Sunteți pe pagina 1din 24

METODE

ACTIV-PARTICIPATIVE
SPECIFICE DISCILINEI
DEZVOLTARE PERSONALĂ

Formatori: Prof. înv. primar


Prof. înv. primar STANCU ALEXANDRA
NICOLETA POPA Şcoala Gimnazială Nr. 2
Insp. şcolar Modelu
CORINA MAGEARU Jud. Călăraşi
CUPRINS
 Ce rol are disciplina DP în formarea viitorului adult?
Viziunea, misiunea disciplinei.

 Care considerați că sunt metodele/ tehnicile


eficiente în abordarea acestei discipline?
Descrieți experiențe din practica personală.

 Cum pot fi infuzate aceste abordări didactice și la


celelalte discipline din învățământul primar?

 Concluzii și recomandări

 Bibliografie
INTRODUCERE
Disciplina Dezvoltare personală are rolul de a dezvolta personalitatea
elevului, de a forma competențe necesare obţinerii succesului şcolar, în
carieră şi în viaţă. Contribuie la dezvoltarea emoţională, socială şi pentru
carieră a elevului. 
Valorificarea experienţelor elevilor fundamentează autenticitatea
învăţării. Există o raportare permanentă la ceea ce gândesc şi simt, precum şi
la modul în care se comportă elevii.
Activitățile tematice din programă îi ajută pe elevii să conştientizeze cine
sunt, să analizeze emoţiile pe care le au, să se raporteze sănătos la ceilalţi
(diversitate), să fie motivaţi să înveţe cu succes, să exploreze ce
meserii/profesii le-ar plăcea să practice.
Viziunea
Crearea unui climat educațional de calitate, incluziv,
stimulativ pentru dezvoltarea individuală a fiecărui beneficiar
al sistemului educațional astfel încât să dea sens încrederii și
aspirațiilor sale.
O altă latură a viziunii este de a performa un act
didactic de calitate, centrat pe elev, având la
bază competenţele educaţionale cerute de
documentele oficiale din România şi din UE.
Misiunea
 Asigurarea unei educaţii de calitate, care să ducă la egalizarea şanselor, la
pregătirea copiilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi
şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul în societate și să contribuie la
îmbunătățirea bunăstării.
 Descoperirea înclinațiilor, talentelor și aptitudinilor, în vederea
folosirii acestora în îmbunătățirea rezultatelor învățării, înregistrării
progresului școlar și a performanțelor copiilor.
 Promovarea unui comportament decent, caracterizat de cinste,
onoare, respect reciproc, toleranţă, de gen intercultural/ pentru
diversitate, responsabilitate faţă de propriile acţiuni.
Dezvoltarea dimensiunii europene a educației desfășurate la
nivelul ciclului primar, prin activități, programe, parteneriate și
proiecte specifice.
 Formarea de competenţe, așa cum au fost ele definite în Legea Educației
Naționale nr. 1/2011, în contextul unei societăţi bazate pe dezvoltarea liberă,
integrală si armonioasă a individualității umane, în formarea personalității
autonome.
Strategiile didactice recomandate pentru orele de Dezvoltare
personală sunt cele activ-participative.
Disciplina are un accentuat caracter explorator şi practic-
aplicativ, care presupune implicarea directă a elevilor. Elevii
conştientizează, exersează abilităţi şi atitudini într-un mediu
prietenos de învăţare, devin responsabili pentru modul în care se
implică în jocurile şi activităţile propuse. 
EXEMPLE DE METODE INTERACTIVE CE POT FI FOLOSITE
ÎN ORELE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:

  Discuţia;
Cubul;
  Ghicitorile;
R.A.I. ;
  Turul galeriei;
Ciorchinele;
  Studiul de caz;
Tehnica Lotus;
  Jocul didactic;
Diagrama Venn;
  Jocul de rol;
Explozia stelară;
  Știu-vreau să ştiu-am învăţat;
Brainstormingul;
  Gândiţi, lucraţi în perechi, etc.
Posterul;
BRAINSTORMING

Ce idei vă vin în minte când


auziți cuvântul
PRIETENIE?
„Cubul emoţiilor!”
Pe fiecare faţă a unui cub din carton
este trecută câte o stare/emoţie prin
care trecem noi în viaţa de zi cu zi:
mânie/ tristeţe/ bucurie/ surpriză/
teamă/ îngrijorare.
Se aruncă cubul în fiecare grupă şi
în funcţie de ce ne arată faţa sa, trebuie
să ne gândim la o situaţie reală/
imaginară când am trăit acea emoţie şi
să ilustrăm acea stare, acel sentiment.

Un copil va fi „sculptorul”, iar


perechea aleasă de el va fi „lutul”.
Sculptorul îşi va modela lutul astfel
încât să reuşească să redea acea stare.
 Se realizează un cerc şi se notează tema în
interiorul cercului:
Pe cine respect eu şi cum? .
 Se prezintă ideile principale.
 Se completează ciorchinele prin notarea
ideilor emise sub forma unor sintagme.
 Se verifică ideile de către clasa de elevi, cu
scopul corectării eventualelor greşeli.
 Se desfăşoară conversaţii cu elevii pe
marginea ciorchinelui realizat.
 
