Sunteți pe pagina 1din 15

Vena cavă inferioară

trunchi voluminos venos


drenând sângele din
segmentul subdiafragmatic
al corpului
ia naştere de pe flancul
drept al vertebrei L5
( confluenţa venelor iliace
comune dr şi stg.)
Traiect : urcă vertical până la
L1, la acest nivel se înclină
spre dreapta , merge posterior
de ficat, străbate diafragmul
prin orificiul venei cave inf ( în
partea dreaptă a centrului
tendinos al diafragmului) şî la
T9 se inflectează anterior
deschizându-se în atriul drept.
( L= aprox. 22 cm)

Raporturi:
Trei segmente :
1.subdiafragmatic,
2.diafragmatic
3. toracic
Posterior:
a. muşchiul psoas
mare, ligamentul
arcuat al
diafragmului
b. lanţul simpatic
lombar drept
c. arterele lombare
drepte , artera renala
dreaptă (L1), arterele
suprarenale drepte şi
artera suprarenala
dreaptă X fată post
d. venele lombare se
deschid pe fată post
e. nodulii limfatici
retrocavi
f. glanda suprarenală
dreaptă ( trece post
de VCI la nivelul
T12)
Medial:
a. aorta abdominală
( anterior şi la stânga
coloanei vertebrale ( T12
– L4))
b. spaţiul interaorticocav
( triunghi cu baza
superioară delimitat de
VCI şi Ao)

Anterior
a. nodulii limfatici
prevasculari
b. este X la nivelul L2 de
artera genitală dreaptă
Lateral:
a. rinichiul drept ( T11-L3)
b. pediculul renal unit cu
VCI prin vena renală
dreaptă (L1)
c. glanda suprarenala
dreaptă ( unită cu VCI
prin venele suprarenale)
d. ureterul drept X post de
pediculul genital drept)
e. superior de RD vena
vine în raport cu faţă
posterioară a lobului
hepatic drept
f. nodulii limfatici laterocavi
A. etajul subduodenopancreatic

a. ultimul segment al
rădăcinii mezenterului
X oblic, inferior şi la
dreapta VCI
b. sub aceasta X VCI se
gaseşte posterior de
peritoneul parietal
c. deasupra X VCI este
acoperită de acolarea
mezocolonului
transvers ( fascia lui
Toldt dreaptă)
B. etajul duodenopancreatic (L1-L3)

a. este acoperită de
duoden, pancreas
( complex
duodenopancreatic
prin intermediul
fasciei Treitz drepte şi
stângi)
b. flancul drept
corespunde feţei post
a D2
C. etajul corespunzător orificiului epiploic

a. acoperită de peritoneu
( formează limita post)
D. Etajul hepatic

a. Corespunde şanţului
dintre lobul caudat şi
lobul drept ( venele
hepatice se varsă in
VCI)
b. Mijloc de susţinere a
ficatului

E. Etajul suprahepatic

– se pune în evidenţă prin


secţionarea ligamentului
falciform
2. Segmentul diafragmatic

- corespunde orificiului
venos al
diafragmului( inextensibil,
independent de contracţiile
musculare) situat la nivelul
centrului frenic ( unirea
foliolei ant cu cea
dreaptă) ; nv frenic
abdominal trece prin acest
orificiu
3. Segmentul toracic:

a. scurt , recurbat( cuprins în


pericardul fibros)
b. se deschide în partea post a
peretului inferior ( marginit
de valvula lui Eustachio)
Afluenţi:

1. venele lombare
2. venele renale
3. vena suprenală mijlocie
dreaptă ( stânga -> vena
renală stg)
4. vena genitală dreaptă ( v.
Testiculară sau ovariană
dreaptă) -> se varsă la
nivelul L2 ‚ vena genitala
stângă se varsa în vena
renala stângă
5. venele
hepatice ( faţa
ant a VCI sub
diafragm)
6. venele frenice
inferioare
( imediat sub
diafragm)