Sunteți pe pagina 1din 13

PREGĂTIREA UNEI LUCRĂRI

PENTRU EXPUNERE ORALĂ:


REGULI DE BAZĂ,
REALIZAREA MATERIALULUI

1
PREGĂTIREA UNEI LUCRĂRI PENTRU EXPUNERE ORALĂ: REGULI DE
BAZĂ, REALIZAREA MATERIALULUI (FOLII,
DIAPOZITIVE)

I. REGULI DE BAZĂ
-uzual, expunerea orală face apel la mijloace vizuale de
prezentare: diapozitive, folii
- planul de prezentare este organizat asemănător cu
planul
unei lucrări scrise
-timpul limitat (7-15 minute) impune o restricţie de
dimensiuni a textului
-concentrare pe două-trei idei fundamentale, fără a se
încerca expunerea cât mai multor informaţii, într-o
manieră
2
accelerată
PREGĂTIREA UNEI LUCRĂRI PENTRU EXPUNERE ORALĂ: REGULI DE
BAZĂ,
REALIZAREA MATERIALULUI (FOLII,
DIAPOZITIVE)

- organizare:
• introducerea – explică scopul cercetării, fiind adaptată la
nivelul de cunoştinţe al auditoriului
• material şi metodă – limitare la elementele esenţiale
• rezultate – partea cea mai importantă, i se alocă durata cea mai
mare din timpul expunerii; se prezintă rezultatele cele mai
valoroase prin noutate sau prin perspectivele pe care le oferă,
ca aplicabilitate
• comentariile – două-trei puncte care subliniază elementele de
originalitate aduse şi/sau direcţiile de cercetare deschise

3
PREGĂTIREA UNEI LUCRĂRI PENTRU EXPUNERE ORALĂ: REGULI DE
BAZĂ,
REALIZAREA MATERIALULUI (FOLII,
DIAPOZITIVE)

- modalitatea de prezentare depinde de personalitatea şi


experienţa comunicatorului
- se recomandă:
• vorbirea liberă, privind auditoriul
• câteva note scrise, ca suport pentru expozeul liber
• un ritm lent, o tonalitate coborâtă la începutul fiecărei fraze
(pentru că vocea are tendinţa să urce)
• o atitudine calmă
• utilizarea indicatorului luminos atunci când este necesar
• repetiţii (pentru formarea unui stil şi verificarea încadrării în
timp)
• prevederea posibilelor întrebări, pentru a putea formula
răspunsurile rapid, clar şi precis

4
PREGĂTIREA UNEI LUCRĂRI PENTRU EXPUNERE ORALĂ: REGULI DE
BAZĂ,
REALIZAREA MATERIALULUI (FOLII,
DIAPOZITIVE)

REALIZAREA MATERIALULUI
- etape:
• elaborarea textului diapozitivelor/foliilor
• conceperea prezentării în întregime (comentarea fiecărui
diapozitiv/folie plus elemente ce asigură legătura dintre
acestea)
• reevaluarea textului diapozitivelor/foliilor, urmată de eventuale
modificări

- tehnici:
• fotografiere
• editare computerizată (Microsoft PowerPoint, Microsoft Word)
5
PREGĂTIREA UNEI LUCRĂRI PENTRU EXPUNERE ORALĂ: REGULI DE
BAZĂ,
REALIZAREA MATERIALULUI (FOLII,
DIAPOZITIVE)

-stabilirea materialului adecvat pentru timpul alocat


expunerii:
• diapozitive/folii susţin toată expunerea – o durată de timp de
10 minute poate însemna prezentarea a maximum 12
diapozitive/folii
• diapozitive/folii susţin parte din expunere – o durată de timp de
10 minute poate însemna prezentarea a numai 5 diapozitive/folii,
din care 1-2 cu informaţii generale, 3-4 ilustrând rezultatele
• utilizarea graficelor şi tabelelor asigură concizia expunerii şi
implicit economie de timp

