Sunteți pe pagina 1din 7

HAZARDURILE NATURALE

Scripnic Nicoleta 32LS


Ce sunt hazardurile naturale?
Hazardurile naturale constituie nişte manifestări extreme ale unor
fenomene naturale, cum ar fi cutremurele, furtunile, inundaţiile,
alunecările de teren, secetele, care au o influenţă directă asupra vieţii
fiecărei persoane, asupra societăţii şi a mediului înconjurător în
ansamblu. În cazurile în care hazardurile creează distrugeri de amploare
şi pierderi de vieţi omeneşti, ele sînt denumite dezastre sau catastrofe
naturale. Efectele acestor fenomene sînt atît de mari, încît efortul de
depăşire a acestora doar cu resurse locale este insuficient. În aceste
situaţii sînt necesare intervenţii rapide din partea unor echipe speciale de
nivel naţional şi internaţional. Se consideră că un fenomen natural extrem
poate fi numit dezastru în cazul în care sînt înregistrate cel puţin 10
pierderi de vieţi omeneşti sau 50 de persoane rănite şi dacă pagubele
materiale se evaluează la peste un milion de dolari. Reducerea efectelor
acestor dezastre implică studierea interdisciplinară a hazardurilor, a
vulnerabilităţii, riscului şi, în mod deosebit,desfăşurarea unor ample
acţiuni de informare şi educare a populaţiei
Tipuri de hazard natural
- hazarduri endogene, a căror acţiune este generată de energia
provenită din interiorul planetei, în această categorie fiind incluse
cutremurele şi erupţiile vulcanice;
- hazarduri exogene, generate de factorii climatici, hidrologici,
biologici etc., de unde categoriile de: hazarduri climatice, hidrologice,
geomorfologice, oceanografice, biologice, biofizice şi astrofizice. Cele
mai mari dezastre din secolul trecut au fost considerate cutremurul
din provincia Tangshan (China), din 1976, avînd magnitudinea între
7,4 şi 7,8 grade pe scara Richter, care a provocat, printre altele, între
250 000 şi 750 000 de morţi, la fel şi ciclonul însoţit de inundaţii din
Bangladesh, din 1970, cu circa 1 000 000 de victime. Cel mai costisitor
dezastru a fost cutremurul de la Kobe (Japonia) din 1975, care a
cauzat pagube materiale în valoare de aproximativ 100 de miliarde
de dolari. Din figura 1 se observă că hazardurile legate de
fenomenele hidrometeorologice – furtuni, inundaţii şi secete - sînt din
toate punctele de vedere cele mai serioase cataclisme ale naturii.
HAZARDURILE ENDOGENE
Cutremurele de pămînt reprezintă mişcări bruşte ale scoarţei
terestre, care produc unde elastice şi trepidaţii cu un impact
puternic asupra aşezărilor umane. Anual pe Glob au loc peste
un milion de cutremure, dar numai o mică parte dintre acestea
sînt suficient de puternice pentru a fi considerate hazarduri
naturale. Cele mai numeroase şi mai puternice cutremure sînt
generate de dinamica internă a Terrei, fiind numite cutremure
tectonice. Acestea se produc în lungul contactului dintre plăcile
tectonice, care se realizează prin coliziune, prin mişcări
divergente şi prin mişcări paralele. În rezultatul şocurilor
seismice se eliberează o cantitate mare de energie, care este
utilizată pentru calcularea magnitudinii cutremurului.
Magnitudinea se măsoară cu ajutorul scării Richter, cuprinsă
între 0, 3 şi 9 grade.
Hai sa avem grija de pamintul nostru