Sunteți pe pagina 1din 64

C AT E D R A R E A B I L I TA R E M E D I C A L Ă , M E D I C I N Ă F I Z I C Ă Ș I T E R A P I E M A N U A L Ă

Recuperarea medicală a
persoanelor cu accident vascular
cerebral

Raportor: Ceban Dmitri, medic rezident anul III


EPIDEMIOLOGIE AVC

Cea mai importantă cauză de Dizabilitate cronică,


severă in SUA și UE.

Conform OMS numărul DALY (disability-adjusted life years)


va crește de la 38 milioane în 1990 la 61 milioane în 2020.²

¹  Ferri CP, SChoenborn C, Kaira L, et al. Prevalence of stroke and related burden among older people living in Latin America, India and China. J Neurol Neurosurg
Psychiatry 2011;82:1074-1082.
² The Atlas of heart disease and stroke, WHO 2004.http://www.who.int/cardiovascular_diseases/en/cvd_atlas_15_burden_stroke.pdf
A CT U AL I T ĂȚ I
La fiecare 20 de secunde o persoană de pe continentul
European suferă un accident vascular cerebral.¹

În Marea Britanie locuiesc peste 1,2 milioane de


supraviețuitori de accident vascular cerebral.

90% din AVC la nivel mondial sunt cauzate de factori de risc


modificabili, cum ar fi hipertensiunea arterială și fibrilația atrială.

Doar 3 din 10 supraviețuitori de accident vascular cerebral


primesc o reexaminare (follow-up) la 6 luni.²
¹SAFE (Stroke Alliance for Europe) - Annual Report 2018, page 4
² Stroke Association 2018 | Annual Report and Financial Statement
AVC în comunitate/ prespital
FACTORI TRATAMENT
O serie de factori determină Progresul în tratamentul și prevenirea
întârzierea tratamentului AVC, în AVC va depinde în viitor atât de
principal, lipsa cunoștințelor și reducerea factorilor de risc cât și
incapacitatea de a recunoaște implementarea în timp util a terapiei
semnele de către populație necesare

Erica B. Stern, MaryEllen Berman, Juliann J. Thomas, Arthur C. Klassen. Community Education for Stroke Awareness. Stroke. 1999;30:720-723
Trombectomie
Rezultatele functionale (M rs
Denumirea Studiului Rezultate * Tratament Fereastra Terapeutica <2 ) dup[ trombectomiea
conventional mecanica sunt superioare
rezultatelor tratamentului
MR CLEAN 33 % 19 % 6h
conventional la o fereastra
EXTEND- 1A 71% 40 % 6h terapeurica de 6 h
SWIFT Prime 60 % 35 % 6h
DEFUSE 3.45% 17% 24 h
Mokin M, Ansari SA, McTaggart RA Society of NeuroInterventional Surgery, et al Indications for thrombectomy in acute ischemic stroke from emergent large vessel occlusion
(ELVO): report of the SNIS Standards and Guidelines Committee Journal of NeuroInterventional Surgery 2019;11:215-220.

Administrarea trombolizei
intravenoase in fereastra
terapeurica de 4.5 h va
imbun[t[‘ii rezultatele
functionale post AVC
parcursul a 90 de zile

Di Luan, Yuanxiang Zhang, Qian Yang, et al., “Efficacy and Safety of Intravenous Thrombolysis in Patients with Unknown Onset Stroke: A Meta-Analysis,” Behavioural Neurology, vol.
2019, Article ID 5406923, 11 pages, 2019. https://doi.org/10.1155/2019/5406923.
Trombectomie
Rezultatele functionale (M rs
Denumirea Studiului Rezultate * Tratament Fereastra Terapeutica <2 ) dup[ trombectomiea
conventional mecanica sunt superioare
rezultatelor tratamentului
MR CLEAN 33 % 19 % 6h
În pofida
EXTEND- 1A 71% rezultatelor
40 % bune
6h a trombolizei și
conventional la o fereastra
terapeurica de 6 h
SWIFT Prime 60 % 35 % 6h
DEFUSE trombectomiei
3.45% 17% post AVC
24 h numarul
persoanelor ce prezinta divers nivel de
Mokin M, Ansari SA, McTaggart RA Society of NeuroInterventional Surgery, et al Indications for thrombectomy in acute ischemic stroke from emergent large vessel occlusion
(ELVO): report of the SNIS Standards and Guidelines Committee Journal of NeuroInterventional Surgery 2019;11:215-220.

