Sunteți pe pagina 1din 11

INOVARE

ORGANIZAȚIONALĂ

CONF. DR. GABRIELA ŞIPOŞ


6. IMPACTUL REALIZĂRII DIFERITELOR
CATEGORII DE INOVAȚII ASUPRA
PERFORMANȚELOR INOVATIVE
Realizarea în cadrul companiilor a diferitelor
tipuri de inovații are un impact diferit asupra
performanțelor companiilor și asupra
performanțelor inovative ale respectivelor țări.

Rezultatele cercetării unui studiu recent au


evidențiat că performanțele inovative ale
țărilor europene analizate au fost influențate
de natura activității inovative a companiilor
ce acționează în țările respective.
 S-au luat în considerare în cadrul studiului
următoarele tipuri de inovații:
• inovații de produs/proces
• inovații de marketing (introducerea unor schimbări
semnificative în design-ul sau modul de ambalare al
produsului, introducerea unor noi medii sau tehnici de
promovare a produselor, introducerea unor noi metode
de distribuție a produsului, introducerea a noi metode
de stabilire a prețului produselor)
• inovații de produs/proces simultan cu inovații
organizaționale/marketing.
 S-au pus în evidență anumite corelații între procentul
companiilor inovative care au realizat anumite tipuri
de inovații si performanțele inovative ale țărilor
europene în care aceste companii își desfășoară
activitatea.
Corelația dintre proporția companiilor inovative care au realizat doar inovații de produs/proces și
performanțele inovative
Nu se poate stabili o corelație semnificativă statistic între proporția
companiilor inovative care au realizat inovații de produs/proces și
performanțele inovative ale țării respective. Coef. de corel. între cele două
variabile este de 0,122, ceea ce susține afirmația anterioară și, totodată,
confirmă faptul că realizarea doar a unor inovații de produs/proces în
cadrul companiilor nu e suficientă pentru obținerea de performanțe
inovative ridicate.
Corelația dintre proporția companiilor care au realizat orice tip de inovații de marketing și performanțele
inovative
Între proporția companiilor care au realizat orice tip de inovații de
marketing și performanțele inovative ale țărilor există o corelație pozitivă
directă (coef. corel. 0,554). Astfel, cu cat procentul companiilor ce au
dezvoltat inovații de marketing este mai mare, cu atat performanțele
inovative ale acelei țări vor fi mai ridicate.
Corelația dintre proporția companiilor care au realizat inovații de produs/proces și inovații
organizaționale/de marketing și performanțele inovative

Cu cat procentul companiilor dintr-o țară ce au dezvoltat inovații de


produs/proces și în același timp și inovații de marketing/organizaționale
este mai mare, cu atat performanțele inovative ale acelei țări sunt mai
ridicate. Există o corelație statistică pozitivă semnificativă între cele două
variabile (coef. corel. 0,599).
CONCLUZII -1 -

 Cel mai mare impact asupra obținerii de performanțe


inovative ridicate a fost evidențiat în cazul realizării în
cadrul companiilor a inovațiilor de produs/proces
simultan cu inovațiile de marketing/organizaționale
 Realizarea de inovații de marketing în cadrul
companiilor s-a demonstrat că determină o influență
pozitivă directă asupra obținerii unor performanțe
inovative ridicate în țările în care aceste companii
inovative acționează. Intensitatea acestei influențe
este, însă, mai redusă decât în cazul realizării în
cadrul companiilor a inovațiilor de produs/proces
simultan cu inovațiile de marketing/organizaționale,
dar este și mult mai mare decât în cazul realizării doar
a inovațiilor de produs/proces.
CONCLUZII -2-

 Nu s-a putut pune în evidență o corelație


semnificativă statistic între proporția companiilor
inovative care au realizat inovații de
produs/proces și performanțele inovative ale țării
respective.
Rezultă, așadar, că realizarea doar a unor inovații
de produs/proces în cadrul companiilor nu e
suficientă pentru obținerea unor performanțe
inovative ridicate.
CONCLUZII -3-
 Influența utilizării simultane a celor patru tipuri de
inovații de marketing asupra obținerii de
performanțe inovative ridicate este semnificativă și
pozitivă.
 Din categoria inovațiilor de marketing studiate, doar
introducerea în companii a noi medii sau tehnici de
promovare a produsului s-a dovedit a avea o
influență pozitivă semnificativă asupra
performanțelor inovative.
 În cazul utilizării individuale în cadrul companiilor a
introducerii de noi metode de stabilire a prețului
produselor sau serviciilor s-a evidențiat un impact
semnificativ, dar negativ, asupra performanțelor
inovative.
CONCLUZII -4-
 Rezultatele studiului pot fi utile managerilor de
companii în alegerea tipurilor de inovații realizate în
companii care să aibă cel mai mare impact asupra
obținerii de performanțe inovative ridicate

 Pentru obținerea de performanțe inovative ridicate,


nu e suficientă realizarea în cadrul companiilor doar
a inovațiilor de produs/proces, ci acestea trebuie
realizate simultan cu inovațiile de
marketing/organizaționale.

 Din categoria inovațiilor de marketing, cel mai mare


impact pozitiv îl are introducerea în companii a noi
medii sau tehnici de promovare a produsului.