Sunteți pe pagina 1din 13

STUDIU

INDIVIDUAL
TEMA: CARACTERISTICA JURIDICĂ A
CONCURENȚEI
A elaborat :Grițan Vlad
gr.COM-162
A verificat : Salcuțan Aliona
E
În economia de piață, cele
două principii importante,
libertatea comerțului și libera
concurență constituie
coordonatele de bază a activității
comercianților.
GENERALE
CONCUREN
CONCURENȚȚAA
REPREZINTĂ O Rivalitate comercială, luptă
REPREZINTĂ O Rivalitate comercială, luptă dusă cu dusă cu
mijloace
mijloaceeconomice
economiceîntre
întreindustria
industriași,și,comercian
comercianți,ți,
monopoluri
monopolurietc.
etc.pentru
pentruacapararea
acaparareapie pieței,
ței,desfacerea
desfacereaunor unor
produse,
produse,pentru
pentruclientelă
clientelășișpentru
i pentruobobținerea
ținereaunor
unorcâcâștiguri
știguri
cât
câtmai
maimari.
mari.
• Este o competi ție liberă;
• Echilibrează cererea și oferta;
• Intervine între comercian ții care urmăresc să satisfacă nevoi
asemănătoare ale consumatorilor;
• Este o stare comună între ținută de actele celor care participă la
comerț;

CARACTERISTICI •

Justa distribu ție a veniturilor;
Este factorul determinant în stabilirea pre țurilor împiedicând

ALE
obținerea de profituri de monopol;
• Promovarea inova ției, limitarea puterii economice și a celei
politice.

CONCURENȚEI
CONCURENȚEI
generală specifică
Libera circulație a mărfurilor,
capitalurilor, serviciilor și
Interdicția unor practici persoanelor
individuale restrictive și
a abuzurilor de poziție
dominantă pe piață
CONCURENȚEI
• Perfectă;
• Imperfectă;
• Loială;
• Neloială;
• Monopolistă;
• Duopolistă;
• Oligopolistă.
PERFECTĂ
Acest model descrie o formă ipotetică a pie ței în care nici un
producător sau consumator nu are puterea de a influen ța
prețurile de pe piață. În general există pu ține pie țe perfect
concurențiale.
de exemplu, firmele nu vor avea niciodată informa ții complete
unele despre celelalte și vor exista întotdeauna anumite costuri
de tranzacție.
IMPERFECTĂ
Piata cu concurenta imperfecta este tipul de piata in care agentii
economici producatori si consumatori in confruntarea dintre ei sunt
capabili prin actiunile lor unilaterale sa influenteze raportul dintre
cerere si oferta, precum si pretul bunurilor si serviciilor. In economiile
reale , cele care functioneaza efectiv in diferite tari, se intalnesc
numai piete cu concurenta imperfecta.
CONCURENȚA LOIALĂ
oferă consumatorului o gamă variată de produse, stimulează inova ția și
îmbunătățirea constantă, oferă locuri de muncă și posibilitatea
consumatorului de a se orienta în alegerile sale în func ție de cel mai bun
raport preț/calitate. Este esen țială acordarea unei protec ții legale adecvate
acesteia pentru a evita cre șterea abuzivă a pre țurilor, stagnarea evolu ției cât
și îngreunarea accesului pe pia ța a unor noi întreprinderi.
NELOIALĂ
Concurența este considerată neloială atunci când activitatea
comerciantului se realizează prin folosirea de procedee nelegale,
contrare uzanțelor comerciale. Procedeele care caracterizează
concurența neloială sunt numeroase. Acestea, fie acte, fie fapte
contrare legii și uzanțelor cinstite, pot fi grupate în infrac țiuni,
contravenții și/sau delicte civile.
CONCURENȚĂ MONOPOLISTICĂ
  Concurenta monopolistica exista atunci cand oferta pietei provine
de la un numar mare de firme, ale caror produse, desi similare,
sunt diferentiate. Acest tip de concurenta se intalneste in mod
frecvent in domeniul vanzarilor cu amanuntul, al industriei textile, al
incaltamintei, al produselor cosmetice, restaurantelor, statiilor
service,al mezelurilor etc. .
PIAȚA CU CONCURENȚĂ DE
OLIGOPOL
reprezinta tipul de piata unde un numar mic de producatori-ofertanti dau cea mai mare
parte a ofertei unui anumit produs, acesta fiind solicitat de numerosi consumatori.
Oligopolul permite influentarea pietei si in general a activitatii economice prin deciziile
pe care le i-au ofertantii in privinta productiei si a pretului, dar nu permite controlul total
din partea unor agenti economici. Astfel, fiecare producator ofertant trebuie sa tina
seama de deciziile celorlalti producatori si de efectul propriilor sale decizii.

MULȚUMESC
PENTRU
ATENȚIE

S-ar putea să vă placă și