Sunteți pe pagina 1din 38

TUMORILE PULMONARE

ASPECTE RADIO-IMAGISTICE
TUMORILE PULMONARE
BENIGNE
 Sunt rare, adesea dificil de
descoperit radiologic
(hamartoame, adenoame, etc).
 Chistul dermoid
 Aspect radiologic: opacitate
rotund-ovalară de obicei
macronodulară; dimensiuni
variabile, intensitate
mediastinală. În interior există
resturi de ţesut embrionar care
atunci când sunt radiopace
(dinţi) reprezintă un semn
patognomonic pentru diagnostic.
Se localizează pulmonar sau
mediastinal.
TUMORI PULMONARE MALIGNE

 Examenul radiologic ramâne la ora actuală metoda imagistică


cea mai frecventă de depistare a cancerului bronho-pulmonar.
Metodele imagistice moderne - computer tomografia,
rezonanţa magnetică, certifică leziunea tumorală, permit o
caracterizare detaliată a acesteia şi pot realiza un bilanţ
complet lezional cu implicaţii prognostice şi terapeutice
deosebite.
 Având în vedere rolul îndeplinit de radiografia TPMP, de metodă
de depistare a cancerului pulmonar, destul de limitată în
evaluarea statusului evolutiv, trebuie precizat că în marea
majoritate a cazurilor de diagnosticul radiologic este tardiv
când peste ¾ din viaţa tumorii s-a scurs. Acest fapt este
derminat şi de procentajul de aproximativ 85% din cazurile de
CBP care se prezintă la medic tardiv, cu o simptomatologie de
tip inflamator, necaracteristică; multe dintre cazurile
examinate prezintă o simptomatologie determinată de prezenţa
complicaţiilor sau/şi a metastazelor.
CBP
 În acest context, al diagnosticului precoce radiologic, se consideră
că “ orice opacitate mai mare de 3 cm care nu se încadrează într-un
tablou radiologic cunoscut este considerată cancer bronho-
pulmonar, până se demonstrează că nu este” (Fraser); alţi autori
se raliază acetui concept, considerând că „o pneumonie tratată
corect 4-6 săptămâni - nu se remite, este cancer până se
demonstrează că nu este”.
 Aspectul radiologic este variabil, fiind dependent de tipul celulelor
tumorale, stadiul evolutiv, localizarea tumorii, prezenţa semnelor
de extensie, a complicaţiilor şi a altor afecţiuni asociate. Examenul
radiologic nu poate preciza tipul histologic de cancer, deşi unele
semne pot orienta, în anumite situaţii asupra unei categorii
celulare. De altfel, în contextul actual UICC împarte cancerele
bronho-pulmonare în: cancere cu celule mici (agresive,
metastazează precoce, evoluţie rapidă) şi cancere
bronhopulmonare fără celule mici- în care intră celelalte categorii
histologice – caracterizate printr-o evoluţie relativ lentă.
CBP
 Astfel, s-au făcut diverse corelaţii între tipul histologic de tumoră şi
tabloul radiologic, fără ca acestea să constitue însă o regulă:
 Carcinoamele cu celule mici, foarte agresive, au evoluţie mai
rapidă, metastazează frecvent (90% din metastazele cerebrale
sunt date de acest tip histologic) şi se însoţesc adesea de
adenopatie hilară şi lărgirea mediastinului; evoluţia lor este mult
mai rapidă comparativ cu a cancerelor diferenţiate sau a
carcinoidului; tendinţa la escavare este absentă;
 Adenocarcinoamele au evoluţie mai lentă; îmbracă adesea formă
nodulară cu opacitate < 4 cm şi au tendinţă scăzută la escavare; se
localizează mai frecvent periferic decât central;
 Carcinoamele cu celule scuamoase se localizează cel mai frecvent
periferic, adesea apical şi au tendinţă crescută la escavare; se
însoţesc frecvent de pleurezie a marii cavităţi;
CBP – FORME RADIOLOGICE
 Radiologic s-au descris mai multe forme de
cancer bronho-pulmonar:
 Cancerul bronho-pulmonar hilar sau central;
 Cancerul parenchimatos periferic – cancerul
bronhiolo-alveolar;
 Cancerul vârfului plămânului - sindromul
Pancoast – Tobias;
 Cancerul grefat pe cicatrice;
 Sarcomul pulmonar.
CBP – FORMA CENTRALĂ
 Cancerul bronho-pulmonar central sau hilar
 Se localizează la nivelul bronhiilor mari – bronhii principale, lobare
segmentare, unde nu există o circulaţie aerică colaterală – reprezentată de
porii lui Konn şi von Hayek, canalele Lambert. Indiferent dacă punctul de
plecare este endo- sau exobronşic, în evoluţie, la un moment dat, tumora
obstruează complet lumenul bronhiei, determinând instalarea atelectaziei
în teritoriul aerat de bronhia respectivă.
 Aspect radiologic:
 Iniţial tumora obstruează parţial lumenul bronhiei interesate, aceasta
funcţionând ca o supapă cu ventil inspirator; în teritoriul aerat de bronhia
respectivă se constată, pentru o perioadă scurtă de timp, cel puţin teoretic,
o creştere discretă a transparenţei pulmonare; această perioadă este
foarte scurtă, rareori surprinsă radiografic, pentru că obstrucţia completă
este foarte rapidă şi se instalează atelectazia în teritoriul respectiv;
 În funcţie de gradul bronhiei obstruate, atelectazia are topografia unuia
sau mai multor segmente, a întregului plămân; se consideră că opacităţile
cele mai suspecte sunt cele întinse, cvasisegmentare, “călare” pe două
