Sunteți pe pagina 1din 9

Textul liric

prof. Boțoc Loredana

Liceul Teoretic Șerban Vodă Slănic


 Eul liric – «vocea» prin intermediul căreia autorul
îşi exprimă stări sufleteşti şi idei: (iubirea,
tristeţea, bucuria etc.)
 Autorul este reprezentat prin eul liri c(eul
poetic), ce nu trebuie confundat cu eul
 Textul liric este textul literar în care biografic al autorului. Eul poetic ilustrează
autorul se destăinuie cititorului, vocea interioară a creatorului de poezie,
exprimându-și în mod direct, printr-un detașat de lume și de realitatea
limbaj figurat, ideile, sentimentele, înconjurătoare.
concepțiile, stările interioare, prin vocea  Eul liric îşi manifestă prezenţa prin mărci lexico-
eului liric. gramaticale:
 pronume(adjective pronominale)şi verbe la
persoana I;
 Ca gen literar, genul liric este cel mai  interjecţii, vocative, adresare directă;
subiectiv gen literar, întrucat acest gen  forme diminutivale şi augumentative;
ține de domeniul confesiunii și al  exclamaţii şi interogaţii retorice etc.
autoexprimarii.

 Genul liric este genul „disciplinei


interioare”.
limbaj
conotativ prezenţa
(figurat) eului liric

prezenţa modurile de
sentimentelor expunere sunt
intime şi a descrierea si
confesiunii monologul liric

prezenţa
elementelor de prezenţa
versificaţie procedeelor de
(prozodie): rima, expresivitate
măsura artistică
Reprezentarea grafică a caracteristicilor textului liric

Structura jocului didactic


Concepte operaţionale folosite în abordarea textului liric

Vocea
 „vocea” care se exprimă în textul liric este eul liric.
Viziunea
 felul în care sunt exprimate reflecţiile, sentimentele, ideile.
Structura
 versul, strofa, măsura, rima, ritmul.
Modul de expunere predominant
 descrierea lirică, monologul liric.
Titlul
 constituie o poartă de intrare în lumea textului, un prag simbolic ce face legătura între
cititor și lumea interioară a eului liric.
Incipitul
 fragmentul plasat la începutul operei care poate lua forme diverse: reluarea titlului,
dialog liric între două instanţe poetice, conturează spaţiul poetic.
Finalul
Finalul operei literare găseşte ingenios soluţii de ieşire din spaţiul poetic.
Tema, motivul
Tema este ideea centrală a unui text literar. Motivul este un cuvânt cheie care susține tema
textului.
Elemente de versificație (prozodie)
 Versul: un rând dintr-o strofa.

Versurile libere sau albe sunt lipsite de ritm, rimă şi măsură


 Strofa : Strofa poate cuprinde unul, două, trei sau mai multe versuri. Strofele se delimitează între ele printr-un spaţiu alb.
 monovers
 distih
 Terțina
 catren
 Rima : potrivirea ultimelor silabede la sfârşitul versurilor dintr-o strofă:

îmbrăţişată(abba)
împerecheată(aabb)
încrucişată(abab)
monorimă(aaaa)
 Măsura : numărul de silabe dintr- un vers: “ Doi – nă -doi-nă cân-tic dul- ce” – 8 silabe
  Ritmul : armonia poetică obţinută prin repetarea regulată a unor silabe accentuate, neaccentuate:

trohaic /┴ ─ / ┴ ─ /
iambic /─ ┴ /─ ┴/
Procedee artistice/ Imagini artistice:
Figuri de stil
 vizuale
 Comparaţia  auditive
 Epitetul  olfactive
 Personificarea  dinamice
 Metafora
 Enumeraţia
 tactile
 Repetiţia
 Inversiunea
Emoție de toamnă
de Nichita Stănescu
Text liric

A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva,


cu umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta.

Mă tem că n-am să te mai văd, uneori,


că or să-mi crească aripi ascuţite până la nori,
că ai să te ascunzi într-un ochi străin,
şi el o să se-nchidă cu-o frunză de pelin.

Şi-atunci mă apropii de pietre şi tac,


iau cuvintele şi le-nec în mare.
şuier luna şi o răsar şi o prefac
într-o dragoste mare.
Analiza unui text liric