Sunteți pe pagina 1din 9

Cercetare in Nursing

Profesor de Nursing
Asist.Med.S.Pr Cristina Chiriac MD
 COMPETENŢA II
METODOLOGIE, METODĂ, TEHNICI ŞI INSTRUMENTE DE
INVESTIGARE ŞTIINŢIFICĂ

Desfăşurarea cu succes a cercetărilor empirice


privind comportamentele individuale şi colective,
personalitatea şi societatea presupune luarea în
considerare a unor principii metodologice precum:

o unitatea dintre teoretic şi empiric,


 o unitatea dintre înţelegere şi explicaţie,
 o unitatea dintre cantitativ şi calitativ,
 o unitatea dintre judecăţile constatative şi cele

evalua
Metoda
 (grec.methodos = cale, mijloc, mod de
expunere) reprezintă, în ştiinţele
sociale modelul de cercetare, sistemul
de reguli şi principii de cunoaştere şi
de transformare a realităţii obiective.
Gândirea metodică asigură coerenţa
logică internă şi concordanţa imaginilor
noastre mintale cu realitatea obiectivă.
După criteriul funcţiei îndeplinite
în procesul cercetării putem vorbi de:
a) metode de proiectare a cercetării
(operaţionalizarea conceptelor etc.);
b) metode de recoltare a datelor
(interviul, chestionarul, documentarea
etc.);
c) metode de analiză şi interpretare
(scalarea, analiza factorială,
comparaţia, analiza de conţinut etc.).
Principalele metode folosite in cercetare
Metode de Cercetare
Avantaje Limitari

De obicei produce informaţii Informaţiile pot fi folosite


Munca de teren mai bogate şi mai detaliate decât doar pentru studierea
alte metode. unor grupuri sau
Oferă cercetătorului comunităţi relativ mici.
flexibilitatea de a modifica strategii
şi de a urma noi indicii.

Face posibilă culegerea eficientă Materialul strâns poate fi


Ancheta de date despre mulţimi mari de superficial
indivizi

Poate oferi izvoare de materiale Cercetătorul este


Cercetarea detaliate, precum date despre dependent de sursele
documentară care există şi care pot fi
doar parţiale.

Influenţa unor variabile Multe aspecte ale vieţii


Experimentul specifice poate fi controlată de către sociale nu
investigator. pot fi aduse în laborator.
Tehnica
 (grec.tekne = procedeu) este definită
drept ansamblu de prescripţii
metodologice (reguli, procedee) pentru o
acţiune eficientă, atât în sfera producţiei
materiale, cât şi în sfera producţiei
spirituale (tehnici de cunoaştere, de calcul,
de creaţie), precum şi în cadrul altor
acţiuni umane (tehnici de luptă, sportive,
etc.)
Procedeul
este definit drept maniera de acţiune, de
utilizare a instrumentelor de investigare.

Instrumentele de investigare
la rândul lor, sunt unelte materiale de care se
foloseşte analistul pentru cunoaşterea
ştiinţifică a fenomenelor (fişa de
înregistrare, aparat etc.).
METODA BIOGRAFICĂ (ANAMNEZA)

 Această metodă contribuie alături de alte


metode la stabilirea
 profilului personalităţii subiectului, dar şi la

explicarea comportamentului
 actual al acestuia.
 Metoda biografică vizează strângerea

informaţiilor despre principalele evenimente


trăite de individ în existenţa sa, despre
relaţiile şi semnificaţia lor în vederea
cunoaşterii istoriei personale a subiectului
Documente in cercetarea medicala
Cele mai utilizate documente
în cercetarea medicală rămân
 Declaraţiade la Helsinki
 Ghidurile Etice Internaţionale de Bună

Practică Clinică şi pentru Cercetare


Biomedicală care implică (vizează)
Subiecţii Umani.