Sunteți pe pagina 1din 15

COLEGIUL DE MEDICINĂ UNGHENI

STUDIUL INDIVIDUAL LA BAZELE ÎNGRIJIRII OMULUI SĂNĂTOS ȘI


BOLNAV
SUBIECT:REGIMUL SANITARO-PREVENTIV ÎN
INSTITUȚIILE CURATIVE

A ELABORAT:DANII NICOLAE AM-21


COORDONAT: PROF. ANA SPÎNU GR.DID.SUPERIOR

UNGHENI 2020
PLAN
• Rolul medicului curativ în supravegherea sanitară preventivă a IMS
• Rolul medicului curativ în supravegherea sanitară curentă a IMS
• Sporirea eficacităţii procesului de tratament şi crearea condiţiilor igienice în spitale
• Cerinţele igienice către amplasarea sectorului de spital
• Cerinţe igienice către sistematizarea terenului IMS
• Planificarea sectorului spitalicesc
• Cerintele igienice catre planificarea interioara a spitalelor
• Functiile medicului curativ in controlul curent al spitalelor
• Factorii ce determina crearea conditiilor igienice in spitale
• Igienă și curățenie în spitale și clinici medicale 1
• Igienă și curățenie în spitale și clinici medicale 2
• Igienă și curățenie în spitale și clinici medicale 3
SPORIREA EFICACITĂŢII PROCESULUI DE TRATAMENT ŞI
CREAREA CONDIŢIILOR IGIENICE ÎN SPITALE

• locul amplasării în localitate;


• sectorul de pământ şi sistematizarea lui;
• amenajarea şi planificarea fiecărei unităţi;
• salubrizarea sanitar-tehnică;
• funcţionalitate.
ROLUL MEDICULUI CURATIV ÎN SUPRAVEGHEREA
SANITARĂ CURENTĂ A IMS

• Controlul sanitar curent începe îndată după darea în expluatare a


obiectului. Controlând permanent condiţiile de mediu medicul trebuie să
aprecieze corect:
• acţiunea factorilor mediului înconjurător asupra manifestării bolii şi
efectelor de tratament;
• posibilitatea apariţiei complicaţiilor sub influenţa factorilor înconjurători; la
timp să-i neutralizeze;
CERINŢE IGIENICE CĂTRE SISTEMATIZAREA
TERENULUI IMS

• 1. Planificarea complexului spitalicesc;


• 2. Planificarea terenului.
CERINŢELE IGIENICE CĂTRE AMPLASAREA SECTORULUI DE
SPITAL

• Pentru asigurarea unor condiţii optime de tratament, pentru crearea


unui regim curativ – protectoriu sectorul de construcţie va fi ales
ţinînd cont de:
• factorii naturali;
• dimensiunile terenului;
• terenul din împrejurime;
• perspectiva dezvoltării localităţii.
ROLUL MEDICULUI CURATIV ÎN SUPRAVEGHEREA
SANITARĂ PREVENTIVĂ A IMS
• Medicii şefi elaborează problema proiectului indicând în ea condiţiile climaterice,
patologia preponderentă, grupurile de vârstă, profilul necesar etc.
• Analizează proiectul.
• Participă la alegerea terenului de construcţie având în vedere factorii naturali
(relief, sol, masive verzi, bazine de apă), dimensiunea, asistenţă medicală în caz
de urgenţă, reţelele de comunicaţie, posibilităţile de conectare la reţelele de apă,
canalizare, termice, electrice.
PLANIFICAREA SECTORULUI SPITALICESC

Pe terenul spitalului sunt create zone:


• Blocurilor curative necontagioase.
• Blocurilor curative contagioase.
• Policlinicii.
• Blocului de morfopatologie.
• De gospodărie.
• Verde.
CERINTELE IGIENICE CATRE PLANIFICAREA INTERIOARA A
SPITALELOR

• Sectia de internare este o


subdiviziune de structura a
spitalului. Internarea poate fi
efectuata centralizat sau
decentralizat. La internarea
decentralizata fiecrae sectie isi are
ncaperile sale separate de primire si
externare a bolnavilor.
FUNCTIILE MEDICULUI CURATIV IN CONTROLUL CURENT AL
SPITALELOR

• A aprecia corect aciunea factorilor mediului asupora manifestarilor bolii si


efectelortratamentului

• A prevede posibilitatea aparitiei complicatiilor, infeciilor nosocomiale la actiunea factorilor


demediu, la timp a-i neutraliza

• A aprecia influenta mediului spitalicesc asupra duratei de cazare

• A organiza conditii optime de munca, un regim protector, o alimentatie rationala


IGIENĂ ȘI CURĂȚENIE ÎN SPITALE ȘI CLINICI MEDICALE 2

• La capitolul curățenie, extrem de


important este ca personalul de
serviciu să fie foarte atent la
indicațiile de pe etichete, astfel încât
să nu amestele produsele și să nu
folosească același mop pe holuri și
în secții. Aceștia trebuie să aibă
ustensile diferite pentru fiecare
spațiu. În plus, produsese de
curățenie trebuie să fie ținute în
camere care au aerisire naturală.
IGIENĂ ȘI CURĂȚENIE ÎN SPITALE ȘI CLINICI MEDICALE 1

• Curățenia este cea bună metodă de decontaminare


care poate fi utilizată în unitățile sanitare. Astfel, se
îndepărtează microorganismele de pe suprafețe,
obiecte sau piele, odată cu îndepărtarea prafului și
substanțelor organice. Utilizând metode și substanțe
profesionale de curățare și igienizare a suprafețelor
încăperilor, obiectelor și echipamentelor, se poate
realiza o decontaminare de aproximativ 95-98%,
rezultate foarte apropiate de cele ale unei dezinfecții
profesionale. Principalul avantaj al unei curățenii
amănunțite este faptul că aceasta acționează asupra
tuturor microorganismelor.
IGIENĂ ȘI CURĂȚENIE ÎN SPITALE ȘI CLINICI MEDICALE 3

• Curățenia în interiorul spitalelor și


clinicilor medicale este extrem de
importantă, de aceea este esențial
să se folosească echipamente de
curățenie moderne și produse de
curățenie profesionale, cu
eficiență ridicată, special
concepute pentru a fi manevrate
cu ușurință și pentru a simplifica
întregul proces.
FACTORII CE DETERMINA CREAREA CONDITIILOR IGIENICE IN
SPITALE
• Amplasarea institutiei curative
in localitate
• Sectorul de constructie a
spitalului si sistematizarea lui
• Sistematizarea si amenajarea
fiecarei unitati de ingrijire
medicala
• Salurizarea sanitar-tehnica a
institutiei
•Sfirsit!!!!