Sunteți pe pagina 1din 22

Metoda figurativă de tipul

sumă și raport

Traseul metodologic al rezolvării problemei


Într-o vază sunt 27 garoafe roșii și albe. Câte garoafe
roșii și albe sunt în vază, dacă numărul garoafelor roșii
sunt de 2 ori mai mare decât al garoafelor albe.
1.Citirea, memorarea și repetarea
enunțului
În această etapă, unul sau mai mulți elevi
vor citi secvențial sau integral enunțul.
2. Repetarea enunțului problemei
3. Ghidarea prin întrebări în înțelegerea enunțului și scrierea succintă pe scurt a
datelor problemei

- Î 1: Câte garoafe sunt la un loc în vază? Dați-


mi exemplu de o altă expresie care să
însemne ,,la un loc”.
- R1: În vază sunt 27 garoafe. O altă expresie
asemănătoare cu ,,la un loc” poate fi ,,în total”.
- Î 2: Ce înseamnă în total sunt 27 garoafe?
- R 2: Înseamnă că suma numerelor
garoafelor roșii și albe este 27.
- Î3: Ce știm despre numărul garoafelor roșii?
- R3: Știm că numărul garoafelor roșii este de
2 ori mai mare decât al garoafelor albe .
- Î4: Ce înseamnă această informație?
- R4: Înseamnă că câtul 2 reprezintă
raportul dintre numărul garoafelor roșii și
numărul garoafelor albe.
- Î5: Ce trebuie să aflăm?
- R5: Noi trebuie să aflăm câte garoafe
roșii roșii și albe sunt în vază.
- Î6: Așadar ce tip de problemă avem de
rezolvat?
- R6: Noi avem de rezolvat o problemă de
tipul sumă și raport.
- Î7: Care este expresia specifică problemelor de
tipul sumă și raport?
- R7: Expresia specifică problemelor de tipul
sumă și raport este ,,de...mai mare, mai mult sau
de ... mai mic, mai puțin”.
- Î8: Ce metodă putem aplica pentru a rezolva
această problemă?
- R8: Noi putem aplica pentru această
problemă metoda figurativă și/sau metoda
Scrierea datelor problemei
Vom nota cu gr numărul garoafelor roșii și cu ga
numărul garoafelor albe.
- Î1: Care număr este mai mic, garoafele roșii =gr sau
garoafele albe = ga?
-R1: Numărul ga este mai mic decât numărul gr.
-Î2: Cum vom putea să scriem datele problemei?
-R2: ga+gr=27
gr = 2xga
_______________
gr=? ga=?
______________
4. Schița, desenul
- Acum vom realiza, atât la tablă cât și pe
caiete, desenul problemei și după cum am spus
la început, vom realiza preoblema prin metoda
figurativă.
ga
27 (garoafe)
gr
 
5. Discutarea metodei de rezolvare și rezolvarea orală
6. Realizarea planului logico-operațional și rezolvarea scrisă
Metoda I grafică
- Î1: Câte garoafe albe sunt în vază?
- R2: 27:3 = 9 (garoafe albe)
- Î 2: Câte garoafe roșii sunt în vază?
-R2: 9 x 2 = 18 (garoafe roșii)
Metoda II algebrică
Notăm cu a numărul garoafelor albe și cu gr numărul garoafelor roșii.
gr= 2xa, deci numărul total al garoafelor va fi 3xa. Obținem 3x a =27
- Î1: Care este numărul garoafelor albe?
- R1:3 x a = 27
a = 27 : 3
a = 9 (garofe albe)
- Î2: Care este numărul garoafelor roșii?
-R2: gr=2xa
2 x 9 = 18 (garoafe roșii)
8. Verificarea răspunsului
18 + 9 = 27 (garoafe roșii și
albe) (A)
2 x 9 = 18 garoafe roșii (A)
8. Redactarea răspunsului
R:9 (garoafe albe);
18 (garoafe roșii).
9. Scrierea problemei în exercițiu
(9 x 2)+(27:3)=27
10. Generalizarea problemei
Notăm ga - garoafe albe, gr – garoafe roșii și g-
garoafe roșii și albe
(gr x 2)+ (gr+ga):3 = g
10 . Compunerea de probleme după același
exercițiu, dar schimbând contextul
Pe catedră sunt 27 de creioane roșii și verzi. Dacă
numărul creioanelor roșii este de 2 ori mai mare decât
cel al creioanelor verzi, să se afle câte creioane de
fiecare culoare sunt pe catedră.
 
11.Compunerea de probleme după același context
inițial, schimbând numerele.
Într-o vază sunt 57 garoafe roșii și albe. Câte garoafe
roșii și albe sunt în vază, dacă numărul garoafelor roșii
sunt de 3 ori mai mare decât al garoafelor albe.