Sunteți pe pagina 1din 12

Timișoara ieri și

azi: Catedrala de
dinaintea…
Catedralei!

Parohia Iosefin

Bogdan Adrian clasa 12 E


Introducere

 Cine are drum către cartierul Iosefin nu poate


să treacă fără a observa silueta inconfundabilă
a bisericii din actuala piața Mocioni. Este
biserica ortodoxă din cartierul Iosefin. Este
considerată biserica parohiei Iosefin cu toate
că formal cartierul începe de peste drum.
Complexul bisericesc este de fapt pe terenul ce
încă ține de celălalt cartier înfrățit, Elisabetin.
Iată cum se poate la noi așa ceva. Cea mai
mare biserică a unuia din cele mai mari
cartiere se află de fapt pe terenul altui cartier.
Dar asta nu a creat nimănui vreun neajuns.
Cuprins

 Povestea frumosului monument începe la 25 ianuarie


1902, când bogatul om de afaceri Iacob Marian și-a
donat întreaga avere Consistoriului Diecezan Arad, cea
mai înaltă autoritate bisericească, ce conducea și
treburile Banatului. Dânsul a cerut să se întreţină o
şcoală confesională, iar din suma donată să se constituie
„Fondul Iacob Marian şi soţia sa Lenca”. Era stipulat în
mod expres modul de folosire a banilor: zidirii unei
biserici parohiale în cartierul Iosefin. Dar nu merge totul
așa simplu, chiar dacă existau banii. Izbucnește prima
mare conflagrație mondială, ce a zguduit toată Europa de
până atunci. Nimeni nu avea timp de construit. Abia după
1918 se întrevăd șansele unei păci ce va liniști lucrurile.
In poza PR Ioan
Imbroane
 Constituirea parohiei ortodoxe din cartierul
Iosefin se face în urma adunării parohiale din
17 aprilie 1921, convocată de Emanuil
Ungurianu, înființarea parohiei fiind aprobată
de Episcopia Aradului, prin hotărârea nr.
1941/1921. A fost ales prin aclamații
președintele adunării eparhiale. În urma
demersurilor avocatului  Ungurianu, în 1925,
Primăria Timișoarei a donat parohiei un teren
de 1320 metri pătrați în Piața Asănești, în
vederea construirii bisericii, iar Guvernul a
aprobat plata unui preot paroh de la bugetul
de stat. Pentru început, serviciul religios a
fost ținut în diferite case și în unele clase ale
școlilor din cartier, în lipsa unei biserici
adevărate. Până la construirea bisericii,
slujbele pentru credincioşii noii parohii au fost
oficiate în capela aranjată la Şcoala Generală
nr. 8 din Piaţa Dragalina, sfinţită la 8 aprilie
1929.
Preoti actuali in poza

 Au fost desemnaţi epitropii şi preotul


administrator în persoana profesorului de
religie Ştefan Opreanu.
 Primul preot paroh ales, în urma unui
concurs organizat în 22 iulie 1927, a fost
Ioan Imbroane, ce a funcționat până atunci
ca profesor de religie la liceul de fete Carmen
Sylva, actual liceu pedagogic, ce a revenit la
același nume. Instalarea preotului Ioan
Imbroane a avut loc în ziua a doua de
Crăciun a anului 1927.
 Acesta începe strângerea fondurilor din donații pentru construcția bisericii. După cum am mai arătat cu
alte prilejuri, în 8 octombrie 1929 omul de bine Emanuil Ungurianu și-a lăsat averea extrem de vastă,
prin testament, unor instituții publice, din care un sfert pentru construirea bisericii ortodoxe din Iosefin,
alt sfert pentru construirea bisericii ortodoxe din Cetate (actuala Catedrală Mitropolitană, iar jumătate
Casei de Educație Națională. O altă donație, de 100.000 lei lăsată prin testament de avocatul Cornel
Nicoară, membru în sinodul parohial, este primită în anul 1931 pentru construirea bisericii. Se pare că
acești bani adunați la restul deja existenți se putea vorbi cu îndreptățire despre o nouă biserică.