Diagrama VENN 
 
Lucrurile tale    Lucrurile    Lucrurile preferate 
preferate comune ale colegului
Tehnica LOTUS
(Floarea de nufăr)
1. Se anunţă tema centrală: Simţurile.
2. Elevii au câteva minute de gândire în mod
individual, după care se va trece la completarea
orală a celor 8 idei secundare ale temei centrale.
3. Colectivul se împarte apoi în 8 grupe de câte 3,
4 sau 5 elevi fiecare, în funcţie de numărul de elevi
din clasă.
4. Ideile secundare devin teme centrale pentru
fiecare din cele 8 grupuri constituite. Astfel, fiecare
grup lucrează independent, la dezvoltarea uneia
dintre ele, exerciţiu creator la care participă toţi
membrii grupului.
5. Prezentarea în faţa colectivului a rezultatelor
fiecărui grup în parte.
6. Evaluarea muncii colaborative în grup,
aprecierea participării şi folosirea
rezultatelor obţinute în activităţile următoare.
METODA R.A.I
 TEMA  LECŢIEI: Eu şi familia mea

•Ce este  familia?


•Din  cine  este  formată  familia?
•Enumeră  3  reguli respectate de  toti membrii  familiei  tale.
•Ce sarcini  are  fiecare  membru  din  familia  ta?
•Fiul  mătuşii este ................................
•Sora  tatălui  meu este ..............................
•Mama  mamei  este .............................
•Fratele  mamei  este ............................
Explozia stelară
Elevii propun o valoare morală pozitivă manifestată în comportamentul unui
coleg de clasă.
Clasa se formează în 5 grupuri de lucru. Fiecare grup se retrage şi formulează
în scris 4-5 întrebări referitoare la valoarea morală propusă.

Se prezintă întrebările.

Răspunsurile pot fi
formulate de acelaşi grup de
lucru sau de elevii din alte
grupuri.
Adevăr Se fac aprecieri.
Jocul didactic
Ştafeta
Se completează un enunţ dat, dar neterminat:
 Sunt bun la …
 Cea mai importantă calitate a mea este …
 Sunt special pentru că …
 Cel mai frumos compliment pe care l-am primit este …
 
Studiul de caz
 ,,
Descoperă povestea lui Auraş şi învaţă ce este bine şi ce nu este bine să faci
pentru a fi un elev sănătos.’’

Jocul de rol
 ,, Presupunem că eşti împreună cu părinţii într-o vacanţă în străinătate.
Imaginează-ţi un dialog între aceştia şi cineva cu care tocmai ai
făcut cunoştinţă, precizând cum şi-a prezentat fiecare propria
persoană. ,,
Discuţia
Posterul
Arte vizuale şi abilităţi practice
,,Pictura sentimentelor,,

Elevii realizează o dactilo- pictură (pictură cu degetele), reprezentând diferite stări


emoționale. Exemple de stări emoționale exprimate: veselie, tristețe, mânie, supărare, îndoială,
mirare,îngrijorare, frică, ură, rușine, vinovăție etc.
Elevii sunt invitați apoi să exprime exact ceea ce simt în acel moment (un alt desen),
folosind culorile pe care le consideră cele mai potrivite.
Culorile alese, fluiditatea mișcării, tonurile și consistența petelor de culoare oferă indicii
interesante privind afectivitatea, dar și calitatea cognițiilor.

Ştiinţe ale naturii


 
  Realizarea unor afişe care să îndemne la protejarea naturii.
Comunicare în limba română Matematică şi explorarea mediului 

 ,, Jocul sentimentelor’’. La momentul lecţiei ,, aprecieri verbale’’, se


Elevii colorează o foaie albă cu o dau de colorat emoticoane . Astfel, elevii vor
culoare preferată. Pentru fiecare spune cum s-au simţit la oră.
literă din cuvântul care exprimă  
culoarea lui preferată trebuie
să numească o însuşire omenească.

Jocul didactic ”Pătrățelul”:


Elevii vor primi pătrățele colorate în funcție
de culoarea ochilor ( ochi căprui- roz, ochi
G - generos albaștrii- portocaliu, ochi verzi- verde)
A - atent Când voi întreba ”Cine are ochii căprui?”,
L - liniştit elevii cu ochi căpriu vor trebui să
B - blând ridice pătratul roz.
E - empatic
N - nobil
      Completeazăprogramul tău zilnic de lucru, trecând în tabelul de mai
jos, ora (trasând acele ceasului pe cadran ) şi activitatea desfăşurată.

Intervalul orar Activităţi desfăşurate


CONCLUZII
Introducerea metodelor activ-participative,
în cadrul învăţământului românesc permite
elevului şi nu numai, formarea unor capacităţi
şi deprinderi folositoare, pentru înţelegerea şi
realizarea unor situaţii autentice, precum şi
transformarea acestuia într-un participant activ
la viaţa societăţii.
Profesorul ar trebui să fie pentru elev ca un grădinar care
cultivă un copăcel unic, pe care nu doreşte să-l piardă şi pe care îl
îngrijeşte cu mare atenţie. Şi astfel copăcelul creşte – creşte, ajunge
copac gata să înflorească, iar învăţătorul, pune pe ramurile sale
câte o floare, o floare a încrederii în propriile puteri, a respectului
faţă de sine şi de ceilalţi, a bunei cuviinţe, a creativităţii, a ambiţiei,
a speranţei şi dorinţei de evoluţie, în final rezultând un copac cu
flori alese care vor urma să fructifice.
Vă mulţumesc
pentru atenţie !

S-ar putea să vă placă și