Sunteți pe pagina 1din 11

Definirea, clasificarea și

caracteristica agenției de
turism
1. Conceptele de turism, turist, excursionist, vizitator
Conceptul de turism a apărut după cel de turist.
Noţiunea de turism vine de la transcripţia în limba engleză a cuvântului
francez „tour” (plimbare, voiaj), utilizat în Anglia în secolul al XVIII-lea.
În acea perioadă, călătoria de studii, pentru descoperiri culturale, cu
precădere, pe care o efectua, în Europa, tânărul aristocrat englez.
Această călătorie, menită să permită cunoaşterea unor culturi străine,
avea ca finalitate perfecţionarea educaţiei respectivilor tineri.
La sfârşitul secolului al XIX-lea s-a ajuns la o anumită uniformizare a
terminologiei privind turismul, astfel că, puteau fi regăsite, în multe
limbi, cuvinte precum turism şi turist.
 Turism - ansamblu de relaţii şi fenomene ce rezultă din deplasarea şi sejurul
persoanelor în orice loc, altul decît locul lor de reşedinţă, pe o perioadă
mai mică de un an şi în alt scop decît desfăşurarea unei activităţi
remunerate în locul vizitat;
  turist - persoană fizică care se deplasează în orice loc, altul decît locul
său de reşedinţă, pe o durată de cel puţin 24 de ore şi în alt scop decît
desfăşurarea unei activităţi remunerate în locul vizitat;

 vizitator - persoană care se deplasează în orice loc, altul decît locul său
de reşedinţă, pentru o perioadă mai mică de un an şi în alt scop decît
desfăşurarea unei activităţi remunerate în locul vizitat;
    
excursionist - persoană care vizitează o zonă sau o destinaţie turistică
pe durata unei zile (fără a efectua o înnoptare la destinaţie).
• În anul 1963, OMT a propus clasificarea în şase grupe a motivelor
pentru care oamenii fac turism: - timp liber, odihnă, vacanţe; - vizite
la rude şi prieteni; - afaceri, motive profesionale; - tratament medical;
- pelerinaje şi alte motivaţii religioase; - alte motive
• În 1968, OMT a propus o clasificare a turiştilor în trei categorii: a) –
turiştii propriu-zişi, care călătoresc de plăcere, în timpul lor liber; b) –
turiştii de afaceri, cărora le sunt asimilaţi toţi cei care călătoresc din
motive profesionale; c) alte categorii de turişti.
Tipuri si forme de turism
• Turism de recreere şi agrement
• Turism balnear
• Turism cultural – ştiinţific
•  Turism sportiv
•  Turism de afaceri
•  Turism de cumparaturi
•  Turism religios 
Turism de recreere şi agrement
•  antrenează un număr mare de persoane
•  in toate zonele climatice
•  toate grupele de varstă
• litoral, montan, ex : Coasta de Azur - Franta, Dubai, Nisipurile
de Aur- Bulgaria, Poiana Braşov, Codrii Moldovei , Orhei Land.
Turism balnear
•  cel mai vechi tip de turism
•  se adresează oamenilor bătrâni sau bolnavi
•  ape minerale, nămoluri, lacuri sărate sau termale, etc
•  dotări speciale ptr tratament
•  ex : Băile Herculane, B Felix, Sovata, Călimăneşti (Romania)
• ex: Sanatoriul Codru (Călărași), Sanatoriul Struguraș (Vadul lui Vodă),
Sanatoriul Cahul, Sanatoriul Constructorul (Chișinău)
Turism cultural – ştiinţific
•  elevi, studenti, intelectuali
• durată limitată
•  oraşe specializate in turism cultural : Roma, Atena, Veneţia, Paris,
Complex etno cultural Vatra.

Turism sportiv
• elevi, studenti, intelectuali
• durată limitată
• Zone amenajate cu echipament sportiv
Turism de afaceri
• Oameni de afaceri

Turism de cumparaturi
• studenti, intelectuali, FEMEI
• durată nelimitată
•  oraşe specializate in shopping : Veneția, Paris, Moscova, etc.

Turism religios
• elevi, studenti, intelectuali, pelerini
• durată nelimitată
• Centre monastice (biserici, mănăstiri)
Sarcini didactice 1
Se dau urmatoarele destinatii turistice : Sovata, Sinaia, Roma,
Atena, Athos, Las Vegas, Ierusalim, Rusia
Grupatile pe categorii, denumiti categoriile si explicati modul de
grupare.
Sarcini didactice 2
Care este cel mai practicat tip de turism în R. Moldova?
Se poate practica in orice zona geografica?