Sunteți pe pagina 1din 5

Psihologia-evolutia

Psihologia-evolutia
conceptului
conceptului
Definitie
• Ştiinţa de a şti “cum si de ce fac organismele ceea ce fac”

• PSIHOLOGIA-psyche=suflet,spirit
-logos=cunoaştere,studiu
În mitologia greaca Psyche reprezenta personificarea sufletului
Evoluţia Stiinţei
• Socrate(470-399 î.H) ş-a pus intrebări despre memorie,
învăţătură, motivaţie, percepţie, stare de vis, comportament
anormal.
• Platon (428-347 î.H.) şi Aristotel (348-322 î.H) credeau că
adevărul poate fi atins mai degrabă prin gândire decât prin e
experienţă.
• Descates (1596-1650) a pus problema dualităţii intre minte si
corp.
• “Cuget deci exist” spunea el dar tot el întreba”lumea mentală şi
cea materiala sunt dinstincte”.
• Kant (1724-1804) a descoperit 3 tipuri de activitati mentale:
-cunoşterea
-sentimentele
- vointa
• Sigismund Freud (1856-1936) a introdus termenul de
psihanaliza si noţiunea de subconştient inaccesibil
si
• necunoscut
.
• Psihologia s-a definitivat ca ştiinţă o dată cu apariţia şcolilor umaniste
si cognitive 1950-1960
• Psihologia alimentaţiei a apărut in contextul existentei unor necesităţi
fiziologice legate de viaţă hrana,oxigen,temperatură, odihna.
• Psihologia este ştiinţa care studiază mintea si comportamentul
oamenilor şi animalelor
Cuprinsul cursului
• Antropologia alimentaţiei
• Rolul alimentelor în dezvoltarea personalitaţii si a vieţii
sociale
• Necesităţi alimentari din perspectiva anatomo-fiziologica
• Receptorii si analizatorii senzoriali ai alimentelor
• Stări normale ale ciclului foame-apetit-saţietate
• Stări fiziologice anormale ale alimentaţiei
• Satisfactori şi disatisfactori alimentari
• Interdicţii alimentare şi religioase
• Cultura,civilizaţie si aspiraţie alimentare