Sunteți pe pagina 1din 14

Lecția 1

Compușii organici – compușii


carbonului
Date istorice

J. Berzelius – înaintează termenul de chimie organică (1808), autorul primului manual de


chimie organică (1827)
F. Wohler – efectuiază prima sinteză organică ( 1828 obține uree din substanțe
anorganice)
N. Zinin – sinteza anilinei (1842)
H. Kolbe – obține artificial acidul acetic (1845)
M. Berhelot – sinteza grăsimilor (1854)
A. M. Butlerov – sinteza glucozei, formulează legea fundamentală a chimiei organice
(1861- Teoria structurii chimice)
Chimia organică – chimia compușilor carbonului
Atomii de carbon pot fi (în funcție de
numărul legăturilor covalente realizate cu
alți atomi de carbon):
1) Primari
2) Secundari
3) Terțiari
4) Cuaternari
TRĂSĂTURI COMUNE PENTRU SUBSTANȚELE ORGANICE

1) Conțin atomi de carbon (IV)


H, O, N, P, S, HALOGENI (Cl, Br, I)
Ex. CH4 C6H6 C2H5OH

2) Predomină legătura covalentă ( unitară, dublă, triplă)

3) Ard, formând printre produse oxid de carbon(IV) și apă

Sarcină de lucru: Scrie ecuațiile reacțiilor de


ardere ale substanțelor din exemplu.
Catene – lanțuri carbonice
1) Saturate ( legături unitare)
2) Nesaturate (legături duble sau triple)
3) Liniare (neramificate)
4) Ramificate
5) Aciclice
6) Ciclice
Formulă moleculară C4H10

Formulă de structură

Formulă de structură semidesfășurată


CH3- CH2- CH2- CH3
Sarcină de lucru: indică tipul fiecărei catene
Izomeri- substanțe cu aceiași compoziție chimică, dar cu
structură și proprietăți diferite

Omologi- substanțe cu structură și proprietăți


asemănătoare, dar care se deosebesc prin una sau câteva
grupe de atomi CH2
Sarcină de lucru: Corectează formula de structură 6. Indică care
substanțe sunt izomeri și care sunt omologi.
Hidrocarburi – substanțe a căror molecule conțin doar atomi de carbon și
hidrogen ( CxHy)
Chimia organică este știința despre hidrocarburi și derivații funcționali ai
acestora.

Hidrocarburi:
1) Saturate
2) Nesaturate
3) Aromatice
Teoria structurii chimice (1861, A.M. Butlerov):
1) Atomii în molecule sunt legați într-o anumită ordine,
conform valenței lor.
2) Proprietățile substanțelor depind nu numai de
componența moleculelor (ce fel de atomi conține si
numărul lor), dar și de ordinea legării lor (structură) și
influența lor reciprocă.
3) Structura moleculei poate fi demonstrată experimental.
TEMĂ PENTRU ACASĂ:
1. De învățat noțiunile noi din
prezentare.
2. De alcătuit diagrama Ven „Substanțe
organice și anorganice”.