dizabilitate (chiar daca au intrat in ferestra


Administrarea trombolizei
intravenoase in fereastra

terapeutică ) este impunatorimbun[t[‘ii rezultatele


terapeurica de 4.5 h va

functionale post AVC


parcursul a 90 de zile

Di Luan, Yuanxiang Zhang, Qian Yang, et al., “Efficacy and Safety of Intravenous Thrombolysis in Patients with Unknown Onset Stroke: A Meta-Analysis,” Behavioural Neurology, vol.
2019, Article ID 5406923, 11 pages, 2019. https://doi.org/10.1155/2019/5406923.
FEREASTRA TERAPEUTICĂ

TROMBOLIZA INTRAVENOASĂ
Se va iniția tromboliza intravenoasă dacă intervalul
de timp de la debutul AVC până la momentul
administrării este mai mic de 4,5 ore.

TRATAMENT ENDOVASCULAR
• Pentru pacienți cu AVC ischemic acut atent
selecționați tratamentul poate fi inițiat în
primele 6 ore de la debut.
• În intervalul 6-24 de ore de la debutul
simptomatologiei AVC, selecția trebuie
efectuată cu respectarea strictă a criteriilor din
studiile DAWN și DEFUSE-3
|ACȚIUNEA PRIORITARĂ PENTRU TRATAMENTULINTERVENȚIONAL AL PACIENȚILOR CU
AVC ACUT, PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ STANDARD PRIVIND TRASEUL PACIENTULUI ȘI
PROTOCOLUL TERAPEUTIC 2018
NEUROREABILITAREA POST AVC:

Neuroreabilitarea este o singură opțiune


terapeutică pentru a ameliora deficite
funcţionale  în cazul AVC-ului constituit,
fiind influențată plasticitatea  neuronală și
circuitele sistemului motor.

Neural Plasticity Volume 2011 (2011), Article ID 871296 Cortical Plasticity during Motor Learning and Recovery after Ischemic Stroke Jonas A. Hosp and Andreas R. Luft
NEUROPLASTICITATEA

•Reprezintă abilitatea creierului de


a-și modifica structura  și/sau
funcția  ca răspuns la constrângeri
interne și externe.¹

•Implică dezvoltarea unor noi


interconexiuni neuronale, achiziția
unor funcții noi și compensarea
deficitelor funcţionale.²
¹ Neural Plasticity  Volume 2011 (2011), Article ID 871296 Cortical Plasticity during Motor Learning
and Recovery after Ischemic Stroke  Jonas A. Hosp and Andreas R. Luft
² Stroke Research and Treatment  Volume 2013 (2013), Article ID 128641 Rehabilitation with Poststroke Motor Recovery: A
Review with a Focus on Neural Plasticity Naoyuki Takeuchi and Shin-Ichi Izumi
NEUROREABILITAREA PROTOCOALELE NEUROREABILITĂRII SE
POST AVC: BAZEAZĂ PE ÎNVĂȚAREA MOTORIE, CARE
INDUCE

- dezvoltarea dendritelor,
 - formarea unor sinapse noi,
 - modificarea sinapselor existente,
 - sinteza neurochimică
 - reorganizarea corticala și al.,
oferind astfel un substrat biologic ce facilitează
recuperarea deficitului motor post AVC. ¹

¹   K. N. Arya, S. Pandian, R. Verma, and R. K. Garg, “Movement therapy induced neural reorganization and motor
recovery in stroke: a review,” Journal of Bodywork and Movement Therapies, vol. 15, no. 4, pp. 528–537, 2011.
NEUROPLASTICITATEA
Neuroplasticitatea la nivelul creierului uman poate fi pusă  în evidență prin tehnici  experimentale
ca stimularea cerebrală non-invazivă (ce măsoară modificări ale dimensiunii, localizării și
excitabilității ariei corticale motorii)  și RMN funcțional (evidențiază activarea și recrutarea
regiunilor cerebrale implicate în mișcare). ²