segmente, mai ales a doi lobi învecinaţi; opacitatea atelectatică este
omogenă, cu localizare segmentară, lobară sau la nivelul întregului
plămân; intensitatea, în fazele iniţiale, este mai redusă şi creşte
proporţional cu resorbţia aerului în torentul circulator, deci cu vechimea
ei;
CBP – FORMĂ CENTRALĂ
COMPLICAŢII
 Complicaţii:
 Sunt legate în principal de aspectele
evolutive: inflamaţia peritumorală,
pneumonie, abces, sindrom adenopatic
compresiv mediastinal, invazia cordului şi a
pericardului, aero-digestive, compresiuni,
tromboze tumorale şi invazii vasculare,
invazii ale structurilor osoase, nervoase
(frenic- paralizie de diafragm, laringeu);
revărsat pleural;
CBP – FORMĂ PERIFERICĂ
 CBP formă periferică
 Este cunoscut şi sub numele de cancer bronhiolo-alveolar. Poate avea
histogeneză uni sau multicentrică şi se dezvoltă la nivelul bronhiolelor
terminale sau din epiteliul alvelolar. Localizarea periferică face ca această
formă să nu se acompanieze de atelectazie (circulaţie aerică colaterală
prezentă reprezentată de canalele Lambert, porii lui Conn şi von Hayek.
 Se asociază cu leziuni de pneumonită cronică, limfangioză, revărsat pleura,
adenopatii mediastinale şi metastaze hematogene, limfatice sau aerice.
 Aspect radiologic:
 Opacitate unică, rotund ovalară, omogenă aproape de cortexul pulmonar,
cu diametru 1-3 cm sau chiar mai mare, cu contur regulat sau cu prelungiri
digitiforme în parenchimul pulmonar adiacent, având creştere lentă – 3.29
a,b;
 În jurul tumorii apar destul de precoce opacităţi micronodulare diseminate
în coroană detrminate de mici focare de hemoragie sau atelectazii
lobulare, de procesele de limfangioză retrogradă;
 Inflamaţia peritumorală, prezentă adesea şi care îngreunează diagnosticul
– realizează aspecte de tip pneumonic; dinamica procesului poate elucida
diagnosticul – extensia transcizurală cu extensia în segmentul sau lobul
adicent este evocatoare pentru etiologia tumorală;
 Adenopatia satelită hilară poate fi prezentă, ca şi cea mediastinală;
CBP-FORMĂ PERIFERICĂ
CBP – ALTE FORME RX
 Cancerul primitiv escavat – aspect realizat de cancerele cu
celule scuamoase sau adenocarcinoame – radiologic: caverna în
„chenar” – imagine de hipertransparenţă circumscrisă apărută
în interiorul unei opacităţi de tip tumoral sau pseudotumoral
circumscrisă de un inel gros, cu contur intern net şi neregulat;
conturul extern este difuz cu prelungiri dentritice în
parenchimul pulmonar; în interiorul ei se pot vizualiza opacităţi
micronodulare de intensităţi mai reduse decât restul tumorii
(burjoni de tumoră necrozată); aspectul radiologic al cavernei
este variabil de la o examinare la alta;
 Forma muticentrică – bronho-pneumonică - radiologic cu
opacităţi de tip miliar sau nodulare, diseminate într-un lob sau
în întreg plămânul, uni- sau bilateral, se asociază cu adenopatii
mediastino-hilare, atelectazii, escavări;
 Cancerul nucleului pulmonar – cancerul intermediar – aspect
identic cu cel central;
 Forma masivă sau difuză – lobita canceroasă – radiologic:
realizează un bloc de hepatizaţie segmentară sau lobară sau
opacităţi nesistematizate şi nerectractile, difuz delimitate, cu
bronhogramă aeriană; se poate escava şi poate disemina
contralateral, limfatic sau hematogen;
CBP – ALTE FORME RX
Cancerul vârfului plămânului (Sindromul
Pancoast - Tobias)
 reprezintă o formă particulară de cancer bronho-pulmonar prin localizarea
acestuia, la nivelul parenchimului din şanţul costo-vertebral al vârfului
plămânului;
 Clinic: durerea apare precoce prin invazia rapidă a pleurei; afectarea plexului
brahial se caracterizează prin deficite neurologice la nivelul membrului superior
de partea afectată – parestezii, pareze, etc..
 Iritatia iniţială a ganglionului stelat determină clinic sindromul Pourfour du
Petit cu midriază, exoftalmie iar pe măsura invaziei si distrugerii acestui
ganglion apare sindromul Claude Bernard Horner –caracterizat enoftalmie,
mioză şi ptoză palpebrală;
 Radiologic – cancerul vârfului plămânului se prezintă sub forma unei opacităţi
omogene cu localizare la nivelul parenchimului apical, din şanţul costo-
vertebral, opacitate cu contur inferior net iar superior difuz care se pierde la
nivelul lojei cervico-mediastinale şi regiunii gâtului; în evoluţie apar zone de
osteoliză (sau/şi atrofie prin presiune) la nivelul corpurilor primelor 3-4
vertebre toracale, apofizelor transverse şi coastelor, predominant la nivelul
arcurilor posterioare; invazia mediastinală şi a nervului frenic determină
radiologic, apariţia unui hemidiafragm ascensionat imobil sau cu mişcare
paradoxală – paralizie de nerv frenic; adenopatia satelită este dificil de pus în
evidenţă radiologic, ea poatei cuntificabilă prin mijloace imagistice moderne
(CT, IRM, eventual US);
T.PULM. CU INVAZIE
RAHIDIANA SDR
PANCOAST