 În 1931, Ioan Imbroane încredințează proiectarea bisericii profesorului de la Politehnică Victor Vlad.
Construirea bisericii începe în 8 septembrie 1931, slujba de sfințire cu ocazia punerii pietrei de temelie
fiind făcută de episcopul Aradului, dr. Grigorie Comșa, asistat de arhim. Policarp Moruşca, dr. Vasile
Lăzărescu, preotul paroh Ioan Imbroane, protopopi şi preoţi.
Poza IPS Nicolae
Cornenanu
 Lucrările de construcţie a bisericii şi a casei parohiale au fost
date în antrepriză arhitectului antreprenor Constantin Purcariu la
30 august 1931. La data de 30 octombrie 1932 a fost sfinţită şi
inaugurată casa parohială, aflată în latura din stânga
complexului, la acest moment important din viaţa parohiei fiind
invitat şi Ministrul Cultelor şi Artelor de atunci, doctorul Dimitrie
Gusti. Lucrarea se încheie în anul 1936. Sfințirea s-a făcut în 8
septembrie 1936, de către episcopul Aradului, Andrei Magieru.
 Un fapt mai puțin cunoscut de cei de azi este legat de faptul că
aici a slujit timp de șapte ani episcopul ortodox al orașului. Adică
de drept aici a fost Catedrala Ortodoxă. Între anii 1939 (data
înființării Episcopiei Timișoarei) și 6 octombrie 1946 (data
inaugurării actualei Catedrale Mitropolitane) a servit drept sediu
Episcopal, motiv pentru care mai este cunoscută sub numele de
Catedrala Ortodoxă Veche. Este o denumire încă vie în memoria
colectivă a celor mai în vârstă.
 După lucrările de restaurare, biserica a fost binecuvântată în
1958 de Episcopul Vasile Lăzărescu, iar în 1985 de arhiepiscopul
Nicolae Corneanu, ambii mitropoliți ai Banatului.
Stil de constructie

 Biserica cu hramul Nașterea Maicii Domnului este o armonioasă


interpretare în modul propriu a maestrului Victor Vlad, după stilul
bizantin timpuriu de tip basilica. Prin aplicarea de elemente mai
moderne peste vechiul stil de inspirație a rezultat un stil
neobizantin ce a transcens veacurile. Monumentul ce abia are trei
sferturi de veac pare a avea o vechime de sute de ani.
 Modelul bisericii Sfânta Sofia din Constantinopol (Istanbul) este
punctul de plecare a conceptului. Un element extrem de interesant
îl reprezintă contraforții ce fac corp comun cu zidurile laterale,
zidurile turlelor și chiar a turlei clopotniței, separate de restul
clădirii. Aceștia, deși au un clar scop de creștere a rezistenței a
zidurilor, nu sunt lipsiți de eleganță și dau zveltețe ansamblului.
 Forma circulară a cupolei, ce nu are o înalțime prea mare în raport
cu diametrul, este un alt element romano-grec de est. De
asemenea, tradiția clopotniței-turn construită la o oarecare
distanță și separată de biserică este tot o pecete bizantină.
Înălțimea cupolei este de 24 m, iar a clopotniței de 33 metri.
Biserica are o navă centrală cu suprafața de circa 200 m pătrați. 
În interior pot intra până la o mie  de credincioși. Clopotnița are
șase clopote, turnate însă din  1936, armonizate în arpegiu.
Poza mormantul Pr Ioan
Imbroane

 Pictura murală, executată în stilul „fresco bono”, aparține


profesorului Catul Bogdan -absida altarului.
 Iar doctorul  Ioachim Miloia a imaginat și pus tencuială pe cupola
principală. De remarcat că istoricul Miloia, cel ce a condus
Muzeul Banatului și a avut merite deosebite în înființarea
Direcției Arhivelor Regionale Bănățene (filială a Arhivelor
Statului) era un excepțional pictor, cu temeinice studii la
Academiile de Artă din Italia.
 Tot ansamblul pictat a fost restaurat în anul 1958 de profesorul
Anastasie Demian, cel ce a pictat și Catedrala actuală, care a
mai adăugat încă 18 scene biblice. Iată cum trei din marii artiști
bănățeni au urmat unul altuia pentru a da o lucrare de o
unicitate remarcabilă.
 Iar așa ca la marile necropole sau catedrale, în subsolul altarului
se află mormântul preotului paroh Ioan Imbroane, sub o placă
de marmură sculptată cu un chenar de crini.
Iconostas

 Iconostasul, candelabrul și mormântul


Domnului, în stilul baptisteriului de la Curtea
de Argeș au fost sculptate din lemn de tei de
maestrul Ștefan Gajo, un cunoscut sculptor 
al epocii. Tronurile împărătești, scaunele și
stranele au fost sculptate din lemn de stejar
de Traian Novac. Mozaicul pavimentului este
o reușită  combinație de marmură albă de
Rușchița și marmură roz. Dar și alte
elemente din interior sunt durate tot din
marmură: treptele din fața altarului și
balustradele alăturate.

 Pictura a mai fost continuată și peste


decenii, în 1983-1985 de pictorul Victor
Jurca, care a adăugat încă 70 de imagini
religioase.

 Parcul elegant din jurul bisericii adăpostește


o adevărată galerie de statui reprezentând
principalele personaje, devenite istorice, ce
au trudit pentru acest sfânt lăcaș.
Concluzie

 Biserica ortodoxă
română Iosefin este
și va rămâne una
dintre cele mai
frumoase biserici din
orașul nostru !!!

S-ar putea să vă placă și