Sunteți pe pagina 1din 11

Metoda

,,Tehnica scenariilor,,
Sîrb Ștefania-Elena
Este o metodă a dramatizării, propusă
de I. O. Pânișoară (2008, 371). Această
metodă pornește de la ideea că
formatorul poate ,,dinamiza” implicarea
elevilor/cursanților, dacă aceștia
îndeplinesc anumite roluri necunoscute
de ceilalți.
ETAPE
1.      Împărțirea colectivului de elevi în grupuri:
–         colectivul este împărțit pe grupuri;
–         grupurile primesc spre dezbatere o anumită problemă.
2.      Distribuirea rolurilor de către moderator:
–         după începerea discuției, moderatorul cheamă la el câte un reprezentant din
fiecare grup, care va primi un rol și o misiune (de exemplu, rolul de lider);
–         sunt chemați alți membri, până când toți membrii din cadrul grupurilor au câte
un rol și o misiune de îndeplinit.
3.      Revenirea membrilor în cadrul grupului și interpretarea rolului primit:
–         membrii care au primit roluri se vor întoarce în cadrul grupului și vor îndeplini
acel rol, fără să le spună celorlalți ce rol au primit.
Tehnica scenariilor presupune interacțiunea dintre membrii care
au diverse roluri. Pentru a dinamiza activitatea, moderatorul poate
da același rol mai multor membri care fac parte din același grup.
AVANTAJE
–         posibilitatea valorificării competențelor fiecărui
participant;
–         dezvoltarea capacităților de comunicare.
LIMITE
–         dificultăți în ceea ce privește îndeplinirea rolului și a
misiunii primite;
–         posibila apariție a unor conflicte între participanții ce au
aceleași roluri.
EXEMPLU
LECȚIA: ,,Dacii și romanii. Întemeierea statului român.
1.      Împărțirea colectivului de elevi în grupuri: Voi împărții clasa în 4 grupe astfel: două
grupe de daci si două de romani. Fiecare grupă va povesti ce știu despre modul de viață,
obiceiuri, ocupații și tradiții.
2.      Distribuirea rolurilor de către moderator: după începerea discuției, moderatorul
cheamă la el câte un reprezentant din fiecare grup, care va primi un rol și o misiune
(conducătorul Daciei sau al Romei/ simplu țăran/ negustor etc.). Sunt chemați alți membri,
până când toți membrii din cadrul grupurilor au câte un rol și o misiune de îndeplinit, apoi
schimbăm grupele până când toți copii au fost chemați.
3.      Revenirea membrilor în cadrul grupului și interpretarea rolului primit: