere ale individului, manifestările de dependenţă şi sursele de


dificultate

 Încadrează individul în grupa de risc în scopul planificării metodei optime ce trebuie aplicată

 Informează pacientul despre mijloacele şi resursele pe care le poate asigura pentru a


favoriza învăţarea: cărţi, pliante, reviste, etc.

 Învaţă pacientul şi membrii familiei lui cum să aplice tehnicile de îngrijire lipsite de riscuri la
domiciliu

 Susţine motivarea pacientului faţă de cunoştinţele pe care urmează să şi le însuşească


Intervenţii de nursing general

 Organizează activităţi de educaţie pentru sănătate: convorbiri, cursuri, conferinţe, vizionarea


unor filme

 Stimulează dorinţa de cunoaştere a pacientului

 Conştientizează pacientul asupra propriei responsabilităţi privind sănătatea

 Identifică orice comportament greşit al pacientului

 Corectează deprinderile nesănătoase ale pacientului

 Sfătuieşte pacientul cu privire la igiena personală şi igiena publică

 Întocmeşte programe de recuperare şi reeducare a bolnavilor cu deficite senzoriale şi motorii

 Exemplul personal al nursei este foarte important pentru pacient