Sunteți pe pagina 1din 13

Întâlnirea de dimineață

Întâlnirea de dimineață reprezintă o metodă de predare, care permite


întrepătrundrea activităților școlare cu cele sociale. Este o activitate
zilnică, care începe odată cu sosirea în clasă a tuturor copiilor.

Întâlnirea de dimineață este un moment al zilei în care se reunește întreaga


clasă. Așezați în semicerc, pe scaune sau șezând încrucișat pe covor
participă la următoarele momente:
 SALUTUL
 CALENDARUL
 NOUTĂȚILE
 MESAJUL ZILEI
 AGENDA ZILEI

1
SALUTUL
Obiceiul de a-i întâmpina pe ceilalți într-un mod sincer și plin de
respect este scopul principal al salutului și un aspect important al clasei
democratice centrată pe copil.
În mod obișnuit, copiii imită comportamentele cadrelor didactice, de
aceea acestea trebuie să reprezinte modele care transmit ideea de respect,
relaxare, calm, prietenie, sinceritate și includere.
Salutul este cel cu care debutează ”Întâlnirea de dimineață”.

Pentru evitarea monotoniei și a stereotipiilor privind salutul, cadrele


didactice pot introduce o varietate de saluturi distractive, care să reflecte
componente ale curriculumului și aptitudini ale copiilor :
saluturi simple;
saluturi însoțite de mesaje;
saluturi codificate;
saluturi joc.
2
Calendarul
Utilizarea calendarului este o deprindere importantă, fiind necesară în
activități cotidiene diverse.

În fiecare dimineață, copiii sunt solicitati să precizeze ce zi a săptamanii


este, care este data, ce evenimente sociale și personale cunosc în legătură
cu ziua respectivă. Se discută despre aspectul vremii și se completează
calendarul naturii
Ce beneficiile aduce utilizarea calendarului?
Copiii sunt ancorați în realitate;
 se formează repere temporale;
 elevii constientizează semnificația numerelor;
 copiii rețin date calendaristice care au anumite semnificații personale
sau sociale (zile de naștere ale copiilor, sărbători ale comunității,
naționale sau internaționale etc.);
 elevii sunt atenți la schimbările ce se petrec în natură.
3
Calendarul
Calendarul
Fiecare zi este însoțită de un
simbol

4
Noutățile
Noutățile reprezintă ideile, grijile, experiențele care au o semnificație
importantă pentru copii și pe care aceștia doresc să le împărtășească
celorlalți. Colegii ascultă, pun întrebări, fac comentarii, iar persoana
care a prezentat noutatea răspunde la întrebări, face completări,
explică.
Cadrul didactic stabilește numărul copiilor care se pot înscrie la noutăți
(numărul poate varia, între 2-5 elevi). La intrarea în clasă, cei care
doresc să împărtășească colegilor experiențele lor își scriu numele în
locul destinat Noutăților.

Acest moment oferă elevilor posibilitatea să se pune în valoare, să se


facă auziți de ceilalți. Sunt înlăturate barierele sociale, deoarece
mesajul este adresat nu numai prietenilor, ci întregului grup, iar
ascultarea activă duce la creșterea coeziunii grupului. Cadrele
didactice oferă sprijin elevilor, urmărind realizarea ”sarcinilor”
povestitorului sau ascultătorilor. 5
Cadrele didactice îi sprijină pe elevi, urmărind realizarea
”sarcinilor” povestitorului sau ascultătorilor. Pentru povestitor, acestea
ar putea fi:
• să folosească un ton puternic și clar;
• să-și privească colegii în timpul expunerii
• să prezinte noutăți scurte, la obiect;
• să aleagă noutăți adecvate grupului sau temei;
• să solicite întrebări de la diverși colegi , nu numai de la
cei mai apropiați;
• să răspundă atent, la obiect la întrebările primite etc.
Ascultătorii au și ei responsabilități:
• să acorde atenție, privind persoana care povestește;
• să asculte cu atenție mesajul transmis;
• să accepte ideile noi cu respect;
• să formuleze întrebări și comentarii potrivite celor expuse de
povestitor;
• să fie atent la comentariile și întrebările colegilor etc.
6
AGENDA ZILEI
Este afișată în clasă încă de la sosirea copiilor.
Reprezintă programul zilei, cuprinzând denumirea centrelor de
activitate, subiectele lecțiilor – enunțate pe înțelesul copiilor, precum și
reperele orare ale activităților.
Elevii sau cadrul didactic citesc agenda zilei.
Se formulează întrebări și precizări până când se constată că planul de
activități a fost înțeles, însușit și acceptat de copii.
Exemplu:
Agenda zilei
8:00 - 9:30 Întâlnirea de dimineață
9:30 - 10:00 Gustarea
10:00 - 12:45 Activitate pe centre
Scriere- Sunetul si litera J
Citire - La magazinul de jucării
Constructii – Tangram Jucării
Matematica - Adunarea și scăderea numerelor formate din z si u
12:45-13:30 - Pauza de masă
13:30 -14: 00 - În lumea poveștilor
14.00- 14.50 Muzică și mișcare- Graiul animalelor
15:00 - 15:50 - Evaluare la Scaunul Autorului
7
Mesajul Zilei
Componenta Mesajul zilei urmează, de obicei, după ce elevii împărtășesc
colegilor noutățile, când elevii sunt pregătiți să desfășoare activități mai dinamice
și mai solicitante.
Mesajul zilei este un text cu sau fără imagini, conceput de cadrul didactic și
afișat în clasă astfel încât toți să îl poată vedea și citi. Acesta este afișat în clasă
încă de la începutul zilei, alături de agenda zilei și de calendar.
Mesajul este alcătuit de regulă astfel încât să cuprindă elemente previzibile,
specifice clasei. De exemplu:
• data, scrisă în același format, în aceeași poziție;
• o formulă de salut sau de adresare;
• un mesaj, o informație despre;
tema care a fost discutată sau care urmează
a fi introdusă;
• activitatea din ziua respectivă;
• semnificația datei sau un eveniment important
pentru clasă;
• sarcini sau responsabilități specifice clasei;
• cerințe sau sarcini ce trebuie îndeplinite pe baza informațiilor din text.
8
În timpul Întâlnirii de dimineață, mesajul poate fi citit de cadrul didactic, de
întreg grupul de copii sau doar de câțiva dintre elevi, în funcție de nivelul de
competențe al clasei în general și al fiecărui copil în special. Modul în care
este redactat mesajul, precum și conținutul său depind de nivelul de vârstă al
copiilor.

