Sunteți pe pagina 1din 10

BIOTOP, BIOCENOZĂ,

ECOSISTEM
Viețuitoarele și mediul lor de viață
BIOSFERA
• Învelișul viu al planetei noastre
• Cuprinde toate formele de viață, de la cele mai
simple la cele mai complexe
BIOTOPUL
• totalitatea factorilor abiotici (fără viață)
• FACTORII ABIOTICI:
-GEOGRAFICI: repartiția apelor și a uscatului
latitudine
forme de relief
• GEOLOGICI: tipul de rocă/ sol
tipul de apă (curgătoare, stătătoare, dulce,
sărată
• MECANICI: mișcarea aerului (vântul)
mișcarea apei (valurile)
BIOTOPUL
• FIZICI: lumina
temperatura
umiditatea
• CHIMICI: prezența unor substanțe în mediu,(gaze
respiratorii, săruri din apă)
BIOCENOZA
• totalitatea viețuitoarelor care trăiesc într-un biotop
ECOSISTEM
• Biotopul și biocenoza formează o unitate numită
ECOSISTEM.
BIOM

• BIOMURILE –mai multe ecosisteme care ocupă o suprafață mare de


teren; biotopul și biocenoza au trăsaturi comune.
• EX: TUNDRA, TAIGAUA, SAVANA, DEȘERTUL, STEPA, MĂRILE, OCEANELE
CLASIFICAREA ECOSISTEMELOR

Pot fi:
• TERESTRE: deșert, pădure,stepă, câmpie
• ACVATICE: râu, balta, lacul
După modul în care au aparut:
• NATURALE-formate pe cale naturală, fără
intervenția omului
• ANTROPIZATE-create de om
ECOSISTEME NATURALE
ECOSISTEME ANTROPIZATE
PARCUL IOR