Sunteți pe pagina 1din 15

Scurtă istorie a

formulării principiilor
mecanicii clasice
Prof. Maura Harhătă
Scopul proiectului: identificarea perioadelor
istorice în care au fost descoperite și formulate
legile mecanicii, și evidențierea fizicienilor
care au făcut descoperiri în epocile respective.
Perioada greciei antice – ARISTOTEL ( 384-322 î.e.n)
 filosof și om de știință născut în orașul Stagira, Halkidice, în Grecia.
Scrierile sale abordează subiecte din : metafizică, logică, estetică, retorică, psihologie, biologie, politică, muzică și fizică.

 Aristotel credea că natura are un „Prim Motor” veșnic, care produce mișcarea eternă, care
este în afara universului.
 Aristotel este primul savant care a recunoscut că în cunoașterea științifică se pot înregistra
progrese și se pot face revizuiri.
 Deși este considerat părintele a două domenii ale științei: biologia și logica, el a studiat cu
mijloacele rudimentare p care le avea la dispoziție și mișcarea corpurilor.
 Aristotel a fost profesorul împăratului Alexandru cel Mare.
 James MacLachlan, a scris că „concepțiile lui Aristotel despre natură au dominat gândirea
europeană timp de aproape 2 000 de ani”. 
Epoca renașterii:Galileo Galilei 1564-1642- fizician, matematician, 
astronom și filosof italian care a jucat un rol important în Revoluția Științifică

 Galileo este primul savant care a observat că în natură nu există corpuri care să nu fie influențate de
existența altor corpuri.
 El și-a pus întrebarea: cum s-ar mișca corpurile dacă ar fi libere ?
 A enunțat pentru prima dată, principiul inerției

 PRINCIPIUL INERȚIEI : Orice corp își menține starea de repaus relativ sau de mișcare rectilinie și uniformă –
în care se găsește – atâta timp cât alte corpuri nu-i schimbă acestă stare.
 A studiat: viteza, gravitația și căderea liberă a corpurilor, principiul relativității ,legea compunerii
mișcărilor, mișcarea proiectilelor, planul înclinat, etc.

 Ca astronom a descoperit: sateliții lui Jupiter, inelele lui Saturn, fazele lui Venus, natura stelară a Căii
lactee, rotația Pământului în jurul axei sale.

 A inventat: telescopul, compasul militar, balanța hidrostatică


 
Planul înclinat păstrat la Muzeul Galileo din Florența are cinci clopote și un pendul și este
proiectat pentru a confirma experimental legea lui Galilei a corpurilor care cad.

 Primele studii legate de acest


dispozitiv mecanic au apărut în
Egiptul Antic
 Galilei a enunțat legea conservării
energiei pe planul înclinat
 Galilei a demonstrate că toate
corpurile cad cu acceași
accelerație.
Evul mediu -Tycho Brahe –astronom și
matematician danez( 1546-1601)
 A adus contribuții importante în observarea și măsurarea exactă a
mișcării planetelor precum și la catalogarea a peste 800 de stele.
 Datele adunate de el au depășit în exactitate toate măsurătorile
astronomice anterioare inventării telescopului la începutul secolului al
XVII-lea.
Johannes Kepler(1571 –1630)astronom și fizician
german
 Kepler consideră că soarele exercită o forță care scade proporțional o dată cu îndepărtarea de o
planetă: „Planetele se mișcă în consecință pe o traiectorie eliptică, în centrul căreia se găsește
soarele”.  („Misterul lumii cosmice”, 1596).
 În lucrarea Astronomia Nova („Astronomia nouă”, 1609) publică rezultatele cercetărilor asupra
elipsei planetei Marte și enunță a doua lege: „Cu cât o planetă este mai aproape de Soare, cu atât se
mișcă mai repede”
 Kepler a descris un procedeu de determinare a volumelor, pe baza căruia se va dezvolta calculul
integral.
 A studiat simetria fulgilor de zăpadă și a calculat forțele naturale care intervin în creșterea
structurilor geometrice și care vor fi aplicate în studiul cristalografiei.
 A lucrat și în domeniul opticii, unde se poate aminti invenția sa numită „luneta lui Kepler”.
ISAAC NEWTON( 1643-1727 ) om de știință englez, alchimist, 
teolog, matematician, fizician și astronom, președinte al Royal Society

