Sunteți pe pagina 1din 27

ŢESUTUL NERVOS

 Este alcătuit din două tipuri de celule:


- Neuronii(celule nervoase);
- Celulele gliale cu rol de susţinere şi nutriţie a
neuronilor.
 Intră în alcătuirea organelor care alcătuiesc sistemul
nervos.
NEURONUL-celulă înalt specializată-
reprezintă unitatea de structură şi
funcţie a sistemului nervos.

Forma:rotunda,ovalara,
fusiforma
Loc:ggl vest.Scarpa,
ggl. spiral Corti

Loc: ggl spinali


Forma:stelata,piramidala,
piriforma
Loc:scoarta
cerebrala/cerebelosa,coar
ne A maduva Forma:rotunda
Loc: in retina – cel cu conuri sau
bastonase
NEURONUL-ALCĂTUIRE

PRELUNGIRI

CORP DDEENNDRIT
DRITEE
EL ULAR
C

AAXXOONN
Mediul
înconjurător
acţionează
asupra
organismului
prin diferiţi
stimuli.

 Excitabilitate - neuronii răspund stimulior;
 Conductibilitate- neuronul transmite informaţiile
primite din mediu sub formă de INFLUX NERVOS;
 Traieşte toată viaţa;
 Nu se înmulţeşte;
 Mare consumator de oxigen şi glucoză.
Legătura dintre doi neuroni se
realizează prin sinapse-legături
chimice indirecte prin care influxul
nervos este transmis de la un neuron la
altul.

Legătura dintre un neuron şi o fibră
musculară se numeşte placă motorie.

Sensul de transmitere al
influxului nervos