Sunteți pe pagina 1din 15

Pădurea este o suprafaţă mare de teren pe care cresc

diferite specii de arbori şi arbuşti, plante, muşchi.


În pădure trăiesc diverse specii de animale.
Pădurile sunt patrimoniu naţional şi reprezintă principala
resursă naturală regenerabilă a Republicii Moldova.
Pădurile sunt, de asemenea, veriga centrală a protecţiei
mediului înconjurător care poate să dezvolte o capacitate
maximală de stabilizare şi armonizare a relaţiilor dintre
societate şi natură.
` 


  

     
 

   
  

  

  
! "  
  #$ 
   %" 
  
"&'$$$()  
*
"
 

  +
  ,
"
 


    " $$  


  " !    "
 
   
   -
"

 -
 +
 

 "
" 
"
 
"÷
"  
 
 
REZERVAŢIILE FORESTIERE
din Republica Moldova
În Republica Moldova există
cinci rezervaţii ştiinţifice cu
suprafaţa totală de 19,4 mii ha.
Două rezervaţii forestiere ±
³Codrii´ şi ³Plaiul Fagului´ ± se
află în centrul Moldovei; altele
două ± ³Prutul de Jos´ şi
³Pădurea Domnească´ ± sînt
amplasate în valea rîului Prut;
a cincea rezervaţie ± ³Iagorlîc´
din raionul Dubăsari ± are ca
scop protecţia şi studierea
ecosistemului acvatic unic al
rîului Nistru.
V este un arbore înalt, cu ramuri puternice, coroană
bogată. Scoarţa stejarului este aspră, cu crestături adânci.
Frunzele sunt adânc crestate pe margini. Fructul stejarului
se numeşte 2 .
Se întâlneşte mai ales la
câmpie şi mai puţin la deal.
Este u arbore îalt (aju2e pâ
la 35 e metr mputor cu
scoarţa ete ceuşe-
albcoas Fruele sut ovale
Fructul fa2ulu se umeşte jr
 
!"
este u arbore famla e cofere
Are coroaa î form e pram truc ul
foarte rept Aju2e pâ la îlţmea e 12-18
metr Fruele braulu se ma umesc ace
Ele rmâ ver tot tmpul aulu
Fructul braulu se umeşte co
"
 

% - 

% 
v " 

 
 "
 (! 
 " 
" 

_"
 
‰ 
 ""  
. /
‰ 0
 
. 

  
  
/
‰ 1. 
" !   /
‰ 1 
  ! 

" /
‰ ` " "" 
 - 
/
‰ 0 
 " 
   " /
‰ + 
  " "  " /
‰  -  " " /
‰ + 
    
 "
" /
‰ 0 
" "
 %