Sunteți pe pagina 1din 32

Bronșita Infecțioasă Aviară

CUPRINS

I. Etiologie
II. Caractere epidemiologice
III. Patogeneză
IV. Tablou Anatomopatologic
V. Diagnostic
VI. Combaterea
VII. Prevenție
VIII. Rețete
I. Etiologie

Agentul bronșitei infecțioase aviare este un virus filtrabil, Avicoronavirus


încadrat taxonomic în genul Gammacoronavirus.
S-a demonstrat că imunizarea puilor cu un subtip nu induce o
imunitate corespunzătoare față de infecția de control cu virusul
aparținând acestui subtip, ceea ce denotă lipsa unei imunități încrucișate.
Virusul are tropism pentru celulele epiteliale ale căilor respiratorii
anterioare, pentru cele ale oviductului și pentru epiteliul tubilor uriniferi,
tulpinile nefrotoxice.
Este sensibil la căldură,lumină solară și la antisepticele uzuale.
Rezistența virusului față de agenții fizico-chimici este redusă.

Tulpinile de laborator sunt distruse de dezinfectantele comune precum Permanganat


de potasiu solutie 1/10.000, Alcool 70% .
GLOBAL INFECTION BACKGROUND
II. C
a ra c
te r e
e pid
e m io
lo gi c
e
Sursele de infecție sunt reprezentate de păsările bolnave și purtătoare, inclusiv cele cu infecție asimptomatică.
Virusul este eliminat prin exudatul bronșic, traheal,nazal dar și prin materii fecale și ouă.
Starea de purtător și eliminator de virus nu depășește 49 de zile.
Contaminarea se face direct prin coabitare, mai rar prin intermediul apei sau a alimentelor.

Calea de pătrundere a agentului patogen este prin cea respiratorie .


Boala evoluează enzootic cu difuzibilitate rapidă și o morbiditate ce poate ajunge la 80-90%.
Evoluția este gravă la pui, mortalitatea poate să ajungă la 50% în prima săptămână de viață.
Infecția este regăsită atât la găinile de reproducție cât și la broileri.
III.
Pat
og en e

Virusul pătruns în organism pe cale respiratorie, se multiplică cu precădere la


nivelul țesuturilor tractusului respirator, în celulele epiteliale ciliate, de unde trece
în sânge și produce viremia.
Ulterior, virusul difuzează în tot organismul dar mai mult în oviduct,
rinichi și bursa lui Fabricius.
Apariția și gravitatea leziunilor provocate în diferite țesuturi sunt influențate
de tropismul și virulența tulpinii de virus în cauză.
IV.
T
An a b l o
ato u
mo
pa t
ol o
g
La pui se constată inflamația catarală a mucoasei ic
traheobronșice și a sacilor aerieni, cu prezența unui
exudat seros,cazeos sau fibrinos. Uneori se constată
dopuri cazeoase obstruante în traheea inferioară și
bronhii.
La găinile ouătoare, leziunile respiratorii sunt discrete sau lipsesc, predominând
leziunile aparatului genital. Ovarul este atrofiat, cu ovulele degenerate, moi.
Examenul histologic, evidențiază procese inflamatorii ale mucoasei
respiratorii, infiltrații cu limfocite în lamina propria. Uneori se produce
dehiscența abdominală a foliculilor provocând peritonite viteline.
Rinichi umflați cu acumulare
Traheea proximală arată edemul și congestia.
În cele mai multe cazuri,traheea poate
conține acumulări de exudate
cazeoase,seroase sau catarale
V. D
i agn
osti
c
Pentru stabilirea diagnosticului de certitudine este necesară confirmarea suspiciunii anatomo-clinice
prin examene de laborator respectiv virusologic și serologic.
Izolarea virusului se face prin inoculări alantoidiene, la embrioni de 9-11 zile, ale materialului patologic
–pulmoni,ovare- aseptizat în prealabil cu antibiotice.
Virusul este identificat prin reacția de seroneutralizare pe embrioni sau pe culturi celulare.
Culturile celulare nu exprimă efect citopatic sub acțiunea infecției virale, dacă virusul nu a fost mai
întai adaptat pe embrioni de găină.
În diagnosticul prin examen serologic trebuie avut în vedere pluralitatea virusului.

