Sunteți pe pagina 1din 22

CE ESTE ILUMINISMUL ?

Def. Iluminismul – este curentul literar,


filosofic, politic și ideologic care apare în
secolul al-XVIII-lea (secolul luminilor) în
Franța și se răspândește apoi în întreaga
Europă. Iluminiștii considerau că numai
rațiunea umană este singura în stare să
lumineze lumea prin cultură, cunoaștere și
educație.
TRĂSĂTURI ȘI FORME DE
MANIFESTARE
Concepția iluministă, avea prin definiție:
Caracter rațional - iluminiștii explicau
lumea cu ajutorul rațiunii.
Caracter antibisericesc – iluminiștii
contestau puterea Bisericii ca instituție
oficială și a religiei oficiale și se pronunțau
pentru toleranța religioasă.
Caracter antiabsolutist – iluminiștii criticau
abuzurile regimului absolutist (injustiția,
corupția).
TRĂSĂTURI ȘI FORME DE MANIFESTARE
În domeniul economic – principalele idei vin
de la fiziocrați, pentru care dezvoltarea
agriculturii reprezintă baza activității
econmice. Alți economiști se arătau interesați
de activitățile industriale, comerț,
prfecțonarea rețelei rutiere.
În domeniul religios – condamnau
intoleranța.
În domeniul politic – combat absolutismul.
Acceptau doar două forme de guvernare :
monarhia constituțională și republica.
VALORI ȘI PRINCIPII ALE
ILUMINISMULUI

Dreptul de a fi liber
Egalitatea în fața legii
Suveranitatea poporului
Separarea puterilor în stat
Teoria contractului social prin care
monarhul se angaja să respecte drepurile
și libertățile supușior
REPREZENTANŢII ILUMINISMULUI
VOLTAIRE (François Marie Arouet)
 ( 1604 – 1778)
OPERA:
“Tratatul despre toleranţă”
“Candide”
“Scrisori filosofice”
CONŢINUT:
Atitudine critică faţă de fanatismul religios.
Critică la adresa moravurilor şi instituţiilor
“vechiului regim”.
Promovarea unor valori liberale şi a modelului politic
al monarhului luminat.
VOLTAIRE
REPREZENTANŢII ILUMINISMULUI
CHARLES DE MONTESQUIEU
 (1689 – 1755)
OPERA :
“Scrisori persane”
“Spiritul legilor”
CONŢINUT:
Atitudine critică la adresa instituţiilor şi moravurilor
franceze, impregnate încă de mentalitatea feudală.
Atitudine critică la adresa absolutismului monarhic şi
intoleranţei religioase.
Promovează principiul separării puterii în stat.
MONTESQUIEU
REPREZENTANŢII ILUMINISMULUI
J.- J. ROUSSEAU
 (1712 – 1778)
OPERĂ:
“Noua Eloiză”
“Emil”
“Contractul social”
CONŢINUT:
Dubla natură a fiinţei umane: raţională şi afectivă.
Noi principii în educaţia copilului.
Critica întregului sistem social al vechiului regim.
Promovarea ideilor de libertate şi de egalitate a căror
aplicabilitate se poate realiza numai în baza unui contract
social, încheiat între membrii societăţii cu drepturi egale.
Principiul suveranităţii naţionale.
Propune ca formă de guvernământ, republica.
J. J. ROUSSEAU
ENCICLOPEDIŞTII
 D. DIDEROT
 (1713 – 1784)
 J. R. d’ALEMBERT
 ( 1717-1783 )
OPERA:
“Enciclopedia” sau “Dicţionarul raţional al ştiinţelor,
artelor şi meseriilor”
Lucrare cuprinzând 28 de volume şi semnată de 130 de
autori.
CONŢINUT:
Promovează valorile ştiinţifice, tehnice rezultate din
progresele înregistrate pe plan cultural în sec. XVII –
XVIII.
D. DIDEROT J. R. d’ALEMBERT
RĂSPÂNDIREA ILUMINISMULUI

Iluminismul s-a răspândit prin:


cărți, broșuri, presă, societăți
științifice, literare și artisice.