¹ Promoting Neuroplasticity for Motor Rehabilitation After Stroke: Considering the Effects of Aerobic Exercise and Genetic Variation on Brain-Derived Neurotrophic Factor Cameron S.  Mang, Kristin
L. Campbell, Colin J.D. Ross, Lara A. Boyd, 2013
² Warraich Z, Kleim JA  . Neural plasticity: the biological substrate for neurorehabilitation. PM&R.2010
PRINCIPII CHEIE PENTRU ORGANIZAREA
SERVIIICLOR DE NEUROREABILITARE

INIȚIERE
TIMPURIE
CONTINUITATE
ETAPE,  NIVELE
COMPLEXITATE
ABORDARE
MULTIDISCIPLINARĂ REABILITARE
CENTRATĂ
PE PACIENT
REABILITARE TIMPURIE DUPĂ ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL: O
REVIZUIRE NARATIVĂ

Timpul optim pentru a începe reabilitarea


după un accident vascular cerebral
rămâne nesoluționat. Deși dovezile
demonstrează că pentru cel puțin unele
deficiențe, inițierea strategiilor de
reabilitare în primele 2 săptămâni de
accident vascular cerebral este benefică.
Începerea terapiei intensive în primele 24
de ore poate fi dăunătoare.

Curr Atheroscler Rep. Author manuscript; available in PMC 2018 February 07


19(12): 59. doi:10.1007/s11883-017-0686-6.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5802378/pdf/nihms938255.pdf
SCREENING DE ELIGIBILITATE PENTRU UN STUDIU DE PRECOCITATEA
REABILITĂRII MEMBRULUI SUPERIOR

Reabilitarea post AVC ar trebui să


înceapă devreme pentru a optimiza
rezultatele pacienților, dar majoritatea
studiilor includ pacienți subacuți sau
cronici.
Prin urmare, acest studiu a evaluat
procedurile de screening pentru un studiu
precoce de reabilitare a membrului
superior, incluzând pacienți cu accident
vascular cerebral primar ischemic <48 h
Eligibility Screening for an Early Upper Limb Stroke Rehabilitation Study, Brief Research Report ARTICLE .
după debut.
Front. Neurol., 02 July 2019 | https://doi.org/10.3389/fneur.2019.00683
INIȚIERE TIMPURIE

Program de recuperare a pacienților cu AVC


este inițiat în primele 24-48 ore de la debutul
bolii în unitate de terapie intensivă ”Stroke”
RECUPERAREA ÎN FAZA ACUTĂ
IMEDIAT DUPĂ DEBUTUL AVC (24-48 ORE)

PRIORITĂŢI

•PREVENIREA RECURENŢELOR
•PREVENIREA COMPLICAŢIILOR
•MANAGEMENTUL CO-MORBIDITAŢILOR
•ÎNCEPEREA MOBILIZĂRII
RISCUL DE RECURENȚĂ AVC, O REVIZUIRE SISTEMATICĂ ȘI
METAANALIZĂ

Au fost identificate șaisprezece studii, dintre care


13 studii au raportat riscul de reapariție a AVC la
9115 supraviețuitori.
Riscul a fost de:
• 3,1% (IC 95%, 1,7–4,4) la 30 de zile,
• 11,1% (IC 95%, 9,0-13,3) la 1 an,
• 26,4% (IC 95%, 20,1-3,8,8) la 5 ani,
• 39,2% (IC 95%, 27,2–51,2) la 10 ani după
Risk and Cumulative Risk of Stroke Recurrence Systematic Review and Meta- AVC.
Analysis, Downloaded from http://ahajournals.org by on November 14, 2019
PROFILAXIA SECUNDARĂ A RECURENŢELOR
AVC

