Sunteți pe pagina 1din 6

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SĂLAJ

Centrul Judeţean de Resurse Centrul Judeţean de Asistenţă


şi de Asistenţă Educaţională Sălaj Psihopedagogică Sălaj

LA ȘCOALĂ, ÎMPREUNĂ
ȘI ÎN SIGURANȚĂ
ȘCOALA GIM. VASILE BREBAN CRIȘENI

CONSILIER ȘCOLAR ,
BLAJ ALINA
Scop: facilitarea acomodării elevilor și părinților la specificul noului an școlar impus
de contextul pandemic
Beneficiari direcți: 10 părinți ai clasei a v-a de la Școala Gim.Vasile Breban Crișeni
Beneficiari indirecți: elevii clasei a v-a ai Școlii Gim. Vasile Breban Crișeni

Obiective Activități
• Lectorat cu părinții
• Gestionarea emoțiilor generate de în • Se vor identifica gândurile și emoțiile
ceperea anului școlar în contextul părinților provocate de începerea
pandemic anului școlar în contextul pandemic
• Identificarea unor atitudini, (Borcanul temerilor, Testul oului)
comportamente, rutine, reguli în • Se vor dezbate strategii de adaptare
vederea prevenirii vurusului gripal ale părinților și elevilor pentru
Sars-COV-2 optimizarea adaptării la școală.
• Consilierul împreună cu părinții și
dirigintele vor preciza rutinele,
regulile și comportamentele în școala
și acasă, necesare adaptării la noul
context pandemic.