Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECTAREA

UNUI
ORAS
ECOLOGIC

Iași
Populația Iașului

 Cu o suprafaţă de 94,7 kmp, Iaşiul era în 2002 cel de-al doilea oraş al României ca număr de locuitori, dar a
fost devansat, ajungând pe locul patru după zece ani.
 Conform rezultatelor finale ale recensământului din 2012, în prezent, Iaşiulare o populaţie de 290.422 de
locuitori, ceea ce înseamnă o scădere de 9,7% în ultimii zece ani.
Legislaţia locală în domeniul eficienţei energetice

Iaşiul este unul dintre municipiile care aubeneficiat de Programul de reabilitare a


clădirilor rezidenţiale construite între 1950 şi 1989,coordonat de Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP).
În perioada 2009-2011, au fost reabilitate termic 639 de apartamente din 20 de
clădiri rezidenţiale
Consiliul Local Iaşi poate acorda scutiri de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de
minimum şapte ani proprietarilor care şi-au reabilitat termic locuinţele pe cheltuiala
proprie. Aceste scutiri sunt acordate pe baza certificatului de performanţă energetică sau a
auditului energetic, însoţit de dovada faptului că lucrările de reabilitare au fost executate şi
finalizate la standardele impuse.
STRATEGIA ŞI PLANUL DE ACŢIUNE PRIVIND EFICIENŢA
ENERGETICĂ
 oraşul intenţionează să adere la Convenţia Primarilor-
demararea unui proiect în vederea reducerii cu 20%
aemisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020, prin:
 Intreţinerea şi modernizarea sistemului de termoficare
 Dezvoltarea transportuluinon-motorizat
 Măsuri de restricţionare a parcării
 Măsuri de restricţionare a traficului
 Optimizarea fluxului întrafic
 Dezvoltarea transportului public
 Programul de evaluare comparativă a clădirilor municipale TRACE (Tool for Rapid Assessment of City Energy –
 Programul de temporizare a iluminatului stradal Instrument de Evaluare Rapidă a Eficienței Urbane)
este un instrument simplu și practic de evaluare
rapidă a utilizării de energie în orașe.
OBIECTIVE ŞI ŢINTE JUDEŢENE DE GESTIONARE A DEŞEURILOR

Principiile de bază ale politicii de mediu a Obiectivele se împart în două categorii:


României sunt stabilite în conformitate cu prevederile •Obiective cu caracter politic, decizional
europene şi internaţionale, asigurând protecţia şi •Obiective cu caracter tehnic, cuantificabile
conservarea naturii, a diversităţii biologice şi utilizarea prin măsuri şi indicatori bine definiţi, cu
durabilă a componentelor acesteia: ţinte şi termene legislative
• Principiul protecţiei resurselor primare
• Principiul măsurilor preliminare
• Principiul prevenirii
• Principiul poluatorul plăteşte, Ţintele trebuie să îndeplinească
• Principiul substituţiei următoarele criterii:
• Principiul proximităţii, •Să exprime fiecare obiectiv stabilit într-o
• Principiul subsidiarităţii formă cuantificabilă (cantitate şi timp);
• Principiul integrării •Să fie cel puţin egale cu ţintele stabilite la
nivel regional şi naţional;
•Faţă de ţintele stabilite la nivel regional şi
naţional, la nivel judeţean pot fi stabilite şi
ţinte intermediare.
 promovarea unor tipare de dezvoltare densă și a expansiunii urbane compacte(Cu
cât un oraş este mai puțin densșise întinde pe o suprafaţă mai mare, cu atât vor fi mai
ridicatecheltuielile cu energia.)
 Utilizarea rezultatelor obţinute prin intermediul programului de evaluare
comparativă sau a datelor colectate de personalul angajat în cadrul Programului
pentru clădirile de birouri
 identificarea oportunităţilor preliminare privind eficienţa energetică, cum sunt:
 noi sisteme de iluminat,
 noi sistemede aer condiţionat(A/C),
 noi sisteme de încălzire,
 noi computere,
 posibilităţide răcire a serverului etc.