Tratament Controlul TA și Controlul și corijarea Corijarea dislipidemiei


antiagregant/ tratamentul glicemiei pentru
anticoagulant antihipertensiv  a reduce complicațiile
adecvat ! microvasculare
Prevenirea și tratamentul complicațiilor

ESCARE

MALNUTRIȚIA

INFECŢ IA URINARĂ 
(CATETER FOLEY)
Prevenirea și tratamentul complicațiilor

TROMBOZA
VENELOR PROFUNDE

INFECȚIA PULMONARĂ,
INCL. PNEUMONIA DE
ASPIRAŢ IE
PREVENIREA ȘI
TRATAMENTUL
COMPLICAȚIILOR

• Durerea la nivelul umărului,


• Durerea neuropată centrală,
• Epilepsia vasculară,
• Depresia, oboseala,
• Căderile accidentale și altele.
Tromboza venelor profunde

CIORAPI
DE COMPRESIUNE
GRADATĂ

HEPARINĂ CU GREUTATE MOBILIZARE PRECOCE


MOLECULARĂ
MICĂ: NADROPARINA,
ENOXAPARINA ŞI AL.

HIDRATARE
ADECVATĂ
AMINOACIZII
IN REABILITAREA Hipercatabolismul muscular este predominant la
POST AVC pacienții cu AVC și poate fi transformat în
anabolism prin suplimentarea aminoacizilor.

Previne suprimarea proteinei miofibrilare și


degradarea mușchilor scheletici.

Suprimarea cu aminoacizi duce la îmbunătățirea


performanțelor funcționale și fizice.

Journal Nutritional Neuroscience An International Journal on Nutrition, Diet and Nervous System,
Amino acids in post-stroke rehabilitation 20 Jul 2019
ECHIPA  MULTIDISCIPLINARĂ

MEDIC
PACIENTUL ŞI REABILITOLOG
TERAPEUT
MEMBRII OCUPAŢIONAL
FAMILIEI

ASISTENTA LUCRĂTOR
MEDICALĂ SOCIAL
LOGOPED

PSIHOLOG
KINETOTERAPE CLINIC
UT
LOGOPED

La necesitate put fi cooptați și alți specialiști: medic nutriționist, urolog, psihiatru, ortoped și al.
SCOPUL REABILITĂRII

SCOPUL DE SCURTĂ DURATĂ


SCOPUL DE LUNGĂ DURATĂ
STABILIREA SCOPURILOR- PRINCIPIU

SMART
S  - specific
M - măsurabil
A- atins
R  - realistic
T  - timp util (în care poate fi realizat)
KINETOTERAPIE

✓Posturări
✓Mobilizări (pasive, pasive-active,
active)
✓Transferuri în pat, din pat în poziția
așezat, din așezat în poziția verticală
(asistată, cu supravegherea)
✓Reeducarea mersului
✓Reeducarea mișcărilor funcționale
KINETOTERAPIE SE INIŢIAZĂ ÎN STADIUL ACUT
AL AVC
SITUAŢII ÎN CARE ACTIVIZAREA
PRECOCE POATE FI  AMÂNATĂ SAU
EFECTUATĂ CU PRECAUŢII SPECIALE

 Coma sau obnubilare severă  


 Progresia semnelor şi
simptomelor neurologice
 Hemoragia subarahnoidiană sau
intracerebrală      
 Hipotensiune hipostatică severă
 Infarct miocardic sever
  Tromboză acută a venelor profunde (până la
iniţierea terapiei anticoagulante adecvate)
TERAPIA CU OGLINDĂ
Cea mai mare evaluare a terapiei cu oglinzi provine
din baza de date Cochrane, o bază de date vastă de
pacienți cu accident vascular cerebral la nivel
mondial.
Terapia cu oglindă a avut o măsură semnificativă a
rezistenței, o scădere semnificativă a durerii post-
accident vascular cerebral și niveluri mai înalte de
independență măsurate prin criterii obiective.

Studiu randomizat controlat, Vural SP, Nakipoglu Yuzer GF, Ozcan DS, Ozbudak SD, Ozgirgin N, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, decembrie 2015
DISFAGIA POST AVC
INCIDENȚA

• Incidența disfagiei a fost cea mai scăzută


folosind tehnici de depistare screening (de
la 37% la 45%)
• Folosind testarea clinică (de la 51% la
55%)
• Folosind testarea instrumentală (de la 64%
la 78%).

Stroke. 2005 Dec;36(12):2756-63. Epub 2005 Nov 3.


Dysphagia after stroke: incidence, diagnosis, and pulmonary complications.Martino R1, Foley
N, Bhogal S, Diamant N, Speechley M, Teasell R.
RECUPERAREA DISFAGIEI

Anumite poziţii sau strategii care să favorizeze deglutiţia!  În funcţie


de particularităţile fiecărui caz.
RECUPERAREA DISFAGIEI
Anumite alimente sau texturi de lichide care sunt mai uşor şi mai sigur de înghiţit
Modifcările de dietă sunt cheia programului de tratare a disfagiei
STIMULAREA
ELECTRICĂ
NEUROMUSCULARĂ
TRANSCUTANATĂ
VITALSTIM

• Constă în aplicarea stimulilor electrici la nivelul


mușchilor implicați în deglutiție
• Studiile actuale demonstrează eficiență sporită în
cazul pacienților cu disfagie ușoară și moderată, dar
cu ameliorare nesemnificativă în cazul disfagiei
severe. ¹
¹ Ann Otol Rhinol Laryngol. 2007 Jan;116(1):36-44.Transcutaneous neuromuscular electrical stimulation
(VitalStim) curative therapy for severe dysphagia: myth or reality?Shaw GY1, Sechtem PR, Searl , Keller
K, RawiTA, Dowdy E.
Healthcare Reimagined
Presentations are communication tools that can be used as demonstrations,
lectures, speeches, reports, and more. Most of the time, they’re presented
before an audience. It serves a variety of purposes, making them powerful
tools for convincing a nd teaching.
TERAPIE OCUPAȚIONALĂ
Terapia ocupatională este forma de tratament care
foloseste activitati si metode specifice , pentru a
dezvolta, ameliora sau reface capacitatea de a
desfasura activitatile necesare vietii individului,
de a compensa disfunctii si de a diminua
deficientele
fizice.’’

(American Occupational Therapy Association ,2008)


Healthcare Reimagined
Presentations are communication tools that can be used as demonstrations,
lectures, speeches, reports, and more. Most of the time, they’re presented
before an audience. It serves a variety of purposes, making them powerful
tools for convincing a nd teaching.
TERAPIA OCUPAȚIONALĂ
◦Transferul (asistat/independent): decubit dorsal
→decubit lateral → șezând în pat→ transfer în
scaun → șezând în pat
◦Alimentaţia: poziția şezând la masă
◦Igiena: poziția şezând la lavoar
◦Îmbrăcarea-dezbrăcarea: din poziția șezând
LOGOPEDIE

Terapia logopedică urmăreşte


recuperarea limbajului sub toate
formele sale:
• verbal,
• scris-citit,
• socotit
Metode alternative de comunicare
RECUPERARE COGNITIVĂ
• Recuperare tulburărilor funcțiilor cognitive
după leziuni neurologice dobândite de
diferite etiologii (in mod particular AVC si
leziuni cerebrale traumatice)
• Psiholog clinic se ocupă de recuperarea
 - perceptiei spatiale (neglijare hemispațială),
 - tulburărilor de atentie,
 - apraxiei
 - memoriei
 - altor funcții
Organizarea serviciilor de reabiiltare (etape)

REABILITAR
NIVEL EA LA
AMBULATORI DOMICILIU
REABILITAR
EA ÎN SPITAL U

•AVC in faza  acută •AVC faza •Perioada


și subacută subacută cronică/sechelară
TEHNOLOGII SI
METODE  ÎN
NEUROREABILITARE
BANDĂ
RULANTĂ CU  SUSȚINEREA
GREUTĂȚII CORPULUI:

◦Permite aplicarea repetitivă a


ciclurilor complexe a mersului, cu
practicarea patternurilor normale ale
mersului și evitarea pozițiilor vicioase. ¹

¹N. L. Ifejika-Jones and A. M. Barrett, “Rehabilitation—emerging technologies,


innovative therapies, and future objectives,” Neurotherapeutics, vol. 8, no. 3, pp. 452–
462, 2011.
Healthcare Reimagined
Presentations are communication tools that can be used as demonstrations,
lectures, speeches, reports, and more. Most of the time, they’re presented
before an audience. It serves a variety of purposes, making them powerful
tools for convincing a nd teaching.
TEHNOLOGII SI
METODE  ÎN
NEUROREABILITARE
BANDĂ RULANTĂ 
ANTIGRAVITAȚIONALĂ ALTER G:

• Folosește o cameră cu aer comprimat, cu


crearea unui efect anti gravitațional, cu
reducerea controlată a  greutății corporale
de la 20% la 100%

• Menține și amelioreaza pattern-ul


mersului, limitele mișcării, rezistența la
efort și reduce tulburările de echilibru
Healthcare Reimagined
Presentations are communication tools that can be used as demonstrations,
lectures, speeches, reports, and more. Most of the time, they’re presented
before an audience. It serves a variety of purposes, making them powerful
tools for convincing a nd teaching.
SISTEMUL LOKOMAT
Terapie functionala locomotorie cu feedback
de performanta augmentata.

Lokomat®Pro asista miscarile de mers pe


jos, ale pacienților cu deficiente locomotorii,
pe o banda de alergat si combina terapia
intensiva functionala locomotorie cu
evaluarea pacientului si optiuni de feedback.
TERAPIA ROBOTICĂ
• Tipul end-effector (A) are avantajul unei aplicări ușoare, dar cu control limitat asupra
articulațiilor distale, favorizând uneori apariția mișcărilor vicioase.

• Tipul exoschelet (B)  -  axa robotului este aliniată cu axa anatomică a pacientului,
permițând un control direct al fiecărei articulații, cu minimalizarea apariției pozițiilor
anormale.¹
¹ Mehrholz J, Pohl M. Electromechanical-assisted gait training after stroke: a systematic
review comparing end-effector and exoskeleton devices. J Rehabil Med. 2012;44:193–199
Healthcare Reimagined
Presentations are communication tools that can be used as demonstrations,
lectures, speeches, reports, and more. Most of the time, they’re presented
before an audience. It serves a variety of purposes, making them powerful
tools for convincing a nd teaching.
TEHNOLOGII SI METODE
 ÎN NEUROREABILITARE

MIT Robotul pentru gleznă


STIMULARE ELECTRICĂ FUNCȚIONALĂ

DISPOZITIV CUTANAT MEMBRUL SUPERIOR – BIONESS H200

• –Conține orteză și microprocesor conectate wireless


• –Stimuleaza nervii și mușchii mâinii, cu reeducarea semnalelor electrice
cerebrale și ameliorarea deficitului motor
Healthcare Reimagined
Presentations are communication tools that can be used as demonstrations,
lectures, speeches, reports, and more. Most of the time, they’re presented
before an audience. It serves a variety of purposes, making them powerful
tools for convincing a nd teaching.
STIMULARE ELECTRICĂ FUNCȚIONALĂ

DISPOZITIV CUTANAT MEMBRUL INFERIOR- MYGATE (UK)

• –Manșetă cu electrozi ce primește impulsuri de la un comutator de la nivelul câlcâiului,


cu stimularea ulterioară a mușchiului-țintă.
• –Permite stimularea a două grupuri de mușchi, facilitând patternul normal al mersului
Healthcare Reimagined
Presentations are communication tools that can be used as demonstrations,
lectures, speeches, reports, and more. Most of the time, they’re presented
before an audience. It serves a variety of purposes, making them powerful
tools for convincing a nd teaching.
NEUROMOVE • Detecteaza semnalul cerebral
corespunzator încercării creierului de a
activa un grup muscular (şi a produce o
mişcare voluntară), cu afişarea semnalului
sonor sau vizual pe ecranul dispozitivului
• Microprocesorul incorporat discriminează
între spasmul muscular, zgomotul de fond
și încercarea reală, recompensând
pacientul prin inducerea unei contracții
musculare.
STIMULARE MAGNETICĂ TRANSCRANIANĂ

Scop: amplificarea plasticității neuronale și


ameliorarea funcției motorii pe baza
modelului competițional interemisferic care
presupune ca deficitul motor se datorează
activității
reduse a emisferului  afectat sau inhibiției
interemisferice excesive din partea
emisferului neafectat.

Repetitive transcranial magnetic stimulation in stroke rehabilitation: review of the current evidence and pitfalls, 4 January
2019
Stimularea magnetică transcranială repetitivă
în reabilitarea AVC: revizuire dovezi actuale și capcane
Literatura actuală converge asupra
efectului pozitiv al rTMS în reabilitarea
tuturor manifestărilor clinice a
accidentului vascular cerebral, cu
excepția spasticității și a afectării
cognitive, unde există dovezi definitive și
nu poate fi demonstrată eficacitatea.
Au fost selectate 32 de meta-analize publicate până în
iulie 2019 concentrându-se pe efectele asupra funcției
motorii, a dexterității manuale, mersului și echilibrului,
spasticității, disfagie, afazie, neglijare unilaterală,
depresiei și funcției cognitive după un accident
vascular cerebral.
Ther Adv Neurol Disord
2019, Vol. 12: 1–22
DOI: 10.1177/
1756286419878317
Healthcare Reimagined
Presentations are communication tools that can be used as demonstrations,
lectures, speeches, reports, and more. Most of the time, they’re presented
before an audience. It serves a variety of purposes, making them powerful
tools for convincing a nd teaching.
Stimularea electrică transcranială

Reprezintă o tehnică de
stimulare a creierului non-invazivă.
TDCS este capabilă să modifice
excitabilitatea ce vizează regiunile
creierului prin modificarea potențialelor
membranelor neuronale bazate pe
polaritatea curentului transmis prin
electrozi.

Constă în furnizarea curenților electrici


slabi (1–2 mA), timp de câteva minute (5-
30 min) prin intermediul electrozilor
plasați pe scalp.
Front. Hum. Neurosci., 13 April 2017 Transcranial Electric Stimulation for
Precision Medicine: A Spatiomechanistic Framework
• Tehnologie computerizată ce presupune folosirea unor simulări
REALITATEA interactive create pe calculator, ce permite pacientului să fie
VIRTUALĂ integrat într-un mediu similar celui real. ¹

• Din cauza numărului redus al studiilor comparative, nu poate fi


stabilită eficiența în neuroreabilitare.

¹ Selzer ME, Cohen L, Gage FH, et al.Weiss PL, Kizony R, Feintuch U, Katz N . Virtual reality in


neurorehabilitation. Textbook of Neural Repair and Neurorehabilitation. New York, NY: Cambridge Press; 2006
Healthcare Reimagined
Presentations are communication tools that can be used as demonstrations,
lectures, speeches, reports, and more. Most of the time, they’re presented
before an audience. It serves a variety of purposes, making them powerful
tools for convincing a nd teaching.
TERAPIA CU CELULE STEM – TRATAMENT LA
PACIENȚII DUPĂ AVC
Două studii clinice pe accident vascular
cerebral recent încheiate pe celule stem
mezenchimale (MSCs) evidențiază
importanța respectării stricteții ale
regimului de transplant optim.

Deși siguranța celulelor grefate a fost


documentată sînguincios eficacitatea nu
s-a determinat.

© 2019 The Author. STEM CELLS TRANSLATIONAL MEDICINE published by Wiley Periodicals, Inc. on behalf of AlphaMed Press
COLEGIUL MONDIAL
AL NEUROPROTECŢIEI ŞI
NEUROREGENERĂRII

Direcţie de perspectivă – identificarea şi


elaborarea preparatelor medicamentoase  cu
mecanisme de acţiune maximal similare cu
cele biologice cu efect neuroprotector şi de
neuroregenerare.