Sunteți pe pagina 1din 40

R.

Sitmatov
Scopul lecţiei
De aduce la cunoştinţă
• noţiunile principale referitoare la protecţia
radiativă şi chimică a populaţiei;
• măsurile şi acţiunile întreprinse de
populaţie în caz de contaminare
radiativă/chimică;
• tipurile şi mijloacele de protecţie în caz de
accident cu contaminare radiativă/chimică.
BIBLIOGRAFIE:
• Legea „Cu privire la protecţia civilă.” Nr.271-XIII din
09.11. 1994;
• Legea „Privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor
nucleare şi radiologice.” Nr.132-XVI  din  08.06.2012;
• Legea Republicii Moldova „Despre protecţia mediului
ambiant.” Nr. 1515 din 16.06.1993;
• Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la
ameliorarea situaţiei în domeniul radioprotecţiei şi
securităţii nucleare.” Nr. 1483 din 18.11.2001;
• Norme Fundamentale ale RadioProtecţie. Cerinţe şi
reguli igienice. Nr. 111 din 05.04.2001;
• Directiva Departamentului PC şi SE „Cu privire la
organizarea protecţiei muncitorilor, salariaţilor şi
populaţiei de la acţiunea substanţelor radioactive şi
substanţelor puternic toxice.” Nr. 2/500 din 15.11.2000;
• Revistă „Гражданская Защита” N4 за 1997 г.;
• Indicaţiile metodice (cu privire la protecţia radiativă,
chimică, medico-biologică) Chişinău 2000.
În RM sunt:
177 OEN
~8000 surse
Un loc aparte din categoria dezastrelor îl au

accidentele chimice.
Pe teritoriul RM activează 227 OChP cu gradul de
pericol 3( pînă la 40 mii) şi 4, la care sunt întrebuinţate
mai mult de 1500 tone de substanţe puternic toxice,
inclusiv clor lichid, amoniacul, anhidridă sulfuroasă.

În zona posibilei contaminări locuiesc sau lucrează


circa 430 000 persoane.
I.Termenii şi noţiuni de bază
Ce este radiaţia?
Radiaţia – este emisia şi răspîndirea
în spaţiu a unor unde electromagnetice
sau a unor particule ce transportă
energie, care la rîndul ei poate fi cedată
total sau parţial la contactul cu un obiect,
substanţă.

Radiaţia ionizantă – orice iradiere


corpusculară sau electromagnetică aptă
de a produce direct sau indirect ioni la
trecerea prin substanţă.
Termenii şi noţiuni de bază

• Radioactivitate – fenomen spontan


descompunerii nucleului atomilor anumitor
elemente chimice şi prefacerea lor în nucleari
a altor elemente chimice în care se formează
iradiaţia ionizantă.
• Contaminare radioactivă – impurificarea
mediului ambiant cu substanţe radioactive, ce
depăşesc nivelul admisibil de normele
protecţiei radioactive.
Surse de iradiere ionizantă

Radiaţia artificială
Naturale 2%

240mcR/an U,Th,K,Rn

Razele cosmice Nuclizi naturali Explozii nucleare


15,5% 82,5%

Accidentele
Medicină și stiință Industrie Nucleară
radioactive
Surse potenţiale de
contaminare în RM

• Accidente nucleare la staţiile


atomo-electrice.
• Transportul pe teritoriul republicii
a substanţelor radioactive.
• Scurgeri la OEN ce utilizează
substanţe radioactive.
• Medicina;
• Diferite laboratoare;
• Depozite cu substanţe radioactive;
• Transportarea substanţelor radioactive;
• Prelucrarea cu substanţe radioactive;
• Deşeurile substanţelor radioactive.
Efecte biologice
Acute; întîrziate.
• Gonadele;
• Măduva osoasă;
• Glanda teroidă;
• Mușchi, organele interne;
• Țesutul osos, tegumentele;
• Provoacă leucemie;
• Cancer tiroidian, mamar,
pulmonar ş.a.
Simptome în funcţie de gradul de
expunere:
• 0,05 Sv – celulele sîngelui încep să se transforme;
• 0,5 Sv – apare senzaţia de greaţă;
• 0,7 Sv – vărsături;
• 0,75 Sv – perderea părului (în 2 săptămîni);
• 0,9 Sv – diaree;
• 1,0 Sv – hemoragie (în cîteva săptămîni);
• 4,0 Sv – moartea poate surveni în luni;
• 10,0 Sv – distrugerea sistemului intestinal (moartea
în 1-2 săptămîni);
• 20,0 Sv – moartea în cîteva ore.
Măsurile de protecţie contra poluării
radioactivă
Este un complex de măsuri administrative,
tehnogene, medico-igienice şi speciale îndreptate la
preîntîmpinarea şi micşorarea influenţei asupra
mediului ambiant.

