Sunteți pe pagina 1din 23

ȘOCUL HIPOVOLEMIC,

ANAFILACTIC, NEUROGEN,
OBSTRUCTIV (EXTRACARDIAC)
Medic rezident , internist Danici Marina
CLASIFICARE
➤ CAUZA ➤ După Hemodinamică
➤ 1.Hipovolemic ➤ 1.Hipodinamic (DC
➤ 2.Cardiogenic scăzut)
-Hipovolemic
➤ 3. Distributiv
-neurogen -Cardiogen
-anafilactic -Obstructic
-septic ➤ 2.Hiperdinamic(DC
-produse toxice (supradozăde
crescut)
medicamente)
-Distributiv
➤ 4.Obstructiv (Extracardiac) -Endocrin
PA

REZISTENȚ DC
A
FCC VB (DEBIT
SYSTOLIC)

EDV ESV
PRESARCI POSTSARCI
NA NA
ȘOCUL PRESARCINA POSTSARCINA DC

CARDIOGEN ↑ ↑ ↓

HIPOVOLEMIC ↓ ↑ ↓

DISTRIBUTIV ↓ ↓↓ ↑

OBSTRUCTIV ↓
TABLOU CLINIC
➤ ŞOCUL COMPENSAT
-Semne ale stimulării simpato-adrenergice
-Semne ale acidozei lactice
-Semne ale tulburărilor de deplasare a apei
➤ ŞOCUL DECOMPENSAT
-confuz, obnubilat, dezorientat temporo-spaţial
-Hipotensiunea arterială
-Creşterea rezistenţei vasculare periferice prin
vaso-constricţie (vasoconstricție prelungită
determină instalarea insuficienţei renale acute, prin
reducerea filtrării glomerulareurmate de
tubulonecroză.)
-Vasoconstricţia mucoasă tubul digestiv
-susceptibilitatea mucoa-seigastrice la agresiunea
acidă
-Suferinţa hepatică ischemică (hiperbilirubinemii
directe reversibile, citoliză)
DIAGNOSTICUL MONITORIZARE
CLINIC
➤ Hemoleucograma A INVAZIVA
➤ Monitorizare a TA
➤ Ionograma
➤ Glicemiile ➤ Determinarea PVC
➤ Ureea/creatinina
➤ Acid lactic
➤ Procalcitonina
➤ Amilazemia
➤ Hemoculturi
➤ Hemostaza: TP, PTT
➤ Generala de Urina
➤ Urocultura
➤ ECG
➤ Ecocord
➤ Rg cut toracice
➤ CT toracic, abdominal
➤ RMN
MĂSURI DE
URGENȚĂ
➤ Asigurarea permeabilității căilor
respiratorii
➤ Administrarea O2
➤ Abordul vascular
➤ Instareala unui cateter venos
central - monitorizarea PVC
TRATAMENT
➤ Înlăturarea factorului șocogen
➤ Întreruperea lanțului patogenetic
prin îndepărtarea factorilor
patogenetici principali
➤ Corectarea tulburarilor
metabolice
ȘOCUL
HIPOVOLEMIC
sindrom caracterizat de
scăderea volumului sanguin
circulant,ceea ce determină
scăderea presiunii de perfuzie
tisulară eficace şi suferinţă
celulară generalizată
PA

-catecholamine
(epinefrina,
norepinefrina

REZISTENȚ DC -ADH
-Angiotensina II

A
VASOCONSTRICȚIE
FCC VB (DEBIT
SYSTOLIC)

EDV ESV
PRESARCI POSTSARCI
NA NA
CLASIFICARE
1.NON-HEMORAGIC 2.HEMORAGIC
-Pierderi digestive (vărsături, diaree, -Hemoragii externe (plăgi cu interesare
drenaje nazo-gastrice, biliare, fistule vasculară)
digestive,colostomii ş.a.) -Hemoragii interne exteriorizate
-Pierderi renale (diabet zaharat, poliurie (hematemeză, melenă, epistaxis,
după supradozare de diuretice, hemoptizie, biliragie, metroragie,
substanţeosmotice, reluarea diurezei după otoragie, hematurie
insuficienţa renală anurică ş.a.) -Hemoragii interne (hemotorax,
-Pierderi cutanate (efort fizic intens, hemoperitoneu, hemoretroperitoneu, focar
mediu supraîncălzit, arsuri ş.a.) defractură ş.a.)
-Pierderi în „spaţiul trei” (peritonite, -Politraumatismele pot asocia mai multe
ocluzia intestinală, pancreatite, ascita, mecanisme de hemoragie
pleurezii ş.a.) (otoragie,epistaxis, focare de fractură,
hematoame în ţesuturile moi etc.)
TRATAMENT
➤ Oxigenoterapie
➤ Tratamentul cauzal
➤ Repleţia volemică : soluţiile electrolitice(cristaloide) şi soluţiile coloide.
1.soluţiile electrolitice(cristaloide) şi soluţiile coloide.capacitate de refacere a volumului-
intravascular 1:3-4
a.Soluţiile electrolitice izotone(serul fiziologic – NaCl 0,9%, soluţia Ringer şi soluţiaRinger lactat
(Hartman)
b.Soluții hipertonice

