Sunteți pe pagina 1din 26

RELAŢIA MEDIC - PACIENT

Conf. Univ. Dr. Cristina Gavrilovici


Relaţia medic - pacient

• “Confruntare” între
– valorile pacientului şi valorile medicului
– autonomie şi promovarea sănătăţii

• Modele de relaţie medic - pacient fc. de


– scopul interacţiunii medic - pacient
– (rolul) obligaţiilor medicului
– (rolul) valorilor pacientului
Modelul paternalist
Modelul
informativ
Modelul interpretativ
Modelul deliberativ
PATERNALISM INFORMATIV
• criteriile obiective pt. • există o distincţie clară între
decizia terap sunt fapte şi valori: valorile
împărtăşite atât de pacientului sunt bine definite şi
medic cât şi de pacient cunoscute (de pacient); ceea ce
le lipseşte sunt informaţiile

• medicul este cel care • valorile medicului nu contează


discerne interesul maxim
al pacientului
• medicul este un furnizor de
informaţii tehnice
• pacientul va fi mulţumit
chiar dacă iniţial a fost în • această abordare este lipsită de
dezacord compasiune; pacientul nu îşi
doreşte un medic detaşat, ci
un medic implicat.
• model justificat doar în • se creează/accentuează imaginea
urgenţe, când timpul unei profesii supraspecializată
necesar obţinerii şi impersonală
consimţămîntului informat • acest model presupune că toţi
poate să afecteze negativ pacienţii sunt competenţi,
prognosticul. valori/principii cunoscute şi fixe
(în timp ce, de fapt nu toţi ….ştim ce
vrem).
INTERPRETATIV DELIBERATIV
• elucidează valorile
pacientului, ceea ce doreşte • angajează pacientul într-un dialog
în mod real, îl ajută să asupra celui mai bun curs al acţiunii,
selecteze intervenţiile spunându-i în final nu numai ce ar
medicale care împlinesc putea să facă ci şi ce ar trebui să
aceste valori facă

• necesită angajarea/colaborarea
pacientului în luarea deciziilor • pacientul îşi dezvoltă capacitatea
de a dezbate, reflecta asupra
propriilor valori şi asupra implicării
• Pacientul va decide în final care acestora în decizia medicală.
valori şi alegere terapeutică i se
potriveşte cel mai bine
• este pe deplin acceptabil ca medicul
să judece valorile pacientului şi să
• printr-un talent interpretativ promoveze anumite valori legate de
limitat şi mai ales în lipsă de timp starea de sănătate ?
medicul riscă să îşi impună
neintenţionat propriile păreri şi
să articuleze neadecvat pe cele • în final nu se va ajunge oricum la o
ale pacientului. “impunere” a valorilor personale ?

• Pacientul, copleşit de starea


medicală şi nesigur asupra
propriilor valori ar putea accepta
foarte uşor opţiunea “impusă”.
Model de abordare analitică în
relaţia medic pacient

Factori medicali: Preferinţele:


 Diagnostic  Pacientului
 Tratament  Familiei
 Prognostic  Echipei medicale

Calitatea vieţii: Contextul:


 Înainte  Sistemul medical
 În timpul  Costuri,
 După disponibilitate
 Circumstanţe speciale
Reuşita relaţiei medic pacient

1. Competenţă

2. Confidenţialitate

3. Loialitate

4. Încredere

5. Onestitate
….
Minciuna şi adevăr în relaţia
medic - pacient
• A minţi este întotdeauna greşit?

• A minţi vs a nu spune/a ascunde


adevărul: semnificaţie morală diferită?

• Există circumstanţe în care a minţi


este permisibil?
Minciuna şi adevăr în relaţia
medic - pacient
• Vi s-a întâmplat vreodata ca diagnosticul
intraoperator să fie cu totul altul decât
cel presupus preoperator

– Cum aţi procedat în această situaţie?


