Sunteți pe pagina 1din 7

COLEGIUL DE MEDICINĂ UNGHENI

Studiul individual la Sociologie și legislație în sănătate


Modul:Sociologia Medicală-subramură importantă a
sociologiei.
Subiectul:Fondatorii sociologiei medicale

A realizat:Croitoru Nelea
Am-21
Coordonat:Atrocine Ecaterina
SOCIOLOGIA
Este știința socială ce studiază regulile sociale și procesele care
leagă și separă oamenii, nu numai ca indivizi dar și ca membri ai
asociațiilor, grupurilor și instituțiilor. Termenul a fost propus de
către Auguste Comte.
Sociologia constă în studiul vieții sociale umane, a grupurilor și
societăților. Este un demers îndrăzneț și de mare responsabilitate,
întrucât subiectul ei este rezultatul propriului nostru
comportament ca ființe sociale. Sociologia poate fi definită ca
fiind studiul sistematic al societăților umane, punând accent în
special pe sistemele moderne industrializate.
A învăța să gândim în termeni sociologici înseamnă a cultiva
imaginația. Munca sociologică depinde de ceea ce autorul
american C.Wright Mills numea „imaginația sociologică”. Unele
dintre cele mai răspândite metode de investigare ale sociologiei
sunt: interviul, sondajul de opinie și observația socială.
 Printre fondatorii clasici ai sociologiei se disting 5
personalități: 
 Auguste Comte, 
 Vilfredo Pareto,
  Ferdinand Tönnies,
  Émile Durkheim ,
  Max Weber.
KARL MARX
 A încercat și el să explice
schimbările care aveau loc
în timpul Revoluției
Franceze în societate. S-a
concentrat asupra legăturii
dintre problemele
economice și instituțiile
sociale. Schimbările erau
legate de dezvoltarea
capitalismului.
ÉMILE DURKHEIM 
 Autor francez. După părerea lui sociologia
pentru a deveni știință trebuia să studieze
starea economiei și influența religiei. Primul
său principiu a fost că sociologia „studiază
faptele sociale ca niște lucruri”. Credea că
tot ceea ce susține o societate sunt valorile și
obiceiurile împărtășite de membrii ei.
Diviziunea muncii înlocuiește treptat religia.
S-a ocupat de analiza suicidului. Deși se pot
aduce obiecții studiului lui Durkheim, acesta
rămâne o lucrare clasică a cărei relevanță
pentru sociologie este valabilă și azi.
MAX WEBER 
 A studiat religiile din China, India și
Orientul Apropiat, comparând
sistemele religioase. Weber conchidea
că anumite aspecte ale Creștinismului
 (etica protestantă) au influențat
puternic afirmarea capitalismului,
consideră că mentalitatea colectivă
constituie unul dintre factorii care
determină schimbarea societății.
Pentru el birocrația e un mod de
organizare socială.
MICHEL FOUCAULT ȘI JÜRGEN HABERMAS 
 Exponenți de seamă ai sociologiei
moderne, printre cei mai importanți
gânditori sociologi contemporani. M.
Foucault a studiat apariția și structura
câtorva din instituțiile fundamentale ale
lumii moderne, ca cele disciplinare
(inchisoarea, spitalul, școala), bolile
psihice, discursul public și cel științific,
lansând concepte-cheie cum ar fi cel de
guvernabilitate ori biopolitică. După
Foucault sexualitatea nu a existat
dintotdeauna, ci a fost creată în
procesul dezvoltării sociale.