bb

c
CANCER DE VARF PULMONAR
FORME DE CANCER
 Cancerul cicatricial – aspect identic însă este grefat pe o
cicatrice – de regulă tuberculoasă; unii autori consideră această
cicatrice bacilară –leziune precanceroasă;
 Cancerul bronşic primitiv bilateral – în această categorie
trebuie incluse cancerele cu evoluţie sincronă, structură
histologică diferită;
 Cancere asociate – CBP se poate asocia cu cel laringian, uterin,
mamar, renal, digestiv, etc.;
 Sarcomul pulmonar primitiv – formă de tumoră primitivă
malignă caracterizată aspect radiologic şi evolutiv particulare;
radiologic: opacitate macronodulară de 5-10 cm sau poate
cuprinde înterg parenchimul, omogenă, cu contur net,
încapsulată; în momentul extensiei extracapsulare conturul
devine difuz iar, evoluţia din lentă devine rapidă către exitus;
metastazează rar; trebuie diferenţiat de sarcoamele
mediastinale cu extensie pulmonară; limfosarcomul este
radiosensibil;
CBP diagnosticate tardiv datorita antecedentelor
bacilare C.F. 68a CBP urmarit in
dinamica la 4 ani de zile –
asa spiculata ce acomp.
ectaziile bronsice – HP
CCS
P.V.53m – nodul pulmonar la un pacient cu
antecedente bacilare – interpretata initial ca leziune de
tip bacilar– la un interval de 6 L- radiografie de control
– opacitate nodulara spiculata cu volum constant sub
tuberculostatice – CT de control – nodul spiculat cu
focare de atelectazie subsegmentara si leziuni de
fibroza asociativa- ECS – carcinom scuamos.
P,m, 59, BPCO, 5L -tuberculostatice
pentru BK+; trat ineficient cu 5ChT
Rx-leziuni infiltrative la nivel
LSD;BSC- carcinom epidermoid.
T1NoMo – lobectomie superioara dr –
HP- tumora ce obstrueaza lobara
superioara si modificari bacilare
1,2 luni

