Sunteți pe pagina 1din 30

Tema 5:

Materiale auxiliare. Ceara.Clasificarea


materialelor pentru ambalare.
Ceara dentară este un amestec de
ceară naturală,ceară sintetică,rășini
naturale,grăsimi și coloranți.
Ceară naturală:
Animală Vegetală Minerală

Ceară albă Ceară de Carnauba Parafină

Ceară de China Ceară de Japonia Ozocherita


Proprietățile cerii dentare:

1.Intervalul de topire;
2.Dilatarea termică;
3.Fluajul
4.Tensiunea reziduală;
5.Deformarea.
TIPURILE DE CEARĂ DENTARĂ

Ceara pentru val de ocluzie


Ceară roz
Se prezintă sub formă de val de ocluzie
Se prezintă sub formă de plăci conformat anatomic, cu dimensiuni
rectangulare și calibrare. Se corespunzătoare zonei frontale și laterale.
caracterizează printr-o modelare ușoară
Există 3 tipuri
și stabilitate la temperatură în timpul
probei. *Dură-roșie;
*Medie -roz;
*Moale-galbenă.
Machetele de ceară Ceară pentru lipit
prefabricate

Sunt cele mai utilizate în


Are o aderență foarte
modelajul machetelor scheletului bună, arde fără reziduri și
metalic al construcțiilor protetice se îndepărtează cu
metalo-ceramice. Se prezintă într-
o gamă foarte variată pentru: ușurință. Se prezintă sub
coroane de înveliș, suprafețe formă de blocuri și poate
ocluzale, fețe orale, coroane
parțiale, fațete vestibulare.
avea culoarea roz sau
galbenă.
Ceara inlay
Se comercializează sub formă de
batoanede 7,5 cm lungime și un Ceara de cofrare
diametrude 0,64mm, de culoare
Se prezintă sub formă de
albastru închis, roșu închis, verde
închis. Ceara inlay poate fi plăcuțe și bastonașe de culoare
comercializată și sub formă de roșu închis.
sfere,conuri sau ambalată în
recipiente.
Tema6:
Materiale pentru amprentarea și
efectuarea modelelor.
Descriere.Clasificare.Materiale
utilizate.Tehnici de realizare a
amprentelor șI modelelor
Amprenta dentară-reprezintă copia negativă și
fidelă a câmpului protetic ce asigură înregistrarea
și reproducerea cu exactitate a arcadelor dentare,
a părților moi ale cavității bucale, a rapoartelor
dintre ele.

Tipuri de amprente
Amprente Documentare sunt realizate la pregătirea proprotetică a
cavității bucale pentru obținerea modelului documentar;

Amprente Auxiliare Sunt realizate pentru obținerea modelului de


diagnostic sau a modelului auxiliar necesarl a confecționarea diferitelorl
ucrăriprotetice;

Amprentede Bază Sunt realizate pentru confecționarea modelului și


realizarea lucrării protetice corespunzătoare.
Materiale amprentare dure
Materiale amprentare
elastice
Reversibile
Reversibile
*MaterialeTermoplastice *Hidrocoloizii reversibili

Ireversibile Ireversibile
*Hidrocoloizii ireversibili
*Ghips; *Elastomeriide sinteză

*Pastelede
oxidde zinc și eugenol
Cerințe pentru materialul de amprentare:
1.Miros plăcut;
2.Gust plăcut;
3.Culoare plăcută;
4.Trebuie să redea fidel contururile părților dure și
moi ale câmpului protetic;
5.Să nu-și modifice volumul în procesul de priză și
nici ulteriori,până la realizarea modelului;
6.Să nu se deformezela etapelede îndepărtare,
transportare și modelare a modelului;
7.Consistență și textură corespunzătore;
8.Accesibile din punct de vedere economic și
ergonomic;
Linguri amprentare-sunt
dispozitive speciale, care
reprezintăun suport rigid,
rezistent, nedeformabil pe
care se depune materialul
de amprentare și se
presează pe câmpul protetic.
Linguri pentru amprentare:
Standart Individuale
Linguri pentru amprentare:
Metalice Plastice
Linguri pentru amprentare:
Perforate Neperforate
Linguri pentru amprentare:
După mărime
L M S
Modelul-reprezintă copia
pozitivă a câmpului protetic.
Clasificarea modelelor:

Nemetalice Metalice
•Ghipsuri •Amalgame;
•Rășinia crilice; •Aliaje.
•Materiale compozite;
Înfuncțiede scopul utilizării:
1.Preliminare 2.Anatomice
3.De Studiu 4.Documentare
5.De Lucru 6.Duplicate
În funcțiede mobilitatea bonturilor
1.Modele cu bonturi fixe 2.Modele cu bonturi mobile
Cerințe:

1.Să se amestece ușor formând o masă


omogenă fără pori;
2.Să se introducă ușor și să umple bine
imprimările amprentei;
3.Să redea deplin particularitățile imprimate în
amprentă;
4.Să nu aderede materialul amprentar;
5.Să fie rezistente la acțiunea diferitelor
intervenții;
6.Să nu-și modifice dimensiunile în timpul prizei
7.Să-și păstreze timp îndelungat forma și
dimensiunile;
8.Să se supună ușo rprelucrării;
9.Să fie ușor de manipulat cu ele.
Tema7:Materiale pentru
obturarea cavității carioase.
Clasificarea.Cerințe către
materialele de obturație
permanentă
7. Opturarea cavității carioase este metodă de
recontrucție a unui dinte deteriorat de
carii,pentru a-i reda fucția și forma normală.

