Sunteți pe pagina 1din 9

Cercetare in Nursing

P R O F E SO R D E N U R SI N G
A S I ST. M ED . S . PR .
C R I ST I N A C H I RI AC M D
 
COMPETENŢA III
ETAPELE CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

Procesul de cercetare cuprinde, după


Anthony Giddens, mai multe trepte
distincte care încep din momentul
declanşării investigaţiei şi sfârşesc
atunci când descoperirile ei devin
disponibile în forma scrisă.
Etapele procesului de cercetare:

Definirea problemei: alegerea temei de cercetare


Revizuirea dovezilor sau trecerea în revistă a
bibliografiei.
Clarificarea problemei prin formularea ipotezei.
Selectarea planului de cercetare
Efectuarea cercetării
Interpretarea rezultatelor
Raportarea descoperirilor prin redactarea
raportului de cercetare.
TEMA DE CERCETARE

Proiectul de cercetare se naşte dintr-o întrebare


care îşi găseşte originea în curiozitatea
cercetătorului, în calităţile sale de observaţie şi în
experienţa profesională.
Descrierea inadvertenţelor între ceea ce este
observat şi ceea ce ar trebui să poate fi observat
duce la apariţia unor propuneri de soluţii pentru a
suprima acest decalaj. O atitudinea critică poate,
astfel, să fie generatoare de întrebări interesante.
Lectura sistematică şi critica a literaturii medicale
şi participarea la congrese sunt surse de teme de
cercetare.
Teme de Cercetare si Categorii de Studii

Exista două mari tipuri de teme de cercetare care


corespund la două mari categorii de studii:
Obiectivul proiectului poate fi descrierea distribuţiei
caracteristicilor unei populaţii. Este vorba de un
studiu descriptiv. Nu există ipoteza.
Dacă intenţia este de a emite o judecată asupra unei
posibile relaţii între diferiţi factori studiaţi, atunci
problema de cercetat este fundamentată pe o ipoteză.
Este vorba de un studiu analitic.
CERCETAREA BIBLIOGRAFICĂ

Un bun proiect de cercetare trebuie să fie nou.

Tema de cercetare odată formulată, trebuie verificat


dacă răspunsul la aceasta nu există dejaurmărind
principala sursă din literatura de specialitate.
LECTURA CRITICĂ A LITERATURII
MEDICALE
Cercetarea bibliografică şi articolele odată obţinute,
trebuie citite documentele şi judecată calitatea
conţinutului lor. Aceasta este sarcina viitorului
investigator care doreşte să precizeze tema sa de cercetare
sau să găsească justificarea proiectului său de protocol.
Parcurgerea literaturii necesită, deci, o selecţie şi o
evaluare. Pentru aceasta s-a dezvoltat conceptul de
literatura critică. Principiul constă în a judeca valoarea
publicaţiilor, indiferent dacă este vorba de calitatea
cercetării între prinse sau de pertinenţa rezultatelor
publicate.
LECTURA CRITICĂ A LITERATURII MEDICALE

În aceasta etapă, cercetătorul, pe lângă consultarea


literaturii cu referire directă la tema elaborată, va pune
în balanţa şi criteriile etice de bază în materie de
cercetare, care se supun următoarelor principii:
 principiul interesului şi beneficiului cercetării;
 principiul inocuităţii cercetării sau punerea în balanţă
a beneficiului şi a riscului;
 principiul respectării persoanei;
 principiul echităţii sau repartiţia echitabilă şi
onestă a riscului şi beneficiilor cercetării.
REDACTAREA PROTOCOLULUI

Protocolul este documentul care descrie metoda


studiului propus,justificarea obiectivelor, de la
ipoteza până la constrângerile metodologice şi care
defineşte condiţiile de realizare şi desfăşurare. Este
esenţiala scrierea protocolului într-un stadiu precoce
al procesului de concepere a studiului atât pentru
cercetător şi cei care participă la studiu, cât şi pentru
comisiile de etică sau organismele susceptibile de
finanţare.