Testele serologice utilizate în demonstrarea anticorpilor specifici sunt seroneutralizarea,imunodifuzia


în gel de agar, imunofluorescența și testul ELISA.
Prognosticul este rezervat sau grav la puii în vârstă de până la 3-6 săptămâni și favorabil la găinile
adulte
A fost dezvoltată o procedură simplă, sensibilă și specifică de reacție în lanț a
polimerazei (PCR) pentru a detecta virusul bronșitei infecțioase (IBV) direct în
probele de țesut. ARN-ul viral a fost extras din fluide alantoice și culturi de celule
infectate experimental cu diferite tulpini de IBV și din țesuturile păsărilor infectate în
mod natural. ARN-ul viral a fost apoi amplificat și identificat printr-un test RT-PCR
folosind două seturi de primeri care delimitează o regiune bine conservată a genei
nucleocapsidelor. Secvența de nucleocapsidă IBV selectată a fost detectată cu succes
prin electroforeza simplă directă a materialului amplificat.
VI.
C om
b at e
re a
În cazul diagnosticării, se notifică și se instituie măsuri de carantină. În focar, se aplică următoarele
măsuri :
- Se înlătură factorii stresanți și se combat infecțiile secundare ( micoplasmoza, colibaciloza ) ;
- Se interzice folosirea ouălor pentru incubat, pe toată durata evoluției bolii și apoi încă 3 săptămâni
de la revenirea la normal;
- -Dezinfecația riguroasă a adăposturilor;
- -Repopularea unității cu efectiv indemn.

Puii sănătoși clinic din focar se vaccinează de necesitate și se valorifică în momentul când au atins
greutatea minimă de sacrificare.
VII.PREVENȚIE

Loturile de tineret înlocuite şi cele de găini ouătoare trebuie vaccinate cu vaccin viu
atenuat, precum BIROVAC H 120, administrat în apa de băut, la 7 zile sau prin
aerosolizare, cu repetare la 30 – 40 de zile.
Vaccinul viu inițial trebuie administrat efectivelor sensibile de reproducţie şi
efectivelor de găini ouătoare, înaintea vârstei de 12 săptămâni, pentru evitarea
posibilelor obstrucţii ale dezvoltării sistemului reproductiv al păsării. Efectivele de
reproducţie se vaccinează cu vaccin inactivat contra B.I. ca stimulent, de regulă sub
formă de emulsie polivalentă injectabilă, la sfârșitul perioadei de maturizare, apoi la
mijlocul ciclului, dacă se consideră necesar, pentru menţinerea unui transfer
corespunzător de anticorpi materni, descendenţilor.
Se recomandă vaccinul OVOPROTECT contra B.I, BN si EDS 76. Puii de carne din zonele endemice sunt
vaccinați prin aerosoli la vârsta de o zi și prin aerosolizare sau prin apa de baut la o vârstă corespunzătoare,
10 – 20 de zile, în funcţie de transferul de anticorpi materni şi modul de expunere pe teren.
Se fac dezinfecţii profilactice sau de necesitate cu PURSEPT sau DECONTAMINOL ECOCID. În
cazul bolilor respiratorii cauzate de bacterii şi virusuri, se poate încerca, cu bune rezultate, aplicat precoce,
CG-HERBS, extract fitoterapeutic din plante cu efecte curative. Se combat infecţiile secundare, cum ar fi
micoplasmoza, colibaciloza cu antibiotice ca ENROFLOXAROM 10%, DOXYROM 10%, asociate cu
polivitamine precum COMPLEX POLIVITAMINIC BUVABIL, NUTRIVITAMINOMIN.
PREZENTARE
Vaccinul BIROVAC H-120 se prezintă sub formă liofilizată, ca o peletă compactă,
de culoare alb – gălbuie, în flacoane sterile din sticlă de clasă hidrolitică I sau
polipropilenă de uz farmaceutic conţinând 25, 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.000 sau
5.000 doze. Cutii x 125 fl x 25, 50, 100, 200 doze. Cutii x 50 fl x 500, 1000, 2000,
5000 doze. Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

MOD DE ADMINISTRARE
Vaccinul BIROVAC H-120 se administrează în masă: în apa de băut sau pe cale aerogenă
(aerosoli).
Dozele vaccinale sunt:
— pe cale aerogenă – fiecare doză de vaccin se reconstituie în 1,5-2 ml;
— pe cale digestivă – fiecare doză de vaccin se reconstituie în 10-40 ml în funcţie de vârsta
păsărilor.
Ca diluant în ambele cazuri se foloseşte apa de băut, curată, lipsită total de substanţe
dezinfectante (în special de clor).
COMPOZIŢIE
Fiecare doză vaccinală conţine:
– substanţa activă: virusul bronşitei infecţioase aviare, nepatogen, tulpina atenuată H-120, cu titrul minim 10 3,0DIE50 şi titrul maxim 105,0DIE50.
– excipienţi: peptonă, lactoză, gelatină, sorbitol, glutamat de sodiu, fosfat disodic, fosfat monopotasic, apă purificată.
 
SPECII ŢINTĂ
Găini (pui de găină şi găini adulte).
 
INDICAŢII
Vaccinul BIROVAC H-120 se recomandă pentru profilaxia specifică a bronşitei infecţioase aviare, în efectivele de găini începând cu vârsta de 16-17 zile.
Imunitatea indusă de vaccinul BIROVAC H-120 se instalează la 21 zile de la prima vaccinare, este completă la 14 zile după vaccinarea de rapel şi
durează până la sfârşitul exploatării pentru puii de carne (45-60 zile) şi pentru o perioadă normală de ouat la găinile ouătoare.
 
