Sunteți pe pagina 1din 9

MODULUL 29: CERCETARE ÎN NURSING

- Concepte și termeni uzuali -


Cercetare, cercetare științifică, cercetare în nursing, teorie,
metodologie, metode, instrumente de cercetare
Cercetare, cercetare științifică, cercetare în nursing, teorie, metodologie, metode,
instrumente de cercetare

• Cercetarea – proces sistematic de colectare şi analiză a informaţiei


(rezultatelor) pentru îmbunătăţirea înţelegerii noastre asupra unui aspect.

• Cercetarea ştiinţifică ar putea fi definită ca un proces de lărgire a


cunoştinţelor realizat printr-o atentă şi obiectivă observare, investigare şi
experimentare, având ca ţintă descoperirea sau interpretarea unor noi
informaţii.
Cercetare, cercetare științifică, cercetare în nursing, teorie, metodologie,
metode, instrumente de cercetare

Cercetarea poate fi descrisă ca:


• - o experienţă interesantă şi utilă,
• - un proces de calificare,
• - o carieră, un stil de viaţă,
• - un proces esenţial pentru asigurarea succesului comercial,
• - un mod de îmbunătăţire a calităţii vieţii,
• - un impuls de satisfacere a ego-ului,
Cercetare, cercetare științifică, cercetare în nursing,
teorie, metodologie, metode, instrumente de cercetare

• În disciplinele medicale datele obţinute prin cercetare ştiinţifică pot fi utilizate pentru:
• - a elucida anumite aspecte din etiologia unei anumite boli,
• - a identifica persoanele predispuse unui anumit risc de îmbolnăvire,
• - a determina nevoile unui anumit grup populaţional,
• - a stimula interesul public într-o anumită problemă de sănătate publică,
• - a evalua eficienţa unui program de sănătate în curs de desfăşurare,
• - a evalua acurateţea ştiinţifică a unui articol sau comunicări.
Cercetare, cercetare științifică, cercetare în nursing,
teorie, metodologie, metode, instrumente de cercetare

• Cercetarea în nursing este o cercetare a aspectelor activităţii profesionale,


care ţine de atribuţiile şi responsabilităţile asistentelor medicale şi are ca
scop îmbunătăţirea practicii, educaţiei şi administrării serviciilor de
nursing.

• Clamp (1994) descrie cercetarea în nursing ca pe ,,o legătură între


practică, educaţie şi teorie”.
Cercetare, cercetare științifică, cercetare în nursing,
teorie, metodologie, metode, instrumente de cercetare
Cercetare, cercetare științifică, cercetare în nursing,
teorie, metodologie, metode, instrumente de cercetare

Metodologia cercetării:
• Metoda cea mai generală de cunoaştere
• Abordarea generală asumată de cercetător în procesul de investigaţie
Metoda ştiinţifică:
• Instrumentul utilizat de cercetător pentru rezolvarea unei probleme
• Proces de prefigurare a unor posibile soluţii la o problemă
• Testarea fiecărei soluţii pentru a o găsi pe cea mai bună
Cercetare, cercetare științifică, cercetare în nursing, teorie, metodologie,
metode, instrumente de cercetare

• Principalele categorii de metode şi tehnici de culegere/colectare a informaţiilor pot fi


clasificate, după cum urmează:
• 1. Metoda istorică.
• 2. Metode descriptive:
– metode centrate pe analiza conduitei: observaţia, studiul de caz;
– metode centrate pe colaborarea persoanei: ancheta, sondajul;
– metode şi tehnici centrate pe relaţiile din cadrul unui grup: tehnicile sociometrice;
– metode de măsurare: testul.
3. Metoda experimentală: experimentul, cvasiexperimentul şi experimentul cu un caz
unic.
Cercetare, cercetare științifică, cercetare în nursing,
teorie, metodologie, metode, instrumente de cercetare

S-ar putea să vă placă și