În vederea maximizării beneficiilor, este recomandat ca mesajul zilei:


•Să fie vizibil tuturor;
•Să permită exersarea competențelor de citire și scriere și să permită
adaptarea elevilor la conținutul lor
•Să fie clare, simple, concise;
•Să respecte o structură prestabilită.

În clasele mai mari, responsabilitatea compunerii mesajului zilei poate fi


transferată și către copii. Aceștia, alături de cadrul didactic pot alege
informațiile și sarcinile de lucru ale mesajului.

9
Beneficiile întâlnirii de dimineață
1.Stabilirea unității colectivului de elevi, crearea unei atmosfere
pozitive de învățare
Acest lucru este posibil prin derularea unor activități care să promoveze
cooperarea, în care criticile să fie constructive, iar atitudinile și
comportamentele democratice să primeze. O atmosferă pozitivă se
concretizează în:
• existența unei atmosfere de încredere, în care toți se simt în siguranță;
• existența unui sentiment de apartenență și unitate în grup;
• implicarea în luarea deciziilor;
• amabilitate și susținere din partea celorlalți;
• onestitate și echitate în participarea la activități;
• atitudinea imparțială a cadrului didactic;
• libertate în manifestarea individualității, cu condiția respectării
regulilor de grup etc.
10
2. Sporirea competențelor academice ale elevilor

Prin activitățile desfășurte elevii își dezvoltă competențe academice,


concretizate în următoarele comportamente:
• vorbesc astfel încât ceilalți să îi înțeleagă;
• ascultă atent când vorbesc alții;
• își dezvoltă vocabularul, descoperind cuvinte noi în contexte de
comunicare concrete;
• formulează întrebări pentru lămurirea unor aspecte;
• construiesc răspunsuri spontane, adecvate la întrebări;
• realizează conexiuni între diferite subiecte;
• folosesc limbajul pentru rezolvarea unor probleme concrete;
• contribuie cu idei la discuții în cadrul grupului.
11
3. Dezvoltarea calităților personală și a competențelor sociale

• atitudine pozitivă față de învățare;


• încredere și respect în cadrele didactice și colegi;
• acceptarea diversității, toleranță;
• participare activă, implicare, responsabilitate în activitățile
grupului;
• gândire critică;
• flexibilitate, adaptabilitate;
• capacitatea de a lua decizii;
• aprecierea pozitivă a propriei persoane, autocunoaștere
12
Responsabilități ale cadrelor didactice
 să planifice și să pregătească materialele necesare întâlnirilor de
dimineață, conform specificității clasei;
 să amenajeze spațiului care să permită bună desfășurare a acestor
activități;
 să reprezinte un model de comportament pentru elevi;
 să respecte regulile clasei;
 să dea un ton pozitiv comunicării;
 să susțină crearea unui climat de respect reciproc;
 să ia în considerare sugestiile copiilor privind teme sau activități;
 să asigure implicarea tuturor copiilor în activități;
 să ofere feedback pozitiv elevilor, să-i încurajeze și să le recunoască
progresul;
 să invite în cadrul întâlnirilor de dimineață părinți sau alte persoane
importante pentru copii;
 să fie un bun moderator și negociator .
13