Sunteți pe pagina 1din 3

ACTIVITATE 2.1.

SINTEZĂ PENTRU ACTIVITĂȚI


METODICE
Noua programa scolara dezvolta la elevi 8
competente cheie: comunicarea in limba materna,
comunicare in limbi straine, competente matematice
si competente de baza in stiinte si tehnologii,
competenta digitala, a invata sa inveti, competente
sociale si civice, spirit de initiativa si anteprenoriat,
sensibilizare si exprimare culturala.
In formarea unui elev, invatarea la Limba Engleza
sau la oricare alta disciplina nu ar trebui sa dezvolte
numai o competenta, ci sa vizeze cat mai multe,
eventual pe toate in aceeasi masura.
 COMUNICARE ÎN LIMBA MATERNĂ
 Dezvoltarea vocabularului în limba straină prin raportarea la limba
materna, utilizarea dictionarelor bilingve, a cartilor in editie bilingva.
 COMPETENȚE MATEMATICE (A) ȘI COMPETENȚE DE BAZĂ
ÎN ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGII (B)
 Dezvoltarea vocabularului specific domeniilor matematicii, științelor
și tehnologiilor prin intermediul limbii engleze ( exprimarea orei,
datei sau adresei)
 COMPETENȚE DIGITALE
 Dezvoltarea competențelor digitale prin realizarea unor proiecte /
prezentări în limba engleză (Microsoft Office, Power Point)
 Accesarea si utilizarea aplicatiilor online de invatare a limbii engleze
  
 A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI
 Gestionarea timpului in realizarea sarcinilor de lucru
 Utilizarea de simboluri personalizate, scheme, notite
 Autoevaluare
 COMPETENȚE SOCIALE ȘI CIVICE
 Participarea la activitati in grupe, perechi
 Participarea la jocuri de rol
 SPIRIT DE INIȚIATIVĂ ȘI ANTREPRENORIAT
 Transferul de cunostinte in viata reala prin munca
in echipa/proiecte care sa vizeze gasirea de solutii
la probleme , gestionarea situatiilor.
 SENSIBILIZARE ȘI EXPRIMARE CULTURALĂ
 Participarea și implicarea în activități care vizează
dezvoltarea dimensiunii culturale si civilizatia
britanica (ex.: serbări școlare , Christmas,
Halloween)
 Vizionarea de filme, documentare