Sunteți pe pagina 1din 11

Marile descoperiri

geografice
Precursori
Marco Polo
- în sec al XIII-lea a călătorit în Asia
Centrală, China şi India (trecând
prin Anatolia, Armenia, Persia,
Pod Pamir, deşertul Gobi şi după 3
ani şi jumătate ajunge în China);
- a stat la curtea hanului Kublai Khan
timp de 15 ani, încă 9 luni la curtea
hanului Persiei, apoi, prin
Constantinopol, s-a întors în
Veneţia;
- călătoria lui a durat în total 24 de ani;
- lucrarea sa, Cartea minunilor lumii,
a stimulat dorinţa de a călători şi
de a cunoaşte lumi noi.
Cauzele marilor descoperiri geografice

* Economice *Ameninţarea otomană


- dezvoltarea manufacturilor, - se dorea ocolirea zonelor
băncilor şi comerţului în ţările stăpânite de otomani în
din Apusul Europei; răsăritul Mării Mediterane prin
- nevoia de mirodenii, aur, argint. descoperirea unui drum
maritim spre Asia.

* Progresele tehnice în
navigaţie
* Religioase
- invenţii: cârma, busola, caravela,
astrolabul; - răspândirea religiei creştine la
popoarele ”păgâne“.
- s-au realizat îmbunătăţiri în
întocmirea hărţilor.
Navigatori şi descoperirile lor

 Bartolomeo Diaz
- navigator şi explorator portughez;
- în anul 1488, a descoperit cel mai
sudic punct al continentului
african, numit Capul Bunei
Speranţe;
- în 1500, participă la o altă
expediţie între Africa şi America
de Sud, dar moare prin
scufundarea corabiei într-o
furtună, în apropierea locului
descoperit de el.
Vasco da Gama
 A fost explorator portughez;
 Regele Manuel I al Portugaliei
l-a numit comandant suprem al
flotei spre India;
 În 1497-1498, navigând de-a
lungul coastei vestice şi estice a
Africii, a traversat Oc. Indian,
ajungând în portul Calcutta,
din India;
 Aceasta a însemnat găsirea unui
nou drum spre India şi lărgirea
orizontului geografic.
Descoperirea Americii
 Cristofor Columb
- considera că Pământul este rotund şi că
navigând spre vest se poate ajunge în
Orient;
- proiectul său a primit acceptul reginei Spaniei,
Isabella de Castilia;
- în oct. 1492 a ajuns în Arh. Bahamas;
- până în 1504, a mai condus încă trei expediţii
explorând insule şi ţărmurile Americii
Centrale;
- convins că a descoperit drumul spre India, a
murit în 1506, sărac şi uitat de toată lumea ;
- a fost un mare navigator şi cartograf, iar
descoperirea Americii, unul dintre marile
evenimente ale istoriei universale;
- noul continent descoperit a fost numit
America în onoarea navigatorului florentin,
Amerigo Vespucci (1507).
Înconjurul lumii
 Fernando Magellan
- s-a născut în Portugalia în 1480;
- a acumulat o vastă experienţă de navigator
într-o călătorie spre India, la vârsta de
25 de ani;
- şi-a propus să găsească o strâmtoare prin
care să depăşească America şi să ajungă
în Asia;
- 1519-1522, Expediţia lui Magellan: cu 5
corăbii şi 285 de oameni a plecat din
portul Sevilla (Spania). A navigat de-a
lungul Americii de Sud, a pătruns prin
strâmtoarea care-i poartă numele în Oc.
Pacific, pe care l-a traversat în 3 luni şi
20 de zile. În I-le Filipine a fost ucis în
luptele cu băştinaşii (1521). Secundul
său, Sebastian Elcano, a continuat
expediţia, cu o singură corabie,
reîntorcându-se în Spania în 1522.
Formarea imperiilor coloniale
 Imperiul colonial portughez  Imperiul colonial spaniol
- era format din baze maritime şi de - cuprindea mai ales teritorii din
aprovizionare, forturi militare şi America, întinzându-se din Mexic
factorii comerciale înfiinţate pe în America Centrală şi de Sud. Aici
ţărmurile Africii, coasta vestică a conquistadorii spanioli au distrus
Indiei, Pen. Malacca, Indonezia civilizaţiile aztecă şi incaşă şi au
şi China; nimicit populaţiile băştinaşe;
- în America de Sud portughezii - imperiul era împărţit în viceregate
deţineau Brazilia; conduse de viceregi;
- imperiul era condus de un vicerege; - pământurile au devenit proprietatea
- era apărat de o puternică flotă; coroanei;
- beneficii: din comercializarea în - s-a intensificat comerţul cu sclavi
Europa a produselor luate din negri;
Orient şi a sclavilor negri aduşi din - împărţirea zonelor de influenţă dintre
Africa. cele două puteri s-a făcut prin
tratatele încheiate în 1494 şi 1529.
Urmări ale marilor descoperiri
 Economice  Sociale
- dezvoltarea comerţului mondial, axa - a crescut rolul burgheziei în viaţa
acestuia devenind Oc.Atlantic. Cel mai social-economică a Europei.
important centru era Anvers, în Ţările
de Jos. În acelaşi timp, decad porturile
de la M. Mediterană;
- creşterea cantităţii de metale preţioase în  Intelectuale
Europa;
- scumpirea vieţii şi apariţia inflaţiei ;
- îmbogăţirea cunoştinţelor geografice;
- aclimatizarea unor plante americane în - s-a demonstrat că Pământul este
Europa: fasolea, porumbul, cartoful, rotund;
tomatele etc.; - au apărut cunoştinţe noi în multe
- în America au început să fie crescute domenii: botanică, zoologie,
animale domestice (boul, calul, oaia) şi medicină, religie etc.;
plante din Europa (grâu, secară, viţă-
de-vie; - a fost stimulat interesul pentru
- transformarea coloniilor în pieţe de
cunoaştere.
desfacere pentru mărfurile europene.
Realizat de

 Prof. Murgu Eugenia-Angela


 Şcoala cu clasele I-VIII Ostra/Suceava
 18 martie 2010

 Bibliografie:
-Manuale alternative de istorie pentru clasa a VI-a
-M.Stan şi C.Vornicu – Istorie, manual preparator pentru clasele 5-8