  Isaac Newton este savantul aflat la  LEGILE MECANICII CLASICE


originea teoriilor științifice care vor  PRINCIPIUL INERȚIEI ( enunțat de
revoluționa știința, în domeniul opticii, 
Galileo Galilei ), este denumit de I.
matematicii și în special al mecanicii.
Newton, PRINCIPIUL I al mecanicii.
 În 1687 a publicat lucrarea   PRINCIPIUL al II-lea al mecanicii
Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica, în care a  PRINCIPIUL ACȚIUNII ȘI REACȚIUNII
descris Legea atracției universale și,
prin studierea legilor mișcării
corpurilor, a creat bazele mecanicii
clasice.
DESCOPERIRILE LUI NEWTON

 Newton a fost un fizician, înainte  A contribuit, împreună cu Gottfried Wilhelm von Leibniz,
de toate. Laboratorul său uriaș a la fondarea și dezvoltarea calculului diferențial și a celui 
fost domeniul astronomiei, iar integral.
instrumentele sale geniale au fost  Newton a demonstrat că legile naturii guvernează atât
metodele matematice, unele
mișcarea globului terestru, cât și a altor corpuri cerești,
dintre ele inventate de el însuși.
intuind că orbitele pot fi nu numai eliptice, dar și
hiperbolice sau parabolice.
 Tot el a arătat că lumina albă este o lumină compusă din
radiații monocromatice.( cele 7 culori
fundamentale:ROGVAIV)
 A inventat telescopul cu oglindă.
PRINCIPIILE MECANICII CLASICE –au fost formulate de
către Isaac Newton în lucrarea: Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica,(1687).

 Forța este o măsura a interacțiunii corpurilor .                                                                 


    Forța este o mărime fizică vectorială.Forțele se compun ca orice vectori, folosind regula paralelogramului.

 PRINCIPIUL al II-lea al mecanicii : „Vectorul forţă este proporţional cu produsul dintre masă şi vectorul
acceleraţie” (formula F = m۰a , a fost enunţată iniţial vectorial în lucrarea “Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica”)

 Un newton este modulul unei forțe care acționând asupra unui punct material cu masa de 1 kg, îi imprimă o
accelerație de acceași direcție și accelași sens, de modul a=
III. PRINCIPIUL ACȚIUNII ȘI REACȚIUNII

Dacă un corp A acționeează asupra altui corp B cu o forță numită acțiune, atunci și corpul B, va
acționa asupra corpului A cu o forță numită reacțiune.
Cele 2 forțe au aceeași dreaptă suport, același modul , sensuri opuse și acționează aupra unor
corpuri diferite.
In desenul următor: N( reacțiune), G( acțiune)
TIPURI DE FORȚE

 GREUTATEA - este o mărime vectorială, mai exact este o forță de atracție


exercitată între un corp și pământ.
 Greutatea (forța de atracție gravitațională).

 unde:
 m= masa corpului
 g – accelerație gravitațională (constanta  pentru o anumită planetă și un
loc pe acea planeta).
  
Normala la plan

 Normala la plan este o forță de tip reacțiune care apare când corpul se află
pe un plan si este reprezentă printr-un vector, opus vectorului forței ce
acționează perpendicular pe plan.
Forța elastică apare în corpuri elastice deformate.
Este egală ca mărime cu forța deformatoare, dar are sens opus.

 Forța elastică este forța care apare în corpurile elastice și se opune deformării


acestora, aducând corpul la forma inițială, după încetarea acțiunii forței
deformatoare.

 unde:
k este constanta elastică a corpurilor;
Δl = l – l0;
l este lungimea corpului deformat; l0 este lungimea corpului nedeformat.
Bibliografie selectivă:

 http://www.vladzhr.go.ro/mecanica/forta%20elastica.html
 http://www.fizica-online.go.ro/elastic.htm
 Sfetcu,N. Mecanică fenomenologică, MultiMedia Publishing (2018)
 Stoica V. și colaboratorii, Manual de fizică, clasa a VII-A ,Art Klett,
București,2019.

S-ar putea să vă placă și