Sunteți pe pagina 1din 21

PROIECT FIZICA

-BURUIANA ANDREEA LAURA-


LEGEA LUI PASCAL
Legea lui Pascal sau principiul transmiterii presiunii de
fluid (de asemenea, principiul lui Pascal) este un
principiu în mecanica fluidelor, care afirmă că o
modificare a presiunii care apare oriunde într-un fluid
incompresibil aflat în incintă închisă este transmis de-a
lungul fluidului astfel că aceeași schimbare are loc
peste tot în incintă. Legea a fost stabilită de
matematicianul francez Blaise Pascal.
APLICATII
1.PRESA HIDRAULICA -Un piston este
utilizat pentru a exercita o forta direct asupra
unui lichid -Presiunea exercitata este transmisa
printr-un tub de legatura prevazut cu un piston
mai mare, astfel incat nivelul apei din tubul
mai larg creste(apa se ridica). -Este un
dispozitiv de amplificare a fortei cu un factor
de multiplicare(cresterea presiunii) egal cu
raportul ariilor suprafetelor pistoanelor.
 2.FRANA HIDRAULICA Principiul din spatele
oricarui sistem hidraulic este simplu: forţele care sunt
aplicate la un punct sunt transmise către un alt punct
prin intermediul unui fluid incompresibil. La frâne,
acest lichid incompresibil este lichidul de frână.
Întregul sistem de frânare poate fi radiografiat în
următoarele componente principale: -Cilindru
principal (în manetă) -Conductă -Lichid de frână
-Cilindrii secundari (în etrier) -Plăcuţe de frână -Disc /
Rotor
3.POMPE HIDRAULICE O pompă este
o mașină sau un aparat care transformă
energia, dintr-una din formele sale
mecanice, în formă de energie hidraulică
sau pneumatică, în scopul transportării
fluidului care primește energia utilă.
Energia mecanică poate proveni din forța
musculară sau de la un motor de
antrenare. Simbol pentru POMPA
Pompele hidraulice deplasează un lichid de la presiunea
inferioară din aval, la presiunea superioară din amonte.
Diferența de presiune pe care o învinge pompa, exprimată
de obicei în m de coloană de apă constituie înălțimea de
ridicare a pompei, care este mai mare decât diferența
dintre presiunile din amonte și aval, datorită pierderilor
din pompă și conductele sale. Volumul de lichid deplasat
în unitatea de timp este debitul pompei, exprimat de obicei
în m3/s. Puterea necesară pentru pompare este
proporțională cu debitul pompei și cu înălțimea de
ridicare.
LEGEA LUI ARHIMEDE
Forţa arhimedică reprezintă rezultanta tuturor
forţelor (de apăsare) cu care lichidul, datorită
presiunii hidrostatice, acţionează asupra unui corp
scufundat într-un lichid.
Un corp scufundat într-un lichid în repaus este
împins de jos în sus o forţă verticală numeric egală
cu greutatea lichidului dezlocuit de acel corp.
CARACTERISTICILE FORTEI
ARHIMEDICE
Forţa arhimedică are direcţie verticală şi sensul de
jos în sus
Modulul forţei arhimedice este egal cu modulul
greutăţii lichidului dezlocuit de corp:
FA= Gl = ml ∙ g = ∫l ∙ Vl ∙ g
Punctul de aplicaţie al forţei arhimedice se numeşte
centru de presiune. El coincide cu centrul de greutate
al corpului dacă acesta este omogen şi complet
scufundat în lichid.
FACTORI:
valoarea forţei arhimedice nu depinde de adâncimea
la care este scufundat corpul
valoarea forţei arhimedice depinde de natura
lichidului fiind cu atât mai mare cu cât densitatea
lichidului este mai mare
valoarea forţei arhimedice nu depinde de masa
corpului scufundat dacă volumul corpului nu se
modifică
valoarea forţei arhimedice creşte cu volumul
corpului scufundat
APLICATII:
Navele plutesc, deşi sunt confecţionate din
materiale cu densitatea mult mai mare
decât a apei. Datorită formei lor ele
dezlocuiesc un volum foarte mare de apă
(mai mare decât volumul materialelor din
care
Baloanele umplute cu hidrogen, lăsate
libere în aer, se ridică datorită forţei
arhimedice.este confecţionată nava).
Batiscaful este un submarin mai mic, folosit pentru a
coborî la adâncimi foarte mari. Pentru a rezista la
presiunile enorme ale apei, cabina în care se află
pasagerii (vizibilă în partea inferioară) este o sferă de
oţel cu pereţii foarte groşi. Restul carcasei este plină
Submarinul este o navă care poate pluti la suprafaţa
apei, dar se poate şi scufunda la diferite adâncimi. El
are între pereţii săi dubli rezervoare (numite balast-
apă), care se pot umple cu apă din mare; când se
umplu cu apă, greutatea submarinului creşte, şi el se
scufundă. Pentru a reveni la suprafaţă, apa din
rezervoare este evacuată cu ajutorul aerului
comprimat.cu un lichid cu densitatea mai mică decât
apa.
PRESIUNEA
Presiunea în fizică și tehnică este o mărime
fizică derivată scalară, definită prin raportul
dintre forță și unitatea de suprafață, forța
fiind aplicată în direcție perpendiculară pe
suprafața considerată. De regulă, este
reprezentat prin una din simbolurile P, p,
(mai rar, prin H sau h). Presiunea relativă
este diferența de presiune față de presiunea
atmosferică.
Măsurarea presiunilor se poate face cu manometrul.
Manometrul pentru presiunea atmosferică se numește
barometru.
Unitatea SI pentru presiune este pascalul (Pa), egal cu un
Newton pe metru pătrat (N•m-2 sau kg•m-1•s-2).
Exista mai multe tupuri de presiune:
Presiune statică Presiune negativă
Presiune dinamică Presiune de stagnare
Presiune hidrostatică Presiune parțială
Presiune de explozie sau deflagrație