2. Soluții coloide- sunt macromolecule,bună capacitate de refacere a volumului intravascular – 1:1


-dextranii 40- remanenţă intravasculară scurtă (2-4 ore) sau 70 remanenţă intravasculară scurtă (6-
8ore),
-gelatinele (Haemacel, Gelofusin, Eufusin, Plasmagel)remanenţă intravasculară scurtă (2-3 ore).
-derivaţii de amidon- Voluven, Refortan
-albumina 5%-(soluţie izotonă, indicată în repleţia din hipovolemia absolută), 20% (soluţie hipertonă,
indicată în sindroamele edematoase cuhipovolemie relativă).
ȘOCUL HEMORAGIC TRATAMENT
➤ CLASA I - 2,5 l Ringer Lactar sau ser fiziologic sau 1 l coloid
>15%

➤CLASA II - 1 l colloid +1,5 l Ringer lactate sau ser fiziologic


15-30%

➤CLASA III ➤ 1 l Ringer Lactat sau ser fiziologic + 0,5 coloide +1-1,5 l
sange integral sau un volum echivalent de masa
30-40%
eritrocitara

➤ CLASA IV ➤ 1 l Ringer Lactat sau ser fiziologic + 1 coloide + 2 l


40% sange integral sau un volum echivalent de masa
eritrocitara și coloid
COMPLICAȚII
➤ Leziune pulmonară acută legată de transfuzie (Transfusion-Related
Acute Lung Injury, TRALI) -este provocată de transfuzie de plasmă
de la donator care conţine titruri mari de anticorpi HLA ce se fixează
pe antigenele corespunzătoare de pe leucocitele primitorului.
ȘOCUL
ANAFILACTIC
➤ o reacție sistemică, severă de
hipersensibilitate însoțită de
hipotensiune și compromiterea
căilor aeriene cu risc vital,
determinată de eliberarea
mediatorilor anafilaxiei (IgE)
➤ Reacție de tip II și III
TRATAMENT
➤ A- angioedem, eliberarea căilor aeriene
➤ B- oxigenoterapia
➤ C iv accès, monitorizarea, pulsoximetria
➤ Adrenalina
- iv bolus 100 mcg (1ml din diluția 1:10000)
-perfuzie 1-4 mcg/min
-im 0,3-0,5 mg din soluția 1:1000
➤ Corticosteroizi: metilprednisolon 125 mg iv, hidrocortizon 100-250 mg
➤ Agenți inotrop pozitiv- glucagon
➤ Antihistaminice-Blocanți H1- difenhidramină 25-50 mg iv , im
➤ Blocanți H2 - ranitidină 50 mg iv
➤ !!!Cricothyrotomia
ȘOCUL
OBSTRUCTIV(EXO
➤ creşterea presiunii intratoracice

GEN)
(ex. pneumotorace,hemotorace)
➤ obstrucţia fluxului sanguin în
vasele magistrale(ex: embolism
pulmonar, disecţia aortică,
tamponada pericardică,
pericardita constrictivă).
TABLOUL CLINIC MANAGMENTUL
➤ hipotensiune ➤ Repleţia volemică
➤ Suportul inotrop (dobutomina, digoxina)
➤ tahicardie, ➤ intervenţiile invazive sau chirurgicale
-Pneumotoracele compresiv(aspirarea aerului
➤ dispnee, prin acul de puncţie toracică, urmată de
inserarea unui dren toracic )
➤ cianoză şi distensie jugulară. -sindromul de compartiment abdominal
(laparotomie decompresivă )
➤ Pulsus paradoxus (scăderea -tamponada pericardică (pericardiocenteză )
presiunii arteriale sistolice >10 -trombembolia (tromboliză sau
trombectomie )
mmHg pe durata inspirului
spontan
➤ semnul Kussmaul (creşterea
presiunii venoase în timpul
insiprului spontan)
ȘOCUL
NEUROGEN
➤ Hipotensiune și bradicardie apărute
după leziunea acută a măduvei
spinării cu întreruperea influxului
simpatic
➤ Șoc spinal- pierderea temporară a
activității refleze medulare apărută
după o leziune totală a măduvei
spinării
➤ Etiologia:
-traumatisme închise (accidente)
-traumatisme deschise ( arme albe,
arme de foc)
FIZIOPATOL TABLOU

OGIE
Compresiune , dilacerare a ➤
CLINIE
Hipotensiune cu tegum
măduvei calde și uscate, posibil
➤ Leziuni medulare hipotermie
secundare - ischimie, ➤ Bradicartie
leziuni arteriale locale,
➤ Leziuni mai sus de T1-
tromboze intraarteriale
blocage întreg SNVS
➤ Pierderea tonusului
➤ Leziuni T1-L3 întreruperea
simpatic cu accentuarea
parțială a SNVS
celui parasimpatic
➤ Hipotensiune, bradicartie
TRATAMENT
➤ ABCDE
➤ Repleție volemica
➤ agents α1, β1 adrenergic
➤ Corticoterapie -metilprednisolon 30 mg/kg în prima oră apoi 5,4
mg/kg/h, 23 h
➤ Suport vasopresor- dopamina, dobutamina

S-ar putea să vă placă și