CONTRAINDICAŢII
Nu se va efectua vaccinarea cu vaccinul BIROVAC H-120 la:
– efectivele în care evoluează acut boli respiratorii;
– efectivele în care nu a fost efectuată prima vaccinare contra bolii de Newcastle (pseudopesta aviară);
– puii sub vârsta de 16 zile.
 
REACŢII ADVERSE
Vaccinul BIROVAC H-120 nu produce reacţii sistemice (generale) postvaccinale.
După vaccinare pe cale aerogenă, pot apărea uşoare reacţii respiratorii (tuse, raluri) la aproximativ o treime din păsări,
simptome care dispar în câteva zile.
OVOPROTECT
Vaccin polivalent, inactivat, uleios contra pseudopestei aviare, bronşitei
infecţioase aviare şi sindromului căderii ouatului
 
Substanțe active
• Virus inactivat NDV, tulpina La Sota, în concentraţie minimă aptă să inducă o
creştere a anticorpilor inhibohemaglutinanţi ≥4 log2
• Virus inactivat BI, tulpina M41, în concentraţie minimă aptă să inducă o creştere a
raportului S/P ≥2 la testul ELISA
• Virus inactivat EDS 76 în concentraţie minimă aptă să inducă o creştere a
anticorpilor inhibohemaglutinanţi ≥3 log2
DOZE, MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE
Doza vaccinală este de 0,5 ml. Se inoculează subcutanat în treimea mijlocie a părţii dorsale a
gâtului, cu vârful acului îndreptat spre corpul păsării vaccinate. Pentru întreținerea stării de
imunitate se recomandă vaccinarea de rapel din 6 în 6 luni.
TIMP DE AŞTEPTARE
Carne, ouă: 0 zile.
PURSEPT 50 Comprimate - Fungicid, bactericid, virulicid sub forma de tablete efervescente cu
dicloroizocianurat de sodiu.
COMPOZIŢIE: Dicloroizocianurat de sodiu 2,7 g (84 %); Excipienţi (bicarbonat de sodiu, acid
citric, agenţi de comprimare) până la 3,2a g (16 %); O tabletă de 3,2 g eliberează 1,5 g clor activ.
ACŢIUNE: Biocid din grupa principală 1, TP 2,4,5, produsul PURSEPT are un efect bactericid
asupra germenilor Gram pozitivi şi Gram negativi, micobactericid, virulicid şi fungicid.
UTILIZARE
• dezinfecţia suprafeţelor şi obiectelor sanitare, a instrumentarului şi ustensilelor de laborator,
dezinfecţia lenjeriei;
• dezinfectant de uz general în instituţii sanitare, instituţii publice şi de uz gospodăresc; dezinfecţia
apei din fântâni;
• dezinfectant pentru industria alimentară pentru dezinfecţia echipamentului, recipientelor,
ustensilelor de consum, suprafeţelor sau conductelor aferente producţiei, transportului, depozitării
şi consumului de alimente sau băuturi, pentru oameni şi animale.
• Produsul PurSept este compatibil cu detergenţii şi ca urmare, dezinfecţia se poate face
concomitent cu spălarea.
• Pentru lenjerie soluţia are un efect de albire specific hipocloriţilor, dar nu atacă ţesătura.
• Nu se introduc în soluţie textile din lâna sau mătase.
MOD DE UTILIZARE
În industria alimentară pentru dezinfecţia diferitelor suprafeţe, recipiente,
conducte şi ustensile 10 6 tablete/10 litri apă
Instrumentar şi ustensile din otel inoxidabil cu încărcătură organică redusă
5 - 10 4 tablete/12 litri apă
Instrumentar şi ustensile din oţel inoxidabil cu încărcătură organică
ridicată. 30-60 6 tablete/litru de apă
Decontaminarea generală a suprafeţelor cu încărcătură organică redusă
30 7 tablete/10 litri apă
Decontaminarea suprafeţelor murdare cu încărcătură organică ridicată 30
3 tablete/litru de apă
Ustensile de laborator şi recipiente de laborator cu încărcătură redusă 10
2 tablete/litru de apă
Pentru uz general: dezinfecţia şi albirea lenjeriei din bumbac 30 1
tabletă/10 litri apă
Dezinfecţia apei din fântâni 24 ore* 6 – 8 tablete/m3 apă
Bibliografie

I. Tratat de Boli Infecțioase ale Animalelor-Viroze și Boli Prionice VOLII –Tudor Perianu
II. Farmacologie Veterinară Ediția a III-a Valentin Năstasă
III. www.oie.int
IV. https://www.oie.int/doc/ged/D9313.PDF
V. https://scholar.google.ro/scholar?q=avian+bronchitis+oie&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
VI. https://www.youtube.com/watch?v=WYKQVIii5wE
Vă mulțumesc pentru atenție!