Sunteți pe pagina 1din 25

Etică şi integritate academică

Conflictul între valori

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi


Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Specializarea Kinetoterapia în Traumatologia
Sportivă, Master
Student: Alexandra Ioana Bucătaru
Profesor: Conf. Veronica Popescu
Cuprins
1. Delimitări conceptuale
2. Conflictul între valori
3. Aplicaţii
Concluzii
Bibliografie
DELIMITĂRI CONCEPTUALE
• Etica este „ştiinţa care se ocupă cu studiul
principiilor morale, cu legăturile lor de
dezvoltare istorică, cu conţinutul lor de
clasă şi cu rolul lor în viaţa scoială;
totalitatea normelor de conduită morală
corespunzătoare ideologiei unei clase sau
societăţi”.
• Cuvântul „moral” este reprezentat de „practica
socială şi individuală a unor comportamente,
acţiuni şi situaţii, reglementate de norme şi
valori precum: bine-rău, corect-incorect etc.”.
• Noţiunii de valoare îi sunt asociate, în mod frecvent,
două idei:
o ideea de calitate, de importanţă şi apreciere a unui
obiect/ a unei persoane (lucru, comportament, idee
etc.);
o ideea de recunoaştere şi validare socială a unui
lucru sau a unei persoane.
Valori care determină o conduită
adecvată în societate cât şi în instituţii

Onestitatea
Responsabilitatea
Respectul
Justiţia
Transparenţa
Solidaritatea
Valori personale
• Corectitudine
• Pace
• Armonie
• Echilibru
• Iubire
• Libertate
Conflictul între valori
• Dacă analizăm caracterul contradictoriu şi
diversitatea naturii umane, devine clar că viaţa
oamenilor este imposibilă fără conflicte.

• Un conflict în care sunt implicate valorile este


mai profund şi mai greu de tratat. Valorile sunt
credinţele noastre despre ceea ce este important,
ceea ce deosebeşte binele de rău şi ce principii
trebuie să ne guverneze viaţa.
• Ceea ce am învăţat de la familie sau de la
şcoală poate suferi unele abateri de la
regulă. Respectarea acestor reguli este
limitată în anumite situaţii. În general,
ştim că nu trebuie să minţim, dar, mai
ştim că, o minciună poate fi bine
intenţionată şi poate salva viaţa unei
persoane sau poate să o protejeze, astfel
încălcarea regulii îmbracă un caracter
moral.
• Teoriile morale apără valorile,
care pot intra la rândul lor în
conflict.
Cum putem rezolva conflictul dintre valori?
• Ne întrebăm cum putem rezolva aceste contradicţii.
Aşadar, întrebarea a fost formulată de aşa natură încât
ea să ne sugereze că trebuie să folosim o abordare
creativă şi constructivă. Să găsim o soluţie, nu să
stabilim cine are dreptate.

• Suntem conştienţi că, deşi există lucruri care ne


diferenţiază, există întotdeauna şi aspecte care ne
apropie. Până şi cei mai mari inamici au valori în
comun. Folosind imaginaţia şi făcând abstracţie de
dezacord, vom găsi variante alternative în funcţie de
ceea ce au în comun cele două viziuni.
Aplicaţii
• Un tren ameninţă să ucidă cinci
oameni. Tu stai pe pasarelă,
deasupra liniilor, lângă un străin.
Dacă împingi pe linii persoana
străină de lângă tine, trenul se va
opri, salvând viaţa celor cinci
persoane. Care este soluţia
acestei dileme etice, din
perspectiva voastră? Laşi cele
cinci persoane să moară, sacrifici
străinul sau te sacrifici pe tine?
• Principiul utilitarismului susţine sacrificarea
unei persoane pentru a salva cinci persoane;

• Kant ne spune să nu folosim persoana în cauză


doar ca un instrument;

• Orice teorie etică susţine acţiunile eroice,


aşadar, nu împingem persoana de pe pasarelă,
ci ne punem noi în faţa trenului pentru a salva
şase persoane.
• Este faimos cazul unei şcoli din Coventry,
care a acceptat o donaţie de la o fabrică
de tancuri. Mulţi copii au mers acasă cu
caiete pe care era poza unui tanc sau a
altor maşini de război şi, evident, mulţi
părinţi au fost furioşi.
• Situaţia în care cineva fură de la cei
bogaţi şi dă celor săraci.
• Situaţia în care McDonald’s realizează o
fundaţie pentru copii cu nevoi speciale.
Concluzii
• Valorile sunt elemente care ne guvernează viaţa. Acestea
sunt reprezentate de teoriile morale şi principiile morale,
care împart situaţiile unui conflict între valori. Astfel,
teoriile etice ne propun direcţii opuse.

• Faptul că diverşi oameni selecteză adesea mulţimi diferite


de principii şi metode duce la un mare dezacord între ceea
ce este corect şi ceea ce este incorect. Fiecare alege ceea
ce consideră el că îndeplineşte sistemul propriu de valori.
Nu exista un raspuns care sa satisfacă pe toată lumea.
Bibliografie
• Etică şi integritate academică, E. Socaciu, C. Vică, E.
Mihailov, Editura Universitatea din Bucureşti, 2018
• Dilemele etice şi cadrele de evaluare morală, articol publicat
de Valentin Mureşan, 2010
• Etica în negocierea conflictelor, Luciana Ionela Muraraşu,
Universitatea de stat Moldova, Chişinău, 2015
• Articol de Laura Carcu, Întrebarea zilei: E ok să furi de la
bogătani?, 2013
• http://rf-opto.etc.tuiasi.ro/docs/files/MODULUL%202.pdf
• https://www.ted.com/talks/puqun_li_zen_koans_unsolvable_e
nigmas_designed_to_break_your_brain#t-125486
Vă mulţumesc pentru
atenţia acordată!

S-ar putea să vă placă și