Sunteți pe pagina 1din 16

Bună ziua!

Înmulțirea numerelor întregi


Ridicarea la putere a numerelor întregi
Reguli de calcul cu puteri
24.04.2020
Înmulțirea numerelor întregi

Ex:
(-2)·(-5)= +10
(+2)·(+5)=+10
(+2)·(-5)= -10
(-2)·(+5)= -10
REGULA(semnelor la înmulțirea numerelor întregi )

̶ · ̶ =+
+·+ = +
̶ ·+= ̶
+· ̶ = ̶

OBS : Dacăc a ϵ Z (a-număr întreg) , atunci:


̶ ( ̶ a) = + a
̶ (+a) = ̶ a
+ (+a) = +a
+( ̶ a) = ̶ a
Proprietățile înmulțirii numerelor întregi

Fie a,b,c ϵ Z* – 3 numere întregi diferite de zero , atunci înmulțirea


numerelor întregi este:

1) Asociativă
(a·b)·c=a·(b·c)
 
Ex: [(̶ 3)· (+4)] · ( ̶ 2) = (̶ 3)·[ (+4) · ( ̶ 2) ]
( ̶ 12) · ( ̶ 2) = ( ̶ 3) · (̶ 8)
+24 = +24
2) Comutativă
a·b=b·a
Ex: (̶ 3)· (+4)= ( +4) ·( ̶ 3)
̶ 12 = ̶ 12
3) Are ca element neutru pe ”1”
a·1 = 1·a =a
Ex: ̶ 3 · 1 = 1·(̶ 3) = ̶ 3
4) Distributivă față de operațiile de adunare și scădere
a· (b+c) = a·b+ a·c sau
a·(b-c)= a·b – a·c
Ex: ( ̶ 5) ·(2+3) =
(̶ 5) · 2 + ( ̶ 5) ·3 =
(̶ 10) + (̶ 15) = ̶ 25
Ridicarea la putere a numerelor întregi
•  =
n- ori
Ex : a) (+3)2 = (+3) · (+3) = +9
b) (- 2)4 = (-2) · (-2)· (-2) · (-2)
=(+4 ·(+4)
= +16
c) (+3)3= (+3) ·(+3) ·(+3)
= +27
d) (- 2)5 = (-2) · (-2)· (-2)· (-2)· (-2)= -32
Cazuri :

1)Dacă a=0 și n≠0 , atunci :


0n = 0 , ex: 03=0
2)Dacă a=1 și n≠0 , atunci :
1n = 1 , ex: 12020 =1
3)Dacă a≠0 și n=0 , atunci :
a0=1 , ex: ( ̶ 4)0 = 1 , 30 =1
4)Dacă a≠0 și n=1, atunci :
a1=1, ex: (-5)1 = -5 , (+4)1= +4
Puterile lui (-1)

(-1)2= (-1) ·(-1)=+1


(-1)3=(-1) ·(-1) ·(-1)= - 1
(-1)4=(-1)· (-1)· (-1)· (-1)= +1
(-1)5=(-1)· (-1)· (-1)· (-1) ·(-1)= - 1
OBS:

(- 1)n =1 , dacă n este număr par


ex: (-1)2=1 , (-1)4 =1

= -1 , dacă n este număr impar


ex: (-1)3= -1 , (-1)5 = -1
OBS : 1) (-2)4=24 ,deoarece
( - 2)4 = (-2)·(-2)·(-2)·(-2) = (+4)·(+4)= 16
24=2·2·2·2=16
minusul ridicat la o putere pară , se transformă în plus
 
2) (-2)3= -23 , deoarece :
(-2)3 = (-2)·(-2)·(-2) = -8 ,iar
-23 = -(2·2·2) = -8

  minusul ridicat la o putere impară , rămâne tot minus


3) (-2)4 ≠ -24 , deoarece :
• Pentru a calcula (-a)n, se va ridica la puterea n și – dar și baza a
( - 2)4 = (-2)·(-2)·(-2)·(-2) = (+4)·(+4)= +16
parantezele ridicate la o anumită putere , ne atenționează ca se va
ridica la acea putere atât minusul cât și baza puterii respective
, iar
• Pentru a calcula -an, se va copia semnul – și se va ridica la puterea n
doar baza a
-24 = - (2·2·2·2) = -16
lipsa parantezelor , ne atenționează că se va copia semnul minus și se
va ridica la puterea respectivă doar baza
Ex: Calculați [(-3)4 -24] ·(-1)= (81-16)·(-1) = 65·(-1) = -65

Reguli de calcul cu puteri


 
• am·an=am+n , ex: (-2)6·(-2)3=(-2)6+3=(-2)9= -29=-512
• am:an=am-n ,ex: (-2)7:(-2)3=(-2)7-3=(-2)4= 24=16
• (am)n=am·n , ex: [ (-2)3]2 =(-2)3·2=(-2)6=26=64
• (a·b)m=am·bm , ex (-3·2)2=(-3)2·22= 9·4=36
• (a:b)m=am:bm , ex: [(+25): (-5)]2=(+25)2 :(-5)2=625 : 25 = 25
Ex:26/45 – Culegerea sem II
a)[65·(-6)3]2:65

- se ridică la puterea a II-a în paranteza pătrată și obținem :


= [(65)2·(-63)2]:65 - cum puterile din paranteza pătrată sunt la putere
pară, bazele devin pozitive , adică (65)2=610 ,iar
( -63)2=(-6)6= 66, obținem:
=(610 ·66):65 - aplicăm prima regulă de calcul cu putere și obținem :
=616:65 - aplicăm cea de-a doua regulă de calcul cu putere și obținem
:
=616-5=69 - rezultat final.
Temă : termen de predare miercuri
29.04.2020
• obligatorie :1,2,3,4,18/pag.34-35 – culegere sem II
2,7,8,15,16 /pag .43,44-45 – culegere sem II

• Pentru aprofundare : 33,34,35 /pag.37 – culegere sem II


26,27,30,31/pag.45-46
-tema va fi notată în catalog în funcție de numărul de exerciții lucrate ,
dar și în funcție de corectitudinea ei .
Cursuri la matematică

LUNI – Geometrie ,ora 11


JOI – Algebră , ora 11

S-ar putea să vă placă și