6
PREGĂTIREA UNEI LUCRĂRI PENTRU EXPUNERE ORALĂ: REGULI DE
BAZĂ,
REALIZAREA MATERIALULUI (FOLII,
DIAPOZITIVE)

- diapozitivele/foliile:
•esenţiale pentru: ilustrarea examenului histopatologic,
radiologic, prezentarea curbelor, histogramelor
•rezultatele de tip similar trebuie prezentate în acelaşi stil (fie
grafice, fie tabele, fie curbe); rezultatele diferite pot utiliza stiluri
diferite de prezentare
• facilitează urmărirea prezentării de către auditoriu
• este recomandabil ca:
- textul să fie scurt şi sistematizat, punctând etapele
prezentării, permiţând o expunere liberă (şi nu o
lectură)
- să se scrie 8-10 linii de text, cu 7-8 cuvinte pe rând –
format A4 landscape (considerat optim)
- fiecare diapozitiv să aibă titlu/subtitlu
- figurile şi graficele, respectiv tabelele să aibe legende,
respectiv titluri corespunzătoare
REGĂTIREA UNEI LUCRĂRI ÎN
FORMAT POSTER

8
PREGĂTIREA UNEI LUCRĂRI ÎN FORMAT
POSTER

-“comunicări afişate”

-formă de prezentare cu utilizare din ce în ce mai largă


pentru congrese – la ora actuală marile reuniuni
ştiinţifice internaţionale organizează susţinerea lucrărilor
originale sub formă de postere

9
PREGĂTIREA UNEI LUCRĂRI ÎN FORMAT
POSTER

- avantaje:
•posibilitatea de contact direct cu persoanele interesate de
conţinutul posterului
• posibilitatea de discutare a rezultatelor, fără limită de
timp, cu
alţi cercetători care lucrează la aceeaşi temă
•mijloc de comunicare vizuală, punând în valoare figurile,
ilustraţiile şi tabelele
•materialul afişat poate fi consultat fără limită de timp, chiar în
lipsa autorului

10
PREGĂTIREA UNEI LUCRĂRI ÎN FORMAT
POSTER

Reguli de realizare/prezentare
-cunoaşterea instrucţiunilor pentru autori, specifice
manifestării ştiinţifice respective: mărimea şi formatul
posterului, locul (indicat prin număr) şi ora de instalare,
perioada în care autorii trebuie să fie prezenţi lângă
poster
-iniţial se realizează o machetă ce permite stabilirea
echilibrului între text şi ilustraţii, pornind de la
informaţiile pe care intenţionăm să le prezentăm (se
selecţionează un număr limitat de informaţii relevante)
-textul trebuie să fie lizibil de la o distanţă de aproximativ 1
metru – litere de un centimetru, bold, majuscule pentru
titlul secţiunilor
- utilizarea culorilor adecvate pentru creşterea atractivităţii
11
PREGĂTIREA UNEI LUCRĂRI ÎN FORMAT
POSTER

Reguli de realizare/prezentare
-indicaţii pentru ordinea de citire a panourilor (numerotare,
săgeţi)
-facilităţile oferite de utilizarea calculatorului permit
realizarea posterelor folosind programe speciale, cu
listare separată a fiecărui panou – fapt ce simplifică
transportul şi asamblarea
-titlul – litere suficient de mari, informativ dar concis
(pentru a nu descuraja vizitatorii), provocator, eventual
interogativ (pentru a atrage vizitatorii)
- autorii, afilierile – subiacent titlului, litere mai mici

12
PREGĂTIREA UNEI LUCRĂRI ÎN FORMAT
POSTER

Reguli de realizare/prezentare
-conţinutul – organizat pe multiple panouri,
corespunzătoare diferitelor secţiuni: Introducere, Material
şi metodă, Rezultate, Concluzii
-modalitatea de aşezare a panourilor este în funcţie de
forma şi mărimea posterului: distincte, independente
sau asamblate pe un singur carton
- Introducere, Concluzii – fraze scurte, clare, sub formă
de
afirmaţii succesive, individualizate
-elementele grafice – rol capital, asigură atractivitatea
posterului; utilizate pentru descrierea materialului şi
metodei şi, mai ales, pentru prezentarea sintetică a
rezultatelor; titlu scurt, informaţii concise, rezumând
13
semnificaţia figurii/graficului/tabelului