Sunteți pe pagina 1din 17

Limba și literatura română

clasa a VII-a
Tema: Autorul îndrăgit
Subiectul: Cinci pâini,
de Ion Creangă
Lecție de formare a capacităților de înțelegere a cunoștințelor
Profesor: Zaporojan Eugenia, grad didactic I
1. Să răspundem la întrebări:
• De ce s-au așezat cei doi călători la umbra unei sălcii?
• Ce i-a rugat cel de-al treilea călător?
• De ce era nemulțumit călătorul cu două pâini?
• Cum dorea călătorul care avea două pâini să fie
împărțiți banii?
• Câți lei trebuia să înapoieze călătorul ce a avut două
pâini și de ce?
• Cum i-a demonstrat judecătorul călătorului
,,nedreptățit,, că nu are dreptate?
2. Formulează întrebări asupra
conținutului poveștii, pe baza reperelor:
Când?

Cu cine? Unde?

Cine? Care?
3. Citește proverbele. Care din ele este mai
aproape de conținutul poveștii ,,Cinci pâini,, ?
De ce?
•Nemulțumitului i se ia darul.
•Cinste dai, cinste găsești.
•Cinstea nu se cumpără, nici nu se vinde.
•Cinstea valorează mai mult decât banul.
•Dreptatea niciodată nu piere.
4. Găseşte sinonimele cuvintelor:
• Drumeț = străin =
• pungă = uimit =
• pomană = a înapoia =
• oaspete = întocmai =
Răspunsurile corecte:
• drumeț = călător ; străin = necunoscut;
• pungă = portmoneu; a înapoia = a întoarce;
• pomană = milostenie; uimit = mirat;
• oaspete = invitat; întocmai = exact.
Îndrumar de gramatică.
Modul indicativ. Viitorul literar (ce voi face?)
•Eu voi citi
•Tu vei merge
•El, ea va + pleca
•Noi vom trece
•Voi veți rezolva
•Ei, ele vor povesti
3.Completează enunțurile. Scrie verbele la timpul viitor forma literară.

•În vacanță noi (a pleca) la Brașov.


•Bunica (a veni) degrabă la noi în ospeție.
•Voi (a citi) informația dată pe internet.
•Noi (a privi) un film despre domnia Lui
Ștefan cel Mare.
•Eu (a ajunge) acasă seara târziu.
•El (a răspunde) bine tema de acasă.
Verifică-ți cunoștințele!
•Noi vom pleca…
•Bunica va veni…
•Voi veți citi …
•Noi vom privi …
•Eu voi ajunge…
•El va răspunde…
1.Tradu enunțurile.
• Завтра будет холодно.
• Я прочту эту книгу за два дня.
• Мы поедем к бабушке на машине.
• В субботу пойдем в театр и посмотрим
премьеру.
• На каникулах я прочту произведения Иона
Крянгэ.
• Они вернутся домой в июне месяце.
2.Verifică- ți răspunsurile.
•Mâine va fi frig.
•Eu voi citi cartea aceasta în două zile.
•Noi vom pleca la bunica cu mașina.
•Sâmbătă vom merge la teatru și vom privi
premiera.
•În vacanță voi citi operele lui Ion Creangă.
•Ei se vor întoarce acasă în luna iunie.
Completează dialogul cu răspunsurile călătorului ,,nedreptățit,,
.
- Tot mai crezi că ai fost nedreptățit?
-…
- Ce ai înțeles din cele întâmplate?
-…
- Cum vei proceda în cazuri asemănătoare?
-…
- Există dreptate pe lume?
-…
Meditează!
•Prin ce te-a uimit povestea dată?
•Numește și alte povești scrise de Ion
Creangă. Când le-ai citit? Povestește, pe
scurt, conținutul uneia dintre ele.
•Spune, cine este autorul tău preferat? Ce
cărți scrise de el ai citit?
•Numește cartea pe care ai citit-o de 2-3 ori.
De ce?
Să aveți soare în inimă!