Sunteți pe pagina 1din 19

PROIECT

 Aplicaţie pentru
gestionarea unei
sere pe acoperis
INTRODUCERE ÎN UML
 Introducere
 Diagrame de cazuri de utilizare
 Diagrame de clase
 Diagrame de obiecte
 Diagrame de secventa
 Diagrame de activitate
INTRODUCERE
• Sistem informatic
Specificatie
Validare
1. Ansamblu de date,structuri,…
2. Tratarea datelor (achizitie,
memorare, transformare, Schema
cercetare, prezentare, conceptuala
comunicarea informatiilor )
3. Reguli de organizare Corectare Conceptie

4. Resurse umane
Schema
interna
CE ESTE UN MODEL ?
 O notatie pentru a
reprezenta obiecte
ale lumii reale
 Un formalism
CUM TREBUIE SA FIE ACEST
MODEL ?
 Sa amelioreze comunicatia
 Sa partajeze informatia
 Sa nu fie ambiguu
 Sa fie simplu de pus în practica
 Sa anticipeze problemele functionale si
tehnice
 Sa propuna o viziune abstracta
UML UN LIMBAJ DE MODELARE
 Unified Modeling Language
 + OCL : Object Constraint Language
 Un limbaj universal
A.DIAGRAMA CAZURILOR DE UTILIZARE PT
SERA
ACTORUL
 O entitate externa sistemului
 Un obiect care interactioneaza cu sistemul
 O persoana, un obiect, un alt sistem
 Cum se identifica actorii
1. Cine utilizeaza,instaleaza,porneste,opreste si mentine
aplicatia în uz ?
2. Cine ofera si/sau primeste informatii de la aplicatie ?
3. Ce alte sisteme utilizeaza serviciile propuse de aplicatie ?
 Fiecare actor : o clasa
 Sistemul trebuie sa aibe o interfata pentru fiecare
dintre actori
CAZUL DE UTILIZARE
VERB
 Cerinte din partea sistemului
 Cum se identifica cazurile de utilizare
Ce asteapta fiecare actor în parte de la Aplicatie ?
Aplicatia înregistreaza date ? Ce actori le creeaza, le
consulta, le modifica sau le distrug ?
Actorii indica sistemului schimbari de stare ?
Exista evenimente pe care aplicatia trebuie sa le
cunoasca ?
Care actori informeaza aplicatia si cum ?
RELATII ÎNTRE CAZURILE DE
UTILIZARE
 Relatia de incluziune
RELATIA DE INCLUZIUNE
 Cazul de utilizare sursa contine si
comportamentul descris în cazul de utilizare
inclus
RELATIA DE EXTENSIE
 Cazul de utilizare sursa este extins,
completat prin comportamentul descris în
cazul de utilizare extensie
B.DIAGRAMA DE CLASE
ATRIBUTE

Visibilitate Nume_atribut [multiplicitate] : tip = valoare_initiala {proprietati}

+ : public puncte[2..*]:punct
# : protected string[2..*]:char
- : private

Atribute abstracte : nume


Atribute de clasa : nume
Atribut derivat: /nume
Metode
Visibilitate Nume_operatie (parametri): tip_returnat {proprietati}

+ : public
# : protected
{constructor}
- : private
{cerere}

• Metode abstracte : nume {abstract}


• Operatii de clasa : nume
C.DIAGRAMA DE OBIECTE
 Obiect : instanta particulara a unei clase
 Identitate proprie
 Valori atribute proprii

Nume_obiect: Nume_clasa [stare]

Nume_atribut:tip=valoare
D.DIAGRAMA DE SECVENTA
Va multumesc !