– Cum aţi luat decizia în această situaţie?
Relaţia medic pacient: încrederea

Are valoare:
• intrinsecă: dă semnificaţie,
importanţă şi substanţă
relaţiei medic-pacient
Relaţia medic pacient: încrederea

Are valoare (cont.):


• instrumentală: esenţială pentru eficacitatea
relaţiei medic-pacient, afectând:
– comportamentul pacientului,
– complianţa la îngrijirile medicale
– participarea în proiecte de cercetare
– aderenţa la un anumit medic/echipă/spital
Relaţia medic pacient: încrederea

• având în vedere evidenta şi


profunda vulnerabilitate creeată
de boală şi suferinţă, încrederea
în medic poate avea puteri
remarcabile
Încrederea este legată şi de motivaţie şi
de intenţie, nu numai de rezultate.

Explică de ce anumiţi pacienţi au încredere


sporită în medici mai puţin competenţi, şi
de ce medici cu profesionalism remarcabil
nu se bucură de încrederea pacienţilor.
(componenta emoţională, non raţională a încrederii)
Relaţia medic pacient: neîncrederea

Variante, semnificaţii:

1. Nivel scăzut sau absenţa


încrederii - prin agnosticism sau
nefamiliaritate a pacientului cu
acest concept. Nu semnifică
neîncredere propriu-zisă.
Relaţia medic pacient: neîncrederea

Variante, semnificaţii (cont.):

2. Opusul încrederii: păreri


pesimiste referitoare la intenţia
medicului
Relaţia medic pacient: neîncrederea

Variante, semnificaţii (cont.):


3. Substituent al încrederii (asociere a
încrederii cu neîncrederea):
– acel sentiment care naşte îngrijorare,
precauţii, verificări
– se poate transforma în încredere dacă
rezultatul este pozitiv
Relaţia medic pacient: neîncrederea

Variante, semnificaţii (cont.):

Aceste variante explică de ce încrederea


nu este un atribut generalizabil sau
reproductibil,
ci ţine cont de tipul/personalitatea
pacientului.
• Lot de 701 chirurgi (Levinson et al, 2006, Patient educ and
counceling): cât de mult le plac chirurgilor

pacienţii lor?
– Chirurgii preferă
• pacienţii >65 ani,
• cu o sporită stimă de sine,
• cu stabilitate emoţională
• Cu venituri mai mari
Caracteristicile chirurgilor cărora le plac
pacienţii lor:
- Chirurgii care se apreciază ca având o
bunăstare emoţională ridicată
• Lot de 701 chirurgi (Levinson et al, 2006, Patient educ and
counceling): cât de mult le plac chirurgilor

pacienţii lor?
– Satisfacţia pacienţilor este corelată cu
aprecierea pozitică a chirurgilor cu privire la
pacienţii lor
– Pacienţii sunt mult mai mulţumiţi de chirurgii
care au petrecut mai mult TIMP cu ei
Confidenţialitatea:
semnificaţie
• Pacienţii împărtăşesc medicilor
informaţii personale (…)
• medicul are datoria de a respecta
încrederea pacientului şi a păstra
private informaţiile primite
(restricţionând/împiedicând accesul altora la aceste
informaţii)
• în acest mod se încurajează onestitatea
pacienţilor în timpul consultaţiilor
Confidenţialitatea:
semnificaţie
• Protejarea şi utilizarea adecvată a
informaţiilor cu caracter personal,
privat.

• Nu presupune un secret absolut ci


doar revelarea precaută a
informaţiilor în context medical
Confidenţialitatea:
obligaţie absolută ?
Circumstanţe de încălcare confidenţialităţii:

• când menţinerea confidenţialităţii produce mai


mult rău decât bine:

- afectarea siguranţei stării de sănătate a altor


persoane (ex: ideaţii de omucidere)
- cazuri de sănătate publică (boli infecţioase,
abuzuri sexuale, traumatisme prin arme de foc, etc)
ADEVĂRATA MĂSURĂ
A VALORII
UNUI OM
ESTE DATĂ DE FELUL CUM
TRATEAZĂ PE CINEVA
DE LA CARE NU POATE OBŢINE
NICI UN AVANTAJ”
Samuel Johnson