V.C.m.58 ani – nodul pumonar apical drept cu microcalcificari prezente intralezionale, contururi
boselate, cu aspect evocator pentru tuberculom-la un 1,2 ani de zile control nodul crescut in
dimensiuni cu contururi boselate cu aspect evocator pentru cancer periferic grefat pe o leziune
cicatriciala (ECS,LB – carcinom epidermoid)
T.P. asociata cu cancere bronho-pulmonare cu localizare in acelasi lob sau
omolateral

I.G.67a- leziuni fibro-nodulare


apicale stangi, EBS+, tumora
centro-hilara dr T2N3,M0;
P.I.59-antecdente bacilare cu
TTbst – 5 ani – TLSD-cu
atelectazie si adenopatii
paratraheale inf.bilat.
SARCOM PULMONAR – EXAMEN ÎN DINAMICĂ LA 2L
DIAGNOSTIC IMAGISTIC
 Diagnostic:
 Diagnosticul cancerului bronho-pulmonar impune
coroborarea datelor radio-imagistice (RTPMP, CT,
IRM, US, PET SCAN) cu cele clinice, brohoscopice,
paraclinice, bioptice pentru evaluarea bilanţului
evolutiv (clasificarea TNM) şi diferenţierea stadiilor
rezecabile (I-III A)de cele nerezecabile (IIIB, IV);
carcinoamele cu celule mici sunt considerate ca
afecţiuni sistemice datorită agresivităţii acestora şi
se clasifică în stadii de boală localizată sau
generalizată.
CBP –CT-IRM-PET
CBP STADIALIZARE
METASTAZELE
PULMONARE

 Plămânul poate fi sediul diverselor tumori cu


localizare supra sau subdiafragmatică(sân,
tiroida, laringe, stomac, ficat, pancreas,
rinichi); diseminarea se poate realiza pe cale
hematogenă sau limfatică. În funcţie de
localizarea tumorii primitive acesta poate
constituii primul filtru sau al doilea filtru al
diseminării hematogene (ficat sau plămân).
METASTAZELE
PULMONARE
 Metastazele hematogene.
 Forme radiologice:
 Forma macronodulară – opacităţi
nodulare şi macronodulare diseminate în
ambele arii pulmonare, omogene, de
intensităţi diferite corelate cu vârsta lor
(recente-intensitate ↓, vechi-
intensitate↑), net delimitate, fără o
distribuţie simetrică; rareori nodul
solitar;
 Carcinomatoza miliară – după cum îi
spune şi numele aspectul este similar
miliarei bacilare cu opacităţi
micronodulare diseminate, de intensitate
redusă, difuz delimitate, omogene, în
număr variabil, dependente de stadiul
evolutiv.
META PULMONARE SI MEDIASTINALE C.TESTICULAR
OP.TRATAT

b
METASTAZELE
PULMONARE
 Metastazele limfatice
 Limfangita carcinomatoasă -
opacităţi lineare uni sau bilaterale,
infrahilare, de intensitate redusă difuz
delimitate ce converg către hilul
pulmonar mărit în dimensiuni sau
adiacente unei leziuni tumorale
parenchimatoase.
Limfangita carcinomatoasă
AFECŢIUNILE PEUREI
PLEUREZII
INFLAMAŢII PLEURALE
- inflamaţii cu lichid
PLEUREZII ALE MARII CAVITĂŢI
- exudat
- transudat
- sânge
- chist
Aspect radioimagistic
- dependent de cantitatea de lichid
- mici 50 ml
- medii 500 ml
- mari peste 1000 ml
- opacitate intensă omogenă cu limita
superioară concavă superior şi intern
- împinge controlateral organele din jur
PEUREZII ÎNCHISTATE
- pleurezii închistate apical
- pleurezii închistate parietal
- pleurezii închistate
diafragmatic
- pleurezii închistate
mediastinal
- pleurezii închistate interlobar

Evoluţia pleureziilor
- rezorbţie lichidiană completă
- simfize pleurale
- pahipleurită
- calcificări pleurale
PLEURITE
- inflamaţii uscate
- depozite de fibrină
- îngroşare pleurală
TUMORILE PLEURALE
Tumori benigne
- rare
- histologic: lipom, angiom, fibrom
Tumori maligne
- sarcoame, carcinoame primare şi secundare
- mezoteliomul local difuz
PNEUMOTORAXUL
- prezenţa de aer în cavitatea pleurală
- cauze: traumatisme, spontan, terapeutic,
diagnostic
- forme: total; parţial; închis; deschis cu
supapă
Radioimagistic:
- transparenţă, fără desen pulmonar
- colabarea totală sau parţială a plămânului
- împingerea organelor din jur controlateral
Hidropneumotoraxul