Măsurile contra contaminării radioactive în


activitatea cotidiană:
• Asigurarea anunţului despre contaminare;
• Dezvăluirea situaţiei radioactive;
• Asigurarea populaţiei cu mijloace de protecţie.
Protecţia împotriva expunerii –
are
are la
la bază
bază 33 factori:
factori:

• Timp

• Distanţă

• Ecranare
hîrtie plumb
Ecranare
Ecranare –– protejarea
protejarea aa unui
unui obiect
obiect
(spaţiu),de
(spaţiu),de la
la acţiunea
acţiunea radiaţiei
radiaţiei cu
cu
ajutorul
ajutorul unui
unui ecran
ecran (material)
(material)..

Alfa

Beta

Gama
hîrtie plumb
Grosimea stratului de
reducere radiţiei γ (cm)

Coeficientul de Beton Pămînt


reducere (cm) (cm)
2 10 14

10 34 38

100 65 75

1000 96 110
Denumirea Dozele pentru o singură întrebuinţare
preparatului
Copii pînă la 3 ani Copii după 3 ani şi adulţii

Kaliu iodat în pastile din O pastilă pentru o singură dată pe


trusele individuale (AI –2) zi timp de 10 zile, gravidele pentru
2 zile cîte 1 pastilă.

Kaliu iodat în praf 1 praf 65 mg (0,065 gr) o singură Un praf 130 mg (0,013) o singură
dată pe zi timp de 2 zile, de dată pe zi timp de 10 zile, pentru
dizolvat sau de întrebuinţat cu suc, gravide 2 zile. De întrebuinţat cu
lapte. lapte, suc, ceai.

Tinctură spirtoasă de iod de 1-2 picături de 3 ori pe zi timp de 2 3-5 picături de 3 ori pe zi timp de
5% zile cu 100 gr. lapte sau amestec 10 zile. Gravidelor 2 zile de
nutritiv întrebuinţat cu lapte, suc, apă.
III.Zonele contaminării
radioactive:
Zona contaminării radioactive –
teritoria sau acvatoria în
limitele contaminării radioactive.

În dependenţa de nivelul
contaminării:
Periculoasă(zona înstrăinării)
cu nivelul radiaţiei de peste 1.0 mR/h.
Puternică(zona strămutării) cu nivelul de 0.2 – 1.0
mR/h;
Moderată(zona controlului strict)
cu nivelul 0.06 -0.2 mR/h;
Caracteristica zonelor
În zona controlului strict:
- Se petrece permanent controlul asupra situaţiei rad.;
- Anunţarea populaţiei a situaţiei şi pregătirea ei cu scopul
strămutării;
- Se asigură populaţia cu mijloace de protecţie individuală;
- Organizeazarea şi petrecerea permanentă a controlului
dozimetric a produselor alimentare...;
- Încercuirea zonei de strămutare;
- Ermetizarea surselor de apă subterane…;
- Zona se aprovizionează cu produse alimentare din afara
ei.
Acţiunile populaţiei în
cazul declanşerii avariei.
După transmiterea semnalului „Pericol radioactiv”
fiecare om trebue să:
- Îmbrace MIP şi anume: masca antigaz,
respiratoarele, bandaje cu tifon şi măştile textile, MIPP.
- Populaţia aflată în case se ermetizeze casa pentru a
preîntîmpina pătrunderea prafului radioactiv în încăperi.
Pentru aceasta se astupă toate crăpăturile cu farnitura
de porolon, cîrpe umede, panglici de polimer sau hîrtie
lipicioasă. Se închid hornurile (coşurile) caselor.
- De închis gazul, de deconectat aparate electrice, de
stinge lumina, etc.
Acţiunile populaţiei în
cazul declanşerii avariei.
- De îmbracat copii şi de străduit cît mai rapid
de părăsit zona de pericol, deoarece timpul
apropierii norului contaminat este cu atît mai
mic cu cît este mai mare viteza vîntului.
Direcţia eşirii populaţiei este perpendiculară
direcţiei vînzului.
- După eşirea din zona contaminată, populaţia
contaminată să se adreseze la instituţiile
curative pentru efectuarea măsurilor de
profilaxie şi tratare.
Obiect chimic periculos
Este o întreprindere a economiei naţionale la
care se produce, se utilizează, se stochează
substanţe puternic toxice şi în caz de avarie cu
scurgerea substanţelor toxice, poate avea loc
intoxicarea şi afectarea a populaţiei şi poluarea-
contaminarea mediului ambiant.
Surse de contaminare chimică:
• substanţe chimice de luptă – arma
chimică;
• OChP – substanţe puternic toxice;
• substante chimice în agricultură –
pesticide;
• substanţe chimice dezinfectante;
• substanţe chimice folosite în
medicină.
Cele mai răspîndite SPT în RM

N Denumirea SPT Concentraţiile Concentraţiile


r lezionate, mg/m3 maximal admisibile,
mg/m3

1 Amoniac 0,20 15,00


2 Clor 0,03 0,60
3 Anhidrida sulfurică 0,05 20,00
4 Acetonitril 0,03 0,75
5 Aldehida formică 0,035 0,75
6 Acidul azotic 0,40 1,50
7 Fosgen 0,15 0,60
8 Acid sulfuric 0,1 4,00
În RM din SPT un pericol deosebit prezintă amoniacul
lichefiat, clorul, acidul clorhidric.

AMONIACUL
– un gaz incolor cu miros puternic. Este mai
uşor ca aerul, bine se dizolvă în apă. Este uşor
inflamabil. În atmosferă fumegă. Amestecul
uscat de amoniac cu aer în proporţie de 4 x 3
este explozibil. Concentraţia admisibilă de
amoniac la întreprinderi este de 0,2 mg/m3,
concentraţia de 500 mg/m3, poate duce la
deces. Se foloseşte în industria frigorifică şi
chimică.
Acţiunea asupra omului:
• excitant puternic a căilor respiratoare şi a
ochilor;
• provoacă tusă puternică, sufocare, rinoree;
• dureri şi senzaţii de usturime în gît, lacrimaţie;
• în concentraţii mari – la ameţeli, lipotemie,
delir, convulsii, spasmul glotei, edem al
faringelui, a limbii, edem pulmonar, palpitaţii,
aritmii cardiace.
CLOR – un gaz de culoare
galben – verzuie cu un miros
sufocant.
• În apă se dizolvă rău. Este un oxidant puternic.
E mai greu ca aerul de 2,5 ori, de aceea se
acumulează în locuri joase a localităţii, în
subsoluri şi tuneluri. Se foloseşte în lupta cu
dăunătorii agricoli, pentru dezinfectarea apei
potabile şi a celei menagere.
• Concentraţia minimală care se simte – 2
mg/m3, acţiunea excitantă apare la 10 mg/m3,
100-180 mg/m3, 30min- moartea.
Acţiunea asupra omului
• nimereşte în organism prin inhalare, acţiune
excitantă asupra mucoaselor pielii şi ochilor;
• apare senzaţia de usturime în ochi, nasofaringe,
lacrimaţie, tusă, dispnee, vomă, dereglarea
coordonaţiei, pielea şi mucoasele devin
cianotice;
• la concentraţii înalte de clor apare moartea subită
ca urmare a paraliziei centrului respirator sau
arsuri chimice a plămînilor.
Populaţia ce locuieşte în apropierea
obiectelor chimic periculoase trebuie să
ştie şi să manipuleze:
• semnalul de înştiinţare despre avarie;
• proprietăţile fizico-chimice şi toxice a substanţelor de la
aceste obiecte;
• metodele de protecţie;
• aplicarea mijloacelor de protecţie individuală;
• aplicarea mijloacelor de protecţie colective;
• pregătirea şi ermetizarea locuinţei, apei, alimentelor;
• îndeplinirea şi respectarea regulilor de comportare în
focarele chimice şi zonele contaminate;
• cunoaşterea şi îndeplinirea regulilor măsurilor de evacuare;
• acordarea primului ajutor medical şi auto ajutorului;
• salvarea şi ocrotirea copiilor şi bătrânilor şi la timp de ai
scoate din zona
Obligaţiile populaţiei la contaminarea cu
substanţe puternic toxice
• Acasă: de ermetizat
încăperea,ferestrele,uşile,deconectaţi
încălzitoarele,gazul. De îmbrăcat bătrînii,copii şi toţi
membrii familiei în MPI de ocazie îmbibate cu sol. de
bicarbonat Na sau cu apă. De ermetizat alimentele şi
apa, de ascultat foarte atent radioul, televizorul.
• În transport: de a păstra calmul, de a uda materiale
de ocazie cu apă pentru protecţia organelor
respiratoii. Şoferul să închidă liucul şi ferestrele şi să
continue mişcarea pînă la eşirea din zonă.
• La şcoală: recepţionînd informaţia despre
avarie, de a îmbrăca MIP, de închis uşile
şi geamurile, de străduit cît mai rapid să
părăsiţi zona de pericol chimic.
Dacă evacuarea este imposibilă, urgent de
ermetizat încăperea cu materiale înbibate
cu apă şi sol. de sodă sau săpun. Copii să
nu plece acasă.
De acţionat după indicaţiile CSE.
Mijloace de protecţie
Mijloacele de protecţie individuală împiedică
pătrunderea în organism, pe piele,
îmbrăcăminte a substanţelor radioactive şi
toxice.

Mijloace de protecţie individuală:


MIP a organelor respiratorii;
MIP a pielei.
Mijloace de protecție colective.
MIPOR respiratoare

Masca improvizată
GP-5

GP-7
Cameră de protecţie pentru copii
CZD-6
Măşti antigaz destinate copiilor:

Măştile destinate copiilor sunt: PDF-2 D(1,5-7ani), PDF-2


Ș(7-16ani), DP-6.
PACHETUL ANTICHIMIC
INDIVIDUAL – este o trusă, care
conţine materialele strict necesare,
pentru acordarea primului ajutor
medical sau autoajutorului sanitar în
cazul folosirii substanţelor toxice de
luptă şi substanţelor puternic toxice, cît
şi a prafului radioactiv.
Conţine: materiale absorbante şi de
ştergere compuse din tifon, flaconul cu
o soluţie de degazare – sol. Alcoolică
pe bază de metacrezolat de sodiu de
5-10%, instrucţiunea de folosire,
săculeţul de polietilenă.
Întrebări

S-ar putea să vă placă și