Clasificarea materialelor de opturație a cavității


carioase:
1.Materiale de opturație de durată

2.Materiale de opturație provizorie

3.Materiale folosite pentru cimentare


Cerințe față de material de
opturație provizoriu

1.să asigure închidearea ermetică a cavității


2.să nu intre în combinație chimică cu
medicamentele întrebuințate ca pansament
endodontic
3.după introducere în cavitate să se întărească
pentru a rezista acțiunii salivare
4.să fie bun izolator termic și electric
5.să nu coloreze dintele
6.să acționeze stimulator asupra pulpei
7.să nu fie nociv pentru țesuturile dntare
Cerințe față de materiale de opturație permanent

1.Stabilitate chimică
2.plasticitate,devenind dura în cavitatea bucală in
5-10 min.
3.Atermoconductor
4.Adezivitate înaltă față de țesuturile dure dentare
în mediul umed
5.Coeficientul de dilatare termică apropiat
țesuturilor dure
6.Solidificarea în prezența apei și a lichidului oral.
pH aproape de 7 în timpul prizei chimice și după
ea.
Cerințe față de material de opturație izolator

1.să nu fie o sursă de iritație pulpară


2.să nu cauzeze moficare ireversibile
3.să realizeze un pansament protector al
fibrelor lui Tomis și nervoase afectate
4.Să aibă acțiune antitoxică și antiinflamatorie
5.Șă optureze tubulii deschiși
6.Să nu coloreze dintele
7.Să poată fi îndepărtat la nevoie
Cerințe față de materiale curative
1.Să stimuleze dentinogeneza
2.Să fie bun analgezic
3.Să fie antiinflamator
4.biocompatibil
5.ușor de aplicat
6.să nu se dizolve în lichidul bucal
7.să descompună țesutul necrotic
Cerințe față de materiale de opturație de
durată
1.să nu fie iritante pentru pulpă
2.să fie aderente la smalț
3.să nu sufere modificări volumetrice în timp
4.să reziste la forța de masticație și uzură
5.să prezinte o rezistență mecanică
asemănătoare dintelui
6.să se poată prepara, aplica și finisa cu
ușurință
7.să aibă o conductibilitate termică și
electrică apropiată de țesuturile dentare
dure
Tema:8
Materiale de opturație
provizorii.Caracteristica
Opturația provizorie reprezintă o
etapă frecventă în cadrul
tratamentului stomatologic.El
presupune umplerea cavității create
în dinte cu un material dur, însă
inferior ca aderență și rezistență
celor utilizate pentru opturația
definitivă.Se foloseste în cazul unor
tratamente complexe.
Cerințele către un astfel de material de
obturație provizoriu:
1.Să se aplice și să se îndepărteze ușor;
2.Modelare ușoară și rapidă;
3.Închidere marginală cât mai etanșă;
4.Rezistență mecanică suficientă;
5.Insolubil în lichidul oral;
6.Să nu reacționeze cu alte materiale sau
substanțe din cavitate bucală;
7.Să fie biocompatibil;
8.Preț accesibil;
9.Să nu prezinte gust sau miros neplăcut.
Pansamentul reprezintă o etapă a
tratamentului complex.Pansamentul
urmărește diminuarea durerii înainte de
începerea unui tratament endodontic ce
implică pulpectomia.Pansamentul aplicat
se menține aproximativ 2 săptămîni,atunci
cînd este aplicat pansamentul dintele este
acoperit cu o opturație provizorie
Materiale utilizare in pansament:
1.Substanță antiseptică Metode de preparare și preparare
2.Materiale care realizează protectia a maselor de opturație provizorie:
plăgii Masele de opturație provizorie se
3.Alte materiale: prepară pe suprafața rugoasă a
dermazin,tetraciclină paletei de sticlă cu spatula metalică
Materiale utilizate în opturația sau cea de masă plastică.Se
provizorie condensează ușor cu un bullet de
vată.Durata de aplicare va fi de la
1.Gutaperca o zi la 6 luni.
2.Cimentul oxid de zinc eugenor
3.Ciment fosfat de zinc
4.Ciment policarboxilat de zinc
5ciment oxisulfat de zinc
Caracteristica dentinei artificiale.Proprietăți
1.Dentina artificială este un substituent al
dentinei.
2.Are proprietăți mecanice similare dentinei
umane și o poate înlocui atît în coroană căt și în
rădăcină.
3.Conține ingrediente minerale,fără monomeri
și este biocompatibil
4.Crează condiții optime pentru a menține
vitalitatea pulpei
5.Stimulează celulele pulpei să construească o
dentină reacționară
6.feră un timp inițial de întărire pînă la 12 min.