Sunteți pe pagina 1din 8

Documentele de evidență

cu regim special

Factura și factura fiscală


Principalele documente
privind activitatea
contabilă

Documente cu regim special Documente fără regim special


(documente justificative) (documente justificative)

Avizul
Bonul de
de documente
Factura comandă documente de evidenţă de evidenţă
însoţire a imobilizărilor
chitanţa a stocurilor
a
mărfii

documente documente de
Fişa de magazie de evidenţă evidenţă a
Chitanţa a formularelor a salariilor mijloacelor
cu regim special băneşti

Documente de evidență Documente de sinteză și


contabilă - registrele raportare contabilă
 Factura

 Este un document justificativ care se întocmește manual


sau cu ajutorul tehnicii de calcul, în trei exemplare, la
livrarea produselor, executarea lucrărilor sau prestarea
serviciilor, de către compartimentul de desfacere, pe baza:
 a avizului de însoțire a mărfii
 dispoziției de livrare,
 a altor documente similare (comanda).
Serveşte ca:
 Document pe baza căruia se decontează
produsele vândute, lucrările executate și
serviciile prestate;
 Document de însoțire a mărfii pe timpul
transportului;
 Document de încărcare în gestiunea
beneficiarului (clientului);
 Document justificativ de înregistrare în
contabilitate (atât pentru furnizor cât și pentru
cumpărător).
Circula la:
 compartimentul financiar, pentru acordarea vizei de
control preventiv
 la persoanele care dispun încasări și plăți din contul de la
bancă
 la compartimentul desfacere, în vederea înregistrării în
evidențele operative și pentru eventualele reclamații ale
clienților (exemplarul 2 al facturii, la care se adaugă
dispoziția de livrare )
 la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 3)
Se arhivează:
 La compartimentul desfacere (exemplarul 2)
 La compartimentul financiar-contabil (exemplarul 3)
Diagrama Venn

Avizul de Factura
însoțire a mărfii - document
justificativ cu -document pe baza
- document ce stă la baza
regim special căruia se
întocmirii facturii
decontează
- document de produsele, lucrările
- document de transfer al
însoțire a mărfii și serviciile prestate
bunurilor materiale de la o pe timpul
gestiune la alta în cadrul transportului
aceleiași unități - document
justificativ de
- document de înregistrare în
- document de însoțire a primire/încărcare
bunurilor materiale contabilitate
în gestiune
trimise spre prelucrare la
terți
  Serie: B STC

Furnizor
(denumire, forma juridica) Cumparator:
Nr.Reg.Com.: Nr. Reg. Com.:  
CUI: CUI
Adresa: Adresa:
Localitatea:
Bucuresti   Localitatea:  
 Banca: Banca
Cod IBan   Cod IBan  
Factură  
Nr. Factura:  
Data:
Nr. Aviz:
(dacă este cazul)
COTA TVA 19%
Denumirea produselor sau a Pret Unitar (fara
NR serviciilor UM Cantitatea TVA) -lei- Valoarea -lei- Valoarea TVA -lei-
0 1 2 3 4 5 6

Semnatura si Total din care


stampila Date privind expeditia accize
furnizorului Nume delegat    
BI / CI. Seria  
  Mijloc Transport: Auto nr Semnatura    

  Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de:  de primire


  ora    

 Total de plata:
  Semnaturile:     (Col. 5 + Col.6)
  Serie: B STC Nr. 435
Furnizor SC Spicul SRL
(denumire, forma juridica) Cumparator: SC Omega SRL
Nr. Reg. Com.: J10/258/2005
Nr.Reg.Com.: J40/380/2005  

CUI: RO27523830 CUI: RO52483356


Adresa: Sector 2, Str. Victoriei, nr. 14 Adresa: Buzau, Str. Oltului, nr. 52
Localitatea: Buzau
Localitatea: Bucuresti    

 Banca: BCR Banca: BCR

Cod IBan: RO96RNCB0000070004671328 Cod IBan: RO96RNCB0000080004971624


   

Factură  

Nr. Factura: 435  

Data: 14.03.2019
Nr. Aviz:
(dacă este cazul)

COTA TVA 9%

Pret Unitar (fara


NR Denumirea produselor sau a serviciilor UM Cantitatea TVA) -lei- Valoarea -lei- Valoarea TVA -lei-
0 1 2 3 4 5 6
1 Faina alba Baneasa Kg 1500 3 4500 405
2 Malai Extra kg 500 2,5 1250 112,5

Semnatura si
stampil
a Date privind expeditia

furnizorului Nume delegate: Chirila Ion    

BI / CI. Seria xz 345675  


  Mijloc Transport: Auto Nr B07CAD Semnatura  5750  517,5
  Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de:  de primire

  14.03.2013 Ora 10:30    

  Semnaturile:    
 Total de plata: 6267,5
(Col. 5 + Col.6)