Sunteți pe pagina 1din 8

TEMA V.

Raportul juridic. Răspunderea juridică în


dreptul afacerilor

1.Conceptul raportului juridic


2.Premisele aparitiei raportului juridic
3.Structura (elementele) raportului
juridic
4.Conceptul şi conditiile răspunderii
juridice în dreptul afacerilor
Raportul juridic apare ca o asemenea relatie socială care este reglementată
prin intermediul normelor juridice.

Atît timp cît o relatie socială nu este reglementată de norme


juridice ea nu poate fi o relatie juridică.
Trăsăturile fundamentale ale raporturilor
juridice constau în următoarele:

1. Raportul juridic este un raport social


2. Raportul juridic este un raport volitional
3. Raportul juridic este un raport valoric
4. Raportul juridic este o categorie istorică
Prin premisele raportului juridic întelegem acele conditii,
factori care dau naştere la aparitia raporturilor juridice.

Premisele generale care duc la aparitia raporturilor


juridice sînt formate dintr-o totalitate de factori
economici, sociali, culturali şi de alti factori care sunt
necesari atît pentru aparitia, cît şi pentru dezvoltarea
oricăror relatii sociale şi presupun:

1. existenta a cel putin doi subiecti ai raporturilor juridice

2. existenta unor interese si necesităti umane


Pentru aparitia raportului juridic sînt necesare
anumite premise:

1. Norma juridică

Norma juridică reprezintă premisa fundamentală de aparitie a


raportului juridic. Fără normă juridică nu putem vorbi despre raport
juridic. Un raport juridic nu poate apărea în afara normei juridice.
2. Faptele juridice

Faptele juridice pot fi clasificate în dependentă


de anumite criterii:
 Evenimente juridice
 Actiuni juridice

În dependentă de numărul părtilor participante la actul juridic:


 acte juridice unilaterale;
 acte juridice bilaterale;
 acte juridice multilaterale.
Din punctul de vedere al structurii sale, raportul
juridic este format din trei elemente constitutive:

 subiectele raportului juridic;


 continutul raportului juridic;
 obiectul raportului juridic.
Răspunderea juridică, în dreptul afacerilor, reprezintă o formă a
răspunderii care se aplică doar subiectilor din dreptul afacerilor
pentru încălcarea normelor de drept în legătură cu desfăşurarea
activitătii de întreprinzător.

Răspunderea juridică se caracterizează prin următoarele


semne distincte:
a) legătura indispensabilă cu coercitia statală
b) baza ei faptică poate fi numai delictul
c) legătura cu condamnarea statală si socială a comportamentului delicventului

În functie de particularitătile definitorii ale conduitei:


 a) răspunderea penală;
 b) răspunderea administrativă;
 c) răspunderea civilă;
 d) răspunderea patrimonială;
